Tổng hợp kết quả đánh giá tháng 5 năm 2022

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   

   

  TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THÁNG 5 NĂM 2022

  (Trình Hội đồng duyệt ngày 23/5/2022)  STT

  Đơn vị/Họ và tên

  Tháng 5

  HĐ duyệt đánh giá

  Điểm

  XL

  Ghi chú

   

  KHOA HỌC CƠ BẢN

   

   

   

  1.                  

  Lê Thị Hải Yến

  91

  XS

  Chỉ đạo mọi hoạt động của Khoa đảm bảo tiến độ

  2.                  

  Nguyễn Thị Nga

  89

  Tốt

   

  3.                  

  Nguyễn Thị Quyên

  89

  Tốt

   

  4.                  

  Trần Vũ Hoàng Anh

  89

  Tốt

   

  5.                  

  Nguyễn Thị Như Trang

  89

  Tốt

   

  6.                  

  Phạm Thúy Hằng

  89

  Tốt

   

  7.                  

  Đào Thị Hồng Trâm

  89

  Tốt

   

  8.                  

  Nguyễn Thị Lượt

  89

  Tốt

   

  9.                  

  Nguyễn Thị Hồng Vân

  89

  Tốt

   

  10.              

  Nguyễn Đình Hưng

  89

  Tốt

   

  11.              

  Đoàn Như Nam

  89

  Tốt

   

  12.              

  Nguyễn Ngọc Tuân

  89

  Tốt

   

  13.              

  Vũ Văn Hải

  89

  Tốt

   

  14.              

  Nguyễn Trọng Tấn

  89

  Tốt

   

  15.              

  Trần Thọ Tuấn

  91

  XS

  Tham gia thi đấu tại Hội thao Công đoàn

  16.              

  Triệu Thị Thủy

  89

  Tốt

   

  17.              

  Phạm Thị Huệ

   

  Không đánh giá

  Nghỉ thai sản từ 21/02/2022

  18.              

  Đinh Xuân Thành

  89

  Tốt

   

  19.              

  Đỗ Đức Tiến

  91

  XS

  Tham gia thi đấu tại Hội thao Công đoàn

   

  KHOA Y HỌC CƠ SỞ

   

   

   

  20.              

  Đoàn Công Khanh

  89

  Tốt

   

  21.              

  Nguyễn Thị Hiếu

  91

  XS

  Tham gia thi đấu tại Hội thao Công đoàn

  22.              

  Nguyễn Khánh Chi

  89

  Tốt

   

  23.              

  Hà Diệu Linh

  91

  XS

  Tham gia thi đấu tại Hội thao Công đoàn

  24.              

  Nguyễn Hải Yến

  89

  Tốt

   

  25.              

  Phạm Thị Mỹ Dung

  89

  Tốt

   

  26.              

  Trần Thúy Liễu

  89

  Tốt

   

  27.              

  Hoàng Anh Lân

  89

  Tốt

   

  28.              

  Nguyễn Thị Hồng Nhung

  89

  Tốt

   

  29.              

  Nguyễn Hồng Phúc

  89

  Tốt

   

  30.              

  Bùi Thị Thu Hằng

  89

  Tốt

   

  31.              

  Hà Thị Nguyệt Minh

  89

  Tốt

   

  32.              

  Bùi Huy Tùng

  91

  XS

  Tham gia thi đấu tại Hội thao Công đoàn

  33.              

  Nguyễn Thị Hồng Ngọc

  89

  Tốt

   

  34.              

  Trần Văn Khôi

  91

  XS

  Tổ chức Giải bóng đá nam sinh viên năm 2022

  35.              

  Nguyễn Thị Hà Giang

  89

  Tốt

   

   

  KHOA DƯỢC

   

   

   

  36.              

  Nghiêm Thị Minh

  91

  XS

  Chỉ đạo mọi hoạt động của Khoa đảm bảo tiến độ

  37.              

  Nguyễn Bích Ngọc

  89

  Tốt

   

  38.              

  Đặng Quang Hùng

  91

  XS

  Tham gia thi đấu Hội thao Công đoàn

  39.              

  Nguyễn Thị Thu Hằng

  89

  Tốt

   

  40.              

  Nguyễn Thị Kim Chi

  89

  Tốt

   

  41.              

  Vũ Thị Phương Thảo

  89

  Tốt

   

  42.              

  Phạm Thị Hương Lý

  92

  XS

  Chuẩn bị lớp Phương pháp sư phạm tại bệnh viện

  43.              

  Ninh Bảo Yến

  89

  Tốt

   

  44.              

  Nguyễn Thị Hiền

  89

  Tốt

   

  45.              

  Nguyễn Thị Hoa Hiên

  89

  Tốt

   

  46.              

