Tổng hợp kết quả đánh giá tháng 6 năm 2022

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   

   

  TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THÁNG 6 NĂM 2022

  (Thông qua Hội đồng duyệt ngày 24/6/2022)


  STT

  Đơn vị/Họ và tên

  Tháng 6

  HĐ duyệt đánh giá

  Điểm

  XL

  Ghi chú

   

  KHOA HỌC CƠ BẢN

   

   

   

  1.                  

  Lê Thị Hải Yến

  91

  XS

   

  2.                  

  Nguyễn Thị Nga

  89

  Tốt

   

  3.                  

  Nguyễn Thị Quyên

  89

  Tốt

   

  4.                  

  Trần Vũ Hoàng Anh

  89

  Tốt

   

  5.                  

  Nguyễn Thị Như Trang

  89

  Tốt

   

  6.                  

  Phạm Thúy Hằng

  89

  Tốt

   

  7.                  

  Đào Thị Hồng Trâm

  89

  Tốt

   

  8.                  

  Nguyễn Thị Lượt

  89

  Tốt

   

  9.                  

  Nguyễn Thị Hồng Vân

  89

  Tốt

   

  10.              

  Nguyễn Đình Hưng

  89

  Tốt

   

  11.              

  Đoàn Như Nam

  89

  Tốt

   

  12.              

  Nguyễn Ngọc Tuân

  89

  Tốt

   

  13.              

  Vũ Văn Hải

  89

  Tốt

   

  14.              

  Nguyễn Trọng Tấn

  71

  Tốt

   

  15.              

  Trần Thọ Tuấn

  89

  Tốt

   

  16.              

  Triệu Thị Thủy

  89

  Tốt

   

  17.              

  Phạm Thị Huệ

   

  Không đánh giá

  Nghỉ thai sản từ 21/02/2022

  18.              

  Đinh Xuân Thành

  91

  XS

  Tham gia Hội thao Công đoàn Thành phố và đạt giải

  19.              

  Đỗ Đức Tiến

  89

  Tốt

   

   

  KHOA Y HỌC CƠ SỞ

   

   

   

  20.              

  Đoàn Công Khanh

  89

  Tốt

   

  21.              

  Nguyễn Thị Hiếu

  91

  XS

  Tham gia thi đấu tại Hội thao Công đoàn cấp thành phố và đạt giải

  22.              

  Nguyễn Khánh Chi

  89

  Tốt

   

  23.              

  Hà Diệu Linh

  91

  XS

  Tham gia thi đấu tại Hội thao Công đoàn cấp thành phố và đạt giải

  24.              

  Nguyễn Hải Yến

  89

  Tốt

   

  25.              

  Phạm Thị Mỹ Dung

  89

  Tốt

   

  26.              

  Trần Thúy Liễu

  89

  Tốt

   

  27.              

  Hoàng Anh Lân

  89

  Tốt

   

  28.              

  Nguyễn Thị Hồng Nhung

  89

  Tốt

   

  29.              

  Nguyễn Hồng Phúc

  89

  Tốt

   

  30.              

  Bùi Thị Thu Hằng

  89

  Tốt

   

  31.              

  Hà Thị Nguyệt Minh

  89

  Tốt

   

  32.              

  Bùi Huy Tùng

  89

  Tốt

   

  33.              

  Nguyễn Thị Hồng Ngọc

  89

  Tốt

   

  34.              

  Nguyễn Thị Hà Giang

  89

  Tốt

   

   

   

  KHOA DƯỢC

   

   

   

  35.              

  Nghiêm Thị Minh

  91

  XS

   

  36.              

  Nguyễn Bích Ngọc

  89

  Tốt

   

  37.              

  Đặng Quang Hùng

  91

  XS

  Tham gia thi đấu tại Hội thao Công đoàn cấp thành phố và đạt giải

  38.              

  Nguyễn Thị Thu Hằng

  89

  Tốt

   

  39.              

  Nguyễn Thị Kim Chi

  89

  Tốt

   

  40.              

  Vũ Thị Phương Thảo

  89

  Tốt

   

  41.              

  Phạm Thị Hương Lý

  89

  Tốt

   

  42.              

  Ninh Bảo Yến

  89

  Tốt

   

  43.              

