Tổng hợp kết quả đánh giá tháng 9 năm 2022


 • TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THÁNG 9 NĂM 2022

  STT

  Đơn vị/Họ và tên

  Tháng 9

  HĐ duyệt

  Điểm

  XL

  Ghi chú

   

  KHOA HỌC CƠ BẢN – Y HỌC CƠ SỞ

   

   

   

  1.                  

  Lê Thị Hải Yến

  92

  XS

  Hướng dẫn 02 giảng viên mới: Nguyễn Trường Huy, Phạm Thị Huệ có tiết giảng được thông qua tại HĐ SP Nhà trường

  2.                  

  Nguyễn Thị Nga

  92

  XS

  Tham gia tổ chức hoạt động sinh hoạt cho đoàn viên công đoàn

  3.                  

  Nguyễn Thị Quyên

  89

  Tốt

   

  4.                  

  Trần Vũ Hoàng Anh

  89

  Tốt

   

  5.                  

  Nguyễn Thị Như Trang

  89

  Tốt

   

  6.                  

  Phạm Thúy Hằng

  89

  Tốt

   

  7.                  

  Đào Thị Hồng Trâm

  89

  Tốt

   

  8.                  

  Nguyễn Thị Lượt

  89

  Tốt

   

  9.                  

  Nguyễn Thị Hồng Vân

  89

  Tốt

   

  10.              

  Nguyễn Đình Hưng

  89

  Tốt

   

  11.              

  Đoàn Như Nam

  89

  Tốt

   

  12.              

  Nguyễn Ngọc Tuân

  89

  Tốt

   

  13.              

  Vũ Văn Hải

  92

  XS

  Bồi dưỡng giảng viên mới Phạm Thị Huệ có tiết giảng thông qua Hội đồng khoa

  14.              

  Nguyễn Trọng Tấn

  75

  tỐT

  - Trừ 20 đ vào nhàm điểm của sinh viên;

  + Cộng 5 điểm thực hiện công tác huấn luyện dân quân tự vệ và công tác kiểm tra Quốc phòng an ninh

  15.              

  Trần Thọ Tuấn

  89

  Tốt

   

  16.              

  Triệu Thị Thủy

  89

  Tốt

   

  17.              

  Phạm Thị Huệ

  89

  Tốt

   

  18.              

  Đinh Xuân Thành

  92

  XS

  Bồi dưỡng giảng viên mới Nguyễn Trường Huy có tiết giảng thông qua Hội đồng khoa

  19.              

  Đỗ Đức Tiến

  89

  Tốt

   

  20.              

  Nguyễn Trường Huy

  89

  Tốt

  Thử việc 02 tháng 08-09/2022

  21.              

  Hà Diệu Linh

  89

  Tốt

   

  22.              

  Nguyễn Thị Hiếu

  89

  Tốt

   

  23.              

  Nguyễn Khánh Chi

  89

  Tốt

   

  24.              

  Nguyễn Hải Yến

  89

  Tốt

   

  25.              

  Phạm Thị Mỹ Dung

  89

  Tốt

   

  26.              

  Nguyễn Hồng Phúc

  92

  XS

  Bồi dưỡng giảng viên Hoàng Thị Đợi, Phạm Thị Kim Hoàn có tiết giảng thông qua Hội đồng khoa

  27.              

  Nguyễn Thị Hồng Nhung

  89

  Tốt

   

  28.              

  Bùi Thị Thu Hằng

  89

  Tốt

   

  29.              

  Hoàng Thị Đợi

  89

  Tốt

   

   

  KHOA DƯỢC

   

   

   

  30.              

  Nghiêm Thị Minh

  80

  Tốt

  Triển khai nhiệm vụ khoa chưa kịp thời

  31.              

  Nguyễn Thị Lan Anh

  89

  Tốt

   

  32.              

  Nguyễn Bích Ngọc

  89

  Tốt

   

  33.              

  Đặng Quang Hùng

  89

  Tốt

   

  34.              

  Nguyễn Thị Thu Hằng

  89

  Tốt

   

  35.              

  Nguyễn Thị Kim Chi

  89

  Tốt

   

  36.              

  Vũ Thị Phương Thảo

  89

  Tốt

   

  37.              