  Nguyễn Văn Hưng

  89

  Tốt

   

  47.              

  Lương Lê Uyên Trang

  89

  Tốt

  Đi học Cao học tập trung từ ngày 13/12/2021

  48.              

  Nguyễn Thị Thanh Bình

  89

  Tốt

   

  49.              

  Phan Thị Thanh Tâm

  89

  Tốt

   

  50.              

  Nguyễn Thị Lượng

  89

  Tốt

   

  51.              

  Nguyễn Thanh Mai

  89

  Tốt

   

  52.              

  Hoàng Thị Nguyệt Phương

  89

  Tốt

   

  53.              

  Nguyễn Thị Lan Anh

  89

  Tốt

  Đi học Cao học tập trung từ ngày 01/10/2020

   

  KHOA ĐIỀU DƯỠNG

   

   

   

  54.              

  Khúc Thị Hồng Anh

  92

  XS

  Triển khai hoạt động kỷ niệm ngày Điều dưỡng quốc tế; Chấm thi và ôn luyện cho sinh viên Hội thi tay nghề

  55.              

  Phương Văn Hoàng

  91

  XS

  Chấm thi và ôn luyện sinh viên thi Hội thi tay nghề

  56.              

  Lê Thị Thuỷ

  91

  XS

  Chấm thi và ôn luyện cho sinh viên Hội thi tay nghề

  57.              

  Đỗ Thị Thuỳ Vân

  89

  Tốt

   

  58.              

  Phạm Thị Thơm

  89

  Tốt

  Đi học cao học tập trung từ ngày 20/10/2020

  59.              

  Nguyễn Thị Mai

  89

  Tốt

   

  60.              

  Nguyễn Thị Yến

  89

  Tốt

   

  61.              

  Tạ Thị Kim Tiến

  89

  Tốt

  Đi học Cao học tập trung  ngày 17/01/2022

  62.              

  Phạm Thu Hà C

  91

  XS

  Thực hiện nhiệm vụ đột xuất được giao

  63.              

  Nguyễn Thị Thủy

  89

  Tốt

   

  64.              

  Nguyễn Thị Hương

  91

  XS

  Chấm thi và ôn luyện cho sinh viên Hội thi tay nghề

  65.              

  Huỳnh Nam Trung

  89

  Tốt

   

  66.              

  Đoàn Thị Vân

  91

  XS

  Xây dựng CT ngắn hạn môn KSNK, xây dựng Giáo trình QLĐD 3 tháng

  67.              

  Đinh Thị Quỳnh

  89

  Tốt

   

  68.              

  Ngô Đăng Ngự

  89

  Tốt

   

  69.              

  Phạm Thu Hà A

  89

  Tốt

   

   

  KHOA Y

   

   

   

  70.              

  Nguyễn Thị Hoàng Thu

  91

  XS

  Ôn luyện sinh viên thi Hội thi tay nghề

  71.              

  Trần Thị Hương

  89

  Tốt

   

  72.              

  Nguyễn Văn Độ

  91

  XS

  Ôn luyện sinh viên thi Hội thi tay nghề

  73.              

  Dương Thị Thu Trang

  91

  XS

  Ôn luyện sinh viên thi Hội thi tay nghề

  74.              

  Hoàng Thị Minh Phương

  89

  Tốt

   

  75.              

  Trần Thị Nguyệt

  89

  Tốt

   

  76.              

  Nguyễn Minh An

  79

  Tốt

  Phân thiếu lịch giảng

  77.              

  Lê Phương Thảo

  92

  XS

  Chấm thi và ôn luyện sinh viên thi Hội thi tay nghề

  78.              

  Ngô Văn Khánh

  89

  Tốt

   

  79.              

  Trần Hoài Thu

  89

  Tốt

   

  80.              

  Nguyễn Thu Trà

  89

  Tốt

   

  81.              

  Đặng Hương Giang

  91

  XS

  Ôn luyện sinh viên thi Hội thi tay nghề

  82.              

  Quản Bích Diệp

  89

  Tốt

  Đi học cao học tập trung từ 15/2/2022

  83.              

  Nguyễn Thị Lê Thủy

  89

  Tốt

   

  84.              

  Quản Thị Ngát

  89

  Tốt

   

  85.              

  Nguyễn Thị Hà

  91

  XS

  Ôn luyện sinh viên thi Hội thi tay nghề

  86.              

  Nguyễn Thanh Phong

  91

  XS

  Phụ trách chuyên môn tổ chức Hội thi tay nghề

  87.              

  Mã Thị Hồng Liên

  89

  Tốt

   

  88.              

  Trần Thị Mai Huyên

  89

  Tốt

   

  89.              

  Phạm Thúy Quỳnh

  89

  Tốt

   

  90.              