  Nguyễn Thị Hiền

  91

  XS

  Chủ biên NHCH Dược lâm sàng bổ sung

  44.              

  Nguyễn Thị Hoa Hiên

  75

  Tốt

  - Chủ biên NHCH Dược liệu: Cộng 5 điểm;

  - Đến giảng muộn

  45.              

  Nguyễn Văn Hưng

  89

  Tốt

   

  46.              

  Lương Lê Uyên Trang

  89

  Tốt

  Đi học Cao học tập trung từ ngày 13/12/2021

  47.              

  Nguyễn Thị Thanh Bình

  89

  Tốt

   

  48.              

  Phan Thị Thanh Tâm

  89

  Tốt

   

  49.              

  Nguyễn Thị Lượng

  89

  Tốt

   

  50.              

  Nguyễn Thanh Mai

  89

  Tốt

   

  51.              

  Hoàng Thị Nguyệt Phương

  89

  Tốt

   

  52.              

  Nguyễn Thị Lan Anh

  89

  Tốt

  Đi học Cao học tập trung điều trả về ngày 01/6/2022

   

  KHOA ĐIỀU DƯỠNG

   

   

   

  53.              

  Khúc Thị Hồng Anh

  91

  XS

  Xây dựng tài liệu ôn thi Hội thi tay nghề cho sv

  54.              

  Phương Văn Hoàng

  91

  XS

  Hướng dẫn SV dự thi Hội thi Tay nghề điều dưỡng

  55.              

  Lê Thị Thuỷ

  91

  XS

  Hướng dẫn SV dự thi Hội thi Tay nghề điều dưỡng

  56.              

  Đỗ Thị Thuỳ Vân

   

  Không đánh giá

  Nghỉ không hưởng lương tháng 6-7/2022

  57.              

  Phạm Thị Thơm

  89

  Tốt

  Đi học Cao học từ 20/10/2020

  58.              

  Nguyễn Thị Yến

  89

  Tốt

   

  59.              

  Tạ Thị Kim Tiến

  89

  Tốt

  Đi học Cao học từ 17/01/2022

  60.              

  Phạm Thu Hà C

  89

  Tốt

   

  61.              

  Nguyễn Thị Hương

  89

  Tốt

   

  62.              

  Huỳnh Nam Trung

  89

  Tốt

   

  63.              

  Đoàn Thị Vân

  89

  Tốt

   

  64.              

  Đinh Thị Quỳnh

  89

  Tốt

   

  65.              

  Ngô Đăng Ngự

  89

  Tốt

   

  66.              

  Phạm Thu Hà A

  89

  Tốt

   

   

  KHOA Y

   

   

   

  67.              

  Nguyễn Thị Hoàng Thu

  91

  XS

  Ôn thi kỹ năng nghề sv

  68.              

  Trần Thị Hương

  89

  Tốt

   

  69.              

  Nguyễn Văn Độ

  91

  XS

  Ôn thi kỹ năng nghề sv

  70.              

  Dương Thị Thu Trang

  91

  XS

  Ôn thi kỹ năng nghề sv

  71.              

  Hoàng Thị Minh Phương

  89

  Tốt

   

  72.              

  Trần Thị Nguyệt

  89

  Tốt

   

  73.              

  Nguyễn Minh An

  89

  Tốt

   

  74.              

  Lê Phương Thảo

  91

  XS

  Ôn thi kỹ năng nghề sv

  75.              

  Ngô Văn Khánh

  89

  Tốt

   

  76.              

  Trần Hoài Thu

  89

  Tốt

   

  77.              

  Nguyễn Thu Trà

  92

  XS

  Chấm thi và ôn luyện sinh viên thi Hội thi tay nghề

  78.              

  Đặng Hương Giang

  70

  Tốt

  - Ôn thi kỹ năng giờ: Cộng 3 điểm

  - Muộn giờ giảng

  79.              

  Quản Bích Diệp

  89

  Tốt

  Đi học cao học tập trung từ 15/2/2022

  80.              

  Nguyễn Thị Lê Thủy

  89

  Tốt

   

  81.              

  Quản Thị Ngát

  89

  Tốt

   

  82.              