  Phạm Thị Hương Lý

  75

  Tốt

  - Trừ 15đ: Vào lớp muộn 45 phút do nhầm lịch giảng đã báo cáo phòng thanh tra

  + Cộng 5 đ: hướng dẫn cho giảng viên mới

  38.              

  Ninh Bảo Yến

  89

  Tốt

   

  39.              

  Nguyễn Thị Hiền

  89

  Tốt

   

  40.              

  Nguyễn Thị Hoa Hiên

  89

  Tốt

   

  41.              

  Nguyễn Văn Hưng

  89

  Tốt

   

  42.              

  Lương Lê Uyên Trang

  89

  Tốt

  Đi học Cao học tập trung từ ngày 13/12/2021

  43.              

  Nguyễn Thị Thanh Bình

  89

  Tốt

   

  44.              

  Nguyễn Thị Hải Yến

  89

  Tốt

  Thử việc tháng 7-8/2022

  45.              

  Phan Thị Thanh Tâm

  80

  Tốt

  Vào lớp muộn 10 phút

  46.              

  Nguyễn Thị Lượng

  89

  Tốt

   

  47.              

  Nguyễn Thanh Mai

  89

  Tốt

   

  48.              

  Hoàng Thị Nguyệt Phương

  89

  Tốt

   

   

  KHOA ĐIỀU DƯỠNG

   

   

   

  49.              

  Khúc Thị Hồng Anh

  89

  Tốt

   

  50.              

  Lê Thị Thuỷ

  89

  Tốt

   

  51.              

  Đỗ Thị Thuỳ Vân

  89

  Tốt

   

  52.              

  Phạm Thị Thơm

  89

  Tốt

  Đi học Cao học từ 20/10/2020

  53.              

  Nguyễn Thị Yến

  89

  Tốt

   

  54.              

  Tạ Thị Kim Tiến

  89

  Tốt

  Đi học Cao học từ 17/01/2022

  55.              

  Phạm Thu Hà C

  89

  Tốt

   

  56.              

  Huỳnh Nam Trung

   

  Không xét

  Nghỉ không hưởng lương từ 15/8/2022-15/11/2022

  57.              

  Đoàn Thị Vân

  89

  Tốt

   

  58.              

  Đinh Thị Quỳnh

  89

  Tốt

   

  59.              

  Ngô Đăng Ngự

  89

  Tốt

   

  60.              

  Phạm Thu Hà A

  89

  Tốt

   

  61.              

  Bùi Thu Thảo

  89

  Tốt

   

  62.              

  Lê Thị Quỳnh Hương

  89

  Tốt

   

  63.              

  Nguyễn Thị Hoàng Thu

  90

  XS

  Giảng dạy lớp TOT

  64.              

  Trần Thị Hương

  84

  Tốt

  Trừ 5 điểm do có phản ánh của sinh viên, đã giải quyết và khắc phục

  65.              

  Nguyễn Văn Độ

  90

  XS

  Tham gia Hội thao Dân quân tự vệ

  66.              

  Dương Thị Thu Trang

  89

  Tốt

   

  67.              

  Hoàng Thị Minh Phương

  89

  Tốt

   

  68.              

  Trần Thị Nguyệt

  89

  Tốt

   

  69.              

  Nguyễn Minh An

  89

  Tốt

   

  70.              

  Ngô Văn Khánh

  89

  Tốt

   

  71.              

  Trần Hoài Thu

  89

  Tốt

   

  72.              

  Nguyễn Thu Trà

  89

  Tốt

   

  73.              

  Lê Thị Ngọc Lan

  89

  Tốt

  Thử việc tháng 7-8/2022

  74.              

  Đặng Hương Giang

  90

  XS

  Giảng dạy lớp TOT

  75.              

  Quản Bích Diệp

  89

  Tốt

  Đi học cao học tập trung từ 15/2/2022

  76.              

  Nguyễn Thị Lê Thủy

  89

  Tốt

   

  77.              

  Nguyễn Thị Hà

  89

  Tốt

   

  78.              

  Trần Thanh Tâm

  89

  Tốt

   

  79.              

  Nguyễn Thị Việt Hà

  89

  Tốt

   

  80.              

  Vũ Hồng Vinh

  89

  Tốt

   

   

  KHOA KỸ THUẬT Y HỌC

   

   

   

  81.              

  Hà Thị Nguyệt Minh

  89

  Tốt

   

  82.              