  Lê Tùng Lâm

  91

  XS

  Tham gia thi đấu Hội thao Công đoàn; tham gia hỗ trợ công tác chống dịch tại Hoàng mai (Tháng 3-4)

  91.              

  Phạm Thị Kim Hoàn

  89

  Tốt

   

  92.              

  Nguyễn Như Ước

  89

  Tốt

   

  93.              

  Nguyễn Thị Việt Hà

  89

  Tốt

   

  94.              

  Vũ Hồng Vinh

  89

  Tốt

   

  95.              

  Vũ Thị Minh Hiền

  92

  XS

  Học định hướng tập trung điều trả từ 01/5/2022; tham gia chấm và ôn luyện sinh viên thi Hội thi Tay nghề

  96.              

  Phạm Thị Ngọc Bích

  91

  XS

  Ôn luyện cho sinh viên thi Hội thi tay nghề

  97.              

  Nguyễn Thị Hương Lan

  89

  Tốt

  Học định hướng tập trung từ 19/10/2021, điều trả từ 01/5/2022

  98.              

  Đỗ Thị Duyên

  89

  Tốt

  Học định hướng tập trung từ 19/10/2021, điều trả từ 01/5/2022

  99.              

  Trần Thanh Tâm

  89

  Tốt

   

  100.          

  Cao Văn Chính

  89

  Tốt

   

  101.          

  Nguyễn Văn Bắc

  89

  Tốt

   

  102.          

  Lê Thị Thanh Minh

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG ĐÀO TẠO

   

   

   

  103.          

  Phạm Văn Tân

  89

  Tốt

   

  104.          

  Thành Thị Bích Chi

  89

  Tốt

   

  105.          

  Hoàng Thị Đợi

  89

  Tốt

  Tham gia thi đấu Hội thao Công đoàn, văn nghệ chào mừng Hội thảo các trường ĐH, CĐ, trực thi buổi tối và cuối tuần (+ 7 điểm); Chưa hoàn thành giờ giảng (-7 đ)

  106.          

  Trần Thị Vân Anh

  89

  Tốt

  Tham gia thi đấu Hội thao Công đoàn, văn nghệ chào mừng Hội thảo các trường ĐH, CĐ, trực thi buổi tối và cuối tuần (cộng 7 điểm); Chưa hoàn thành giờ giảng (trừ 7 đ)

  107.          

  Đặng Thị Đức Phương

  89

  Tốt

  Tham gia thi đấu Hội thao Công đoàn, văn nghệ chào mừng Hội thảo các trường ĐH, CĐ, trực thi buổi tối và cuối tuần, viết bài trên page (cộng 10 điểm); Chưa hoàn thành giờ giảng (trừ 7 đ), đi làm muộn (trừ 3đ)

  108.          

  Nguyễn Hiền Du

  89

  Tốt

   

  109.          

  Vũ Đình Sơn

  91

  XS

  trực thi buổi tối và cuối tuần

  110.          

  Đỗ Thị Bích Hạnh

  89

  Tốt

  Tham gia thi đấu Hội thao Công đoàn, văn nghệ chào mừng Hội thảo các trường ĐH, CĐ, trực thi buổi tối và cuối tuần (cộng 7 điểm); Chưa hoàn thành giờ giảng (trừ 7 đ)

  111.          

  Lê Thị Thu Hà

  91

  XS

  Tham gia thi đấu Hội thao Công đoàn và đạt giải, văn nghệ chào mừng Hội thảo các trường ĐH, CĐ, trực thi buổi tối và cuối tuần (cộng 9 điểm); Chưa hoàn thành giờ giảng (trừ 7 đ)

  112.          

  Nguyễn Thị Kim Oanh

  89

  Tốt

  Tham gia thi đấu tại Hội thao Công đoàn; trực thi cuối tuần, buổi tối

   

  P. KHẢO THÍ – KĐCL

   

   

   

  113.          

  Mai Thị Minh Nghĩa

  91

  XS

   

  114.          

  Lê Thị Thuý Quỳnh

  89

  Tốt

   

  115.          

  Đoàn Đức Nam

  91

  XS

  Tham gia thi đấu Hội thao Công đoàn

  116.          

  Nguyễn Hải Hằng

  89

  Tốt

   

  117.          

  Ngô Thị Bích Hạnh

  89

  Tốt

   

  118.          

  Nguyễn Thị Xuân

  89

  Tốt

   

  119.          

  Đặng Thùy Linh

  89

  Tốt

   

  120.          

  Mai Xuân Thành

  91

  XS

  Tham gia thi đấu Hội thao Công đoàn

   

  PHÒNG THANH TRA – PC

   

   

   

  121.          

  Lương Anh Vũ

  89

  Tốt

   

  122.          

  Đỗ Cẩm Vân

  89

  Tốt

   

  123.          