  Nguyễn Thị Hà

  89

  Tốt

   

  83.              

  Nguyễn Thanh Phong

  91

  XS

  Ôn thi kỹ năng nghề sv

  84.              

  Mã Thị Hồng Liên

  89

  Tốt

   

  85.              

  Trần Thị Mai Huyên

  89

  Tốt

   

  86.              

  Phạm Thúy Quỳnh

  89

  Tốt

   

  87.              

  Lê Tùng Lâm

  89

  Tốt

   

  88.              

  Phạm Thị Kim Hoàn

  89

  Tốt

   

  89.              

  Nguyễn Như Ước

  89

  Tốt

   

  90.              

  Nguyễn Thị Việt Hà

  89

  Tốt

   

  91.              

  Vũ Hồng Vinh

  89

  Tốt

   

  92.              

  Vũ Thị Minh Hiền

  91

  XS

  Ôn thi kỹ năng nghề sv

  93.              

  Phạm Thị Ngọc Bích

  89

  Tốt

   

  94.              

  Nguyễn Thị Hương Lan

  89

  Tốt

   

  95.              

  Đỗ Mạnh Hùng

  89

  Tốt

  HĐLĐ 85% lương từ 01/6/2022 – 30/5/2023

  96.              

  Trần Thanh Tâm

  89

  Tốt

   

  97.              

  Cao Văn Chính

  89

  Tốt

   

  98.              

  Nguyễn Văn Bắc

  89

  Tốt

   

  99.              

  Lê Thị Thanh Minh

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG ĐÀO TẠO

   

   

   

  100.          

  Phạm Văn Tân

  92

  XS

   

  101.          

  Thành Thị Bích Chi

  89

  Tốt

   

  102.          

  Hoàng Thị Đợi

  75

  Tốt

  Tham gia Hội thao Công đoàn TP đạt giải: Cộng 5 điểm; còn chậm tiến độ: trừ 19 điểm

  103.          

  Trần Thị Vân Anh

  70

  Tốt

  Chưa hoàn thành tổng hợp giờ giảng: trừ 19 điểm

  104.          

  Đặng Thị Đức Phương

  73

  Tốt

  - Chưa hoàn thành tổng hợp giờ giảng: trừ 19 điểm;

  - Viết bài lên fanpage: cộng 3 điểm

  105.          

  Nguyễn Hiền Du

  70

  Tốt

  Lên muộn giờ coi thi

  106.          

  Vũ Đình Sơn

  89

  Tốt

   

  107.          

  Đỗ Thị Bích Hạnh

  70

  Tốt

  Chưa hoàn thành tổng hợp giờ giảng

  108.          

  Lê Thị Thu Hà

  70

  Tốt

  Chưa hoàn thành tổng hợp giờ giảng

  109.          

  Nguyễn Thị Kim Oanh

  89

  Tốt

   

   

  P. KHẢO THÍ – KĐCL

   

   

   

  110.          

  Mai Thị Minh Nghĩa

  91

  XS

  Triển khai công tác tuyển sinh và Ngày hội tư vấn việc làm cho sinh viên

  111.          

  Lê Thị Thuý Quỳnh

  89

  Tốt

   

  112.          

  Đoàn Đức Nam

  89

  Tốt

   

  113.          

  Nguyễn Hải Hằng

  89

  Tốt

   

  114.          

  Ngô Thị Bích Hạnh

  89

  Tốt

   

  115.          

  Nguyễn Thị Xuân

  89

  Tốt

   

  116.          

  Đặng Thùy Linh

  89

  Tốt

   

  117.          

  Mai Xuân Thành

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG THANH TRA – PC

   

   

   

  118.          

  Lương Anh Vũ

  91

  XS

  Hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất được giao

  119.          

  Đỗ Cẩm Vân

  91

  XS

  Hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất được giao

  120.          

  Nguyễn Thu Thùy

  91

  XS

  Hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất được giao

  121.          

  Lê Xuân Trường

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG TCHC

   

   

   

  122.          

  Nguyễn Thị Thu Trang

  91

  XS

  Hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất được giao

  123.          

  Nguyễn Thu Hiền

  89

  Tốt

   

  124.          

  Trần Thị Thu

  89

  Tốt

   

  125.          