  Bùi Huy Tùng

  89

  Tốt

   

  83.              

  Nguyễn Thị Hồng Ngọc

  89

  Tốt

   

  84.              

  Nguyễn Thị Hà Giang

  92

  XS

  Hỗ trợ giảng viên mới thông qua giờ giảng

  85.              

  Vũ Thị Minh Hiền

  89

  Tốt

   

  86.              

  Nguyễn Thị Hương Lan

  89

  Tốt

   

  87.              

  Đỗ Mạnh Hùng

  92

  XS

  Tập văn nghệ biểu diễn chương trình của Hội Điều dưỡng Việt Nam

  88.              

  Nguyễn Như Ước

  92

  XS

  Giảng dạy lớp TOT

  89.              

  Cao Văn Chính

  89

  Tốt

   

  90.              

  Nguyễn Văn Bắc

  89

  Tốt

   

  91.              

  Lê Thị Thanh Minh

  89

  Tốt

   

  92.              

  Trần Thị Mai Huyên

  89

  Tốt

   

  93.              

  Phạm Thúy Quỳnh

  89

  Tốt

   

  94.              

  Lê Tùng Lâm

  89

  Tốt

   

  95.              

  Phạm Thị Kim Hoàn

  89

  Tốt

   

  96.              

  Trần Thúy Liễu

  89

  Tốt

   

  97.              

  Quản Thị Ngát

  89

  Tốt

   

  98.              

  Nguyễn Thị Hương

  89

  Tốt

   

   

  TRUNG TÂM TIỀN LÂM SÀNG

   

   

   

  99.              

  Nguyễn Thanh Phong

  92

  XS

  Giảng dạy lớp TOT

  100.          

  Hoàng Anh Lân

  89

  Tốt

   

  101.          

  Mã Thị Hồng Liên

  89

  Tốt

   

  102.          

  Phương Văn Hoàng

  89

  Tốt

   

  103.          

  Lê Phương Thảo

  89

  Tốt

   

  104.          

  Nguyễn Hữu Quân

  91

  XS

  Rà soát và chỉnh sửa, phát triển trung tâm TLS

   

  105.          

  Nguyễn Thị Đông

   

  Không xét

  Nghỉ sinh con thứ 3 từ 01/4/2022

  106.          

  Bùi Thị Minh Khánh

  89

  Tốt

   

  107.          

  Nguyễn Thị Thu Giang

  89

  Tốt

   

  108.          

  Nguyễn Thị Hiền

  89

  Tốt

   

  109.          

  Nguyễn Thị Phương Thanh

  91

  XS

  Rà soát và chỉnh sửa, phát triển trung tâm TLS

  110.          

  Đỗ Thu Phương

  89

  Tốt

   

  111.          

  Nguyễn Phượng Ly

  89

  Tốt

   

  112.          

  Vũ Thị Mai

  89

  Tốt

   

  113.          

  Nguyễn Thị Thúy Hằng

  91

  XS

  Rà soát và chỉnh sửa, phát triển trung tâm TLS

  114.          

  Phùng Thị Phương Chiêm

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG ĐÀO TẠO

   

   

   

  115.          

  Phạm Văn Tân

  95

  XS

   

  116.          

  Thành Thị Bích Chi

  90

  XS

   

  117.          

  Lưu Thị Bích Ngọc

  89

  Tốt

   

  118.          

  Trần Thị Vân Anh

  89

  Tốt

   

  119.          

  Đặng Thị Đức Phương

  89

  Tốt

   

  120.          

  Nguyễn Hiền Du

  89

  Tốt

   

  121.          

  Vũ Đình Sơn

  89

  Tốt

   

  122.          

  Đỗ Thị Bích Hạnh

  80

  Tốt

  Có sai sót trong thực hiện nhiệm vụ

  123.          

  Lê Thị Thu Hà

  80

  Tốt

  Có sai sót trong thực hiện nhiệm vụ

  124.          

  Nguyễn Thị Kim Oanh

  92

  XS

  Tham gia thi Hội thao Dân quân tự vệ và đạt giải

  125.          

  Mai Xuân Thành

  89

  Tốt

   

   

  P. KHẢO THÍ – ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

   

   

   

  126.          

  Mai Thị Minh Nghĩa

  89

  Tốt

   

  127.          