  Nguyễn Thu Thùy

  91

  XS

  Tham gia thi đấu Hội thao Công đoàn

  124.          

  Lê Xuân Trường

  91

  XS

  Tham gia thi đấu Hội thao Công đoàn

   

  PHÒNG TCHC

   

   

   

  125.          

  Nguyễn Thị Thu Trang

  89

  Tốt

   

  126.          

  Nguyễn Thu Hiền

  91

  XS

  Hoàn thành các công việc đột xuất

  127.          

  Trần Thị Thu

  89

  Tốt

   

  128.          

  Đỗ Tuyết Nhung

  91

  XS

  Tham gia thi đấu Hội thao Công đoàn

  129.          

  Tạ Thu Hà

  89

  Tốt

   

  130.          

  Bùi Thị Ngọc Yến

  89

  Tốt

   

   

  P TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

   

   

   

  131.          

  Đỗ Thanh Tú

  89

  Tốt

   

  132.          

  Vũ Văn Tiến

  91

  XS

  Tham gia Hội thao Công đoàn

  133.          

  Đỗ Thị Phương Nhung

  89

  Tốt

   

  134.          

  Trần Thu Thảo

  89

  Tốt

   

  135.          

  Phạm Thị Hoa

  89

  Tốt

   

  136.          

  Trần Ánh Nguyệt

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG QUẢN LÝ HSSV

   

   

   

  137.          

  Đinh Quốc Khánh

  92

  XS

  Tham gia Hội thao Công đoàn

  138.          

  Dương Thị Thu Liễu

  89

  Tốt

   

  139.          

  Trần Thị Hương

  89

  Tốt

   

  140.          

  Nguyễn Thuý Hà

  89

  Tốt

   

  141.          

  Đào Thị Phương Dung

  89

  Tốt

   

  142.          

  Trần Thị Minh Hậu

  89

  Tốt

   

  143.          

  Tiên Thị Nga

  89

  Tốt

   

  144.          

  Nguyễn Thị Hồng Minh

  89

  Tốt

   

   

   

  P. QLKH-CNTT-TV-HTQT

   

   

   

  145.          

  Lưu Thị Bích Ngọc

  89

  Tốt

   

  146.          

  Nguyễn Đức Huân

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG GIÁO TÀI

   

   

   

  147.          

  Đỗ Thị An Châu

  89

  Tốt

   

  148.          

  Vũ Đình Luyến

  89

  Tốt

   

  149.          

  Trình Thị Thuý Nga

  89

  Tốt

   

  150.          

  Nguyễn Huy Khoa

  89

  Tốt

   

   

  P. QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG

   

   

   

  151.          

  Nguyễn Thị Lệ Thuỷ

  91

  XS

  Thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất

  152.          

  Nguyễn Thị Kim Ngân

  89

  Tốt

   

  153.          

  Bùi Văn Công

  91

  XS

  Thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất

  154.          

  Đặng Trần Quyền

  89

  Tốt

   

  155.          

  Bạch Thái Anh

  89

  Tốt

   

  156.          

  Nguyễn Văn Gang

  89

  Tốt

   

  157.          

  Đặng Hồng Thanh

  89

  Tốt

   

  158.          

  Trịnh Tiến Hưng

  89

  Tốt

   

  159.          

  Đỗ Quang Anh

  89

  Tốt

   

  160.          

  Trần Ngọc Quang

  89

  Tốt

   

  161.          

  Phạm Văn Hoàng

  89

  Tốt

   

   

  TỔ KỸ THUẬT VIÊN

   

   

   

  162.          

  Nguyễn Hữu Quân

  89

  Tốt

   

  163.          

  Nguyễn Thị Đông

   

  Không đánh giá

  Nghỉ sinh con thứ 3 từ 01/4/2022

  164.          

  Bùi Thị Minh Khánh

  89

  Tốt

   

  165.          

  Nguyễn Thị Thu Giang

  89

  Tốt

   

  166.          

  Nguyễn Thị Hiền

  89

  Tốt

   

  167.          

  Nguyễn Thị Phương Thanh

  89

  Tốt

   

  168.          

  Đỗ Thu Phương

  89

  Tốt

   

  169.          

  Nguyễn Phượng Ly

  89

  Tốt

   

  170.          

  Vũ Thị Mai

  89

  Tốt

   

  171.          

  Nguyễn Thị Thúy Hằng

  89

  Tốt

   

  172.          

  Phùng Thị Phương Chiêm

  79

  Tốt

  Thiếu giờ giảng tiêu chuẩn năm học 2021 - 2022


  Tổng hợp:

  - Xuất sắc: 39 người;

  - Tốt: 131 người;

  - Không đánh giá (đang nghỉ thai sản): 02 người.

 • Các tin khác