  Đỗ Tuyết Nhung

  89

  Tốt

   

  126.          

  Tạ Thu Hà

  89

  Tốt

   

  127.          

  Bùi Thị Ngọc Yến

  89

  Tốt

   

   

  P TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

   

   

   

  128.          

  Đỗ Thanh Tú

  89

  Tốt

   

  129.          

  Vũ Văn Tiến

  91

  XS

  Hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất được giao

  130.          

  Đỗ Thị Phương Nhung

  89

  Tốt

   

  131.          

  Trần Thu Thảo

  89

  Tốt

   

  132.          

  Phạm Thị Hoa

  89

  Tốt

   

  133.          

  Trần Ánh Nguyệt

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG QUẢN LÝ HSSV

   

   

   

  134.          

  Đinh Quốc Khánh

  91

  XS

  Hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất được giao

  135.          

  Dương Thị Thu Liễu

  89

  Tốt

   

  136.          

  Trần Thị Hương

  89

  Tốt

   

  137.          

  Nguyễn Thuý Hà

  89

  Tốt

   

  138.          

  Đào Thị Phương Dung

  89

  Tốt

   

  139.          

  Trần Thị Minh Hậu

  89

  Tốt

   

  140.          

  Tiên Thị Nga

  89

  Tốt

   

  141.          

  Nguyễn Thị Hồng Minh

  89

  Tốt

   

   

  P. QLKH-CNTT-TV-HTQT

   

   

   

  142.          

  Lưu Thị Bích Ngọc

  91

  XS

  Hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất được giao

  143.          

  Nguyễn Đức Huân

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG GIÁO TÀI

   

   

   

  144.          

  Đỗ Thị An Châu

  91

  XS

  Hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất được giao

  145.          

  Vũ Đình Luyến

  89

  Tốt

   

  146.          

  Trình Thị Thuý Nga

  91

  XS

   

  147.          

  Nguyễn Huy Khoa

  89

  Tốt

   

   

  P. QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG

   

   

   

  148.          

  Nguyễn Thị Lệ Thuỷ

  91

  XS

  Hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất được giao

  149.          

  Nguyễn Thị Kim Ngân

  89

  Tốt

   

  150.          

  Bùi Văn Công

  89

  Tốt

   

  151.          

  Đặng Trần Quyền

  89

  Tốt

   

  152.          

  Bạch Thái Anh

  89

  Tốt

   

  153.          

  Nguyễn Văn Gang

  89

  Tốt

   

  154.          

  Đặng Hồng Thanh

  89

  Tốt

   

  155.          

  Trịnh Tiến Hưng

  89

  Tốt

   

  156.          

  Đỗ Quang Anh

  89

  Tốt

   

  157.          

  Trần Ngọc Quang

  89

  Tốt

   

  158.          

  Phạm Văn Hoàng

  89

  Tốt

   

   

  TỔ KỸ THUẬT VIÊN

   

   

   

  159.          

  Nguyễn Hữu Quân

  91

  XS

  Hỗ trợ công tác tổ chức và ôn luyện Hội thi tay nghề cho sinh viên

  160.          

  Nguyễn Thị Đông

   

  Không đánh giá

  Nghỉ sinh con thứ 3 từ 01/4/2022

  161.          

  Bùi Thị Minh Khánh

  89

  Tốt

   

  162.          

  Nguyễn Thị Thu Giang

  89

  Tốt

   

  163.          

  Nguyễn Thị Hiền

  91

  XS

  Hỗ trợ công tác tổ chức và ôn luyện Hội thi tay nghề cho sinh viên

  164.          

  Nguyễn Thị Phương Thanh

  89

  Tốt

   

  165.          

  Đỗ Thu Phương

  91

  XS

  Hỗ trợ công tác tổ chức và ôn luyện Hội thi tay nghề cho sinh viên

  166.          

  Nguyễn Phượng Ly

  89

  Tốt

   

  167.          

  Vũ Thị Mai

  89

  Tốt

   

  168.          

  Nguyễn Thị Thúy Hằng

  89

  Tốt

   

  169.          

  Phùng Thị Phương Chiêm

  89

  Tốt

   

 • Các tin khác