  Lê Thị Thuý Quỳnh

  74

  Tốt

  - Trừ 20 điểm do trộn nhầm đề thi;

  + cộng 5 điểm do tham gia tư vấn tuyển sinh các ngày ngoài giờ

  128.          

  Đoàn Đức Nam

  91

  XS

  Tham gia thi tại Hội thao Dân quân tự vệ

  129.          

  Nguyễn Hải Hằng

  89

  Tốt

   

  130.          

  Ngô Thị Bích Hạnh

  89

  Tốt

   

  131.          

  Nguyễn Thị Xuân

  89

  Tốt

   

  132.          

  Đặng Thùy Linh

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG THANH TRA – PC

   

   

   

  133.          

  Lương Anh Vũ

  89

  Tốt

   

  134.          

  Đỗ Cẩm Vân

  89

  Tốt

   

  135.          

  Nguyễn Thu Thùy

  89

  Tốt

   

  136.          

  Lê Xuân Trường

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG TCHC

   

   

   

  137.          

  Nguyễn Thị Thu Trang

  91

  XS

  Triển khai tốt công tác huấn dân quân tự vệ và công tác tiếp đoàn kiểm tra quốc phòng an ninh của Thành phố về Trường làm việc

  138.          

  Nguyễn Thu Hiền

  89

  Tốt

   

  139.          

  Trần Thị Thu

  89

  Tốt

   

  140.          

  Đỗ Tuyết Nhung

  89

  Tốt

   

  141.          

  Tạ Thu Hà

  89

  Tốt

   

  142.          

  Bùi Thị Ngọc Yến

  89

  Tốt

   

   

  P TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

   

   

   

  143.          

  Đỗ Thanh Tú

  85

  Tốt

   

  144.          

  Vũ Văn Tiến

  92

  XS

  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác tổng hợp nhập học từng ngày (làm ngoài giờ các buổi tối)

  145.          

  Đỗ Thị Phương Nhung

  85

  Tốt

   

  146.          

  Trần Thu Thảo

  85

  Tốt

   

  147.          

  Phạm Thị Hoa

  85

  Tốt

   

  148.          

  Trần Ánh Nguyệt

  85

  Tốt

   

   

  PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

   

   

   

  149.          

  Đinh Quốc Khánh

  91

  XS

  Triển khai tốt công tác huấn dân quân tự vệ và công tác tiếp đoàn kiểm tra quốc phòng an ninh của Thành phố về Trường làm việc

  150.          

  Dương Thị Thu Liễu

  89

  Tốt

   

  151.          

  Trần Thị Hương

  89

  Tốt

   

  152.          

  Nguyễn Thuý Hà

  89

  Tốt

   

  153.          

  Đào Thị Phương Dung

  89

  Tốt

   

  154.          

  Trần Thị Minh Hậu

  89

  Tốt

   

  155.          

  Tiên Thị Nga

  89

  Tốt

   

  156.          

  Nguyễn Thị Hồng Minh

  90

  XS

  Triển khai tốt các hoạt động đoàn thanh niên

   

  PHÒNG GIÁO TÀI

   

   

   

  157.          

  Đỗ Thị An Châu

  89

  Tốt

   

  158.          

  Vũ Đình Luyến

  89

  Tốt

   

  159.          

  Trình Thị Thuý Nga

  90

  XS

  Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đột xuất được BGH phân công

  160.          

  Nguyễn Huy Khoa

  89

  Tốt

   

   

  P. QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG

   

   

   

  161.          

  Nguyễn Thị Lệ Thuỷ

  91

  XS

  Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đột xuất được BGH phân công

  162.          

  Nguyễn Thị Kim Ngân

  89

  Tốt

   

  163.          

  Nguyễn Đức Huân

  89

  Tốt

   

  164.          

  Bùi Văn Công

  91

  XS

  Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đột xuất được phân công

  165.          

  Đặng Trần Quyền

  91

  XS

  Tham gia thi tại Hội thao Dân quân tự vệ

  166.          

  Bạch Thái Anh

  89

  Tốt

   

  167.          

  Nguyễn Văn Gang

  89

  Tốt

   

  168.          

  Đặng Hồng Thanh

  89

  Tốt

   

  169.          

  Trịnh Tiến Hưng

  89

  Tốt

   

  170.          

  Phạm Văn Hoàng

  89

  Tốt

   

 • Các tin khác