Tổng hợp kết quả đánh giá tháng 4 năm 2022

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   

   

  TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THÁNG 4 NĂM 2022

  (Trình Hội đồng họp ngày 25/4/2022)

   

  STT

  Đơn vị/Họ và tên

  Tháng 4

  HĐ duyệt đánh giá

  Điểm

  XL

  Ghi chú

   

  KHOA HỌC CƠ BẢN

   

   

   

  1.                  

  Lê Thị Hải Yến

  89

  Tốt

   

  2.                  

  Nguyễn Thị Nga

  92

  XS

  Thực hiện tốt công tác Công đoàn

  3.                  

  Nguyễn Thị Quyên

  89

  Tốt

   

  4.                  

  Trần Vũ Hoàng Anh

  80

  Tốt

  Còn chậm trễ trong chỉ đạo việc hoàn trả tiền giáo trình cho sinh viên

  5.                  

  Nguyễn Thị Như Trang

  89

  Tốt

   

  6.                  

  Phạm Thúy Hằng

  89

  Tốt

   

  7.                  

  Đào Thị Hồng Trâm

  89

  Tốt

   

  8.                  

  Nguyễn Thị Lượt

  89

  Tốt

   

  9.                  

  Nguyễn Thị Hồng Vân

  89

  Tốt

   

  10.              

  Nguyễn Đình Hưng

  89

  Tốt

   

  11.              

  Đoàn Như Nam

  89

  Tốt

   

  12.              

  Nguyễn Ngọc Tuân

  89

  Tốt

   

  13.              

  Vũ Văn Hải

  89

  Tốt

   

  14.              

  Nguyễn Trọng Tấn

  92

  XS

  Chủ biên NHCH

  15.              

  Trần Thọ Tuấn

  89

  Tốt

   

  16.              

  Triệu Thị Thủy

  89

  Tốt

   

  17.              

  Phạm Thị Huệ

   

  Không đánh giá

  Nghỉ thai sản từ 21/02/2022

  18.              

  Đinh Xuân Thành

  89

  Tốt

   

  19.              

  Đỗ Đức Tiến

  89

  Tốt

   

   

  KHOA Y HỌC CƠ SỞ

   

   

   

  20.              

  Đoàn Công Khanh

  89

  Tốt

   

  21.              

  Nguyễn Thị Hiếu

  89

  Tốt

   

  22.              

  Nguyễn Khánh Chi

  89

  Tốt

   

  23.              

  Hà Diệu Linh

  89

  Tốt

   

  24.              

  Nguyễn Hải Yến

  89

  Tốt

   

  25.              

  Phạm Thị Mỹ Dung

  89

  Tốt

   

  26.              

  Trần Thúy Liễu

  89

  Tốt

   

  27.              

  Hoàng Anh Lân

  91

  XS

  Triển khai các hoạt động công đoàn

  28.              

  Nguyễn Thị Hồng Nhung

  89

  Tốt

   

  29.              

  Nguyễn Hồng Phúc

  92

  XS

  Chủ biên NHCH

  30.              

  Bùi Thị Thu Hằng

  89

  Tốt

   

  31.              

  Hà Thị Nguyệt Minh

  89

  Tốt

   

  32.              

  Bùi Huy Tùng

  89

  Tốt

   

  33.              

  Nguyễn Thị Hồng Ngọc

  89

  Tốt

   

  34.              

  Trần Văn Khôi

  89

  Tốt

   

  35.              

  Nguyễn Thị Hà Giang

  89

  Tốt

   

   

   

  KHOA DƯỢC

   

   

   

  36.              

  Nghiêm Thị Minh

  92

  XS

  Chủ biên NHCH môn Bào chế

  37.              

  Nguyễn Bích Ngọc

  89

  Tốt

   

  38.              

  Đặng Quang Hùng

  89

  Tốt

  Cần tích cực hơn trong các hoạt động của Khoa

  39.              

  Nguyễn Thị Thu Hằng

  89

  Tốt

   

  40.              

  Nguyễn Thị Kim Chi

  89

  Tốt

   

  41.              

  Vũ Thị Phương Thảo

  89

  Tốt

   

  42.              

  Phạm Thị Hương Lý

  95

  XS

  Chủ biên NHCH môn Thực vật, tham gia cải tạo phòng thực hành bán thuốc

  43.              

  Ninh Bảo Yến

  89

  Tốt

   

  44.              

  Nguyễn Thị Hiền

  89

  Tốt

   

  45.              

  Nguyễn Thị Hoa Hiên

  89

  Tốt

   

  46.              

  Nguyễn Văn Hưng

  89

  Tốt

  Cần tăng cường tham dự các buổi sinh hoạt chuyên môn

  47.              

  Lương Lê Uyên Trang

  89

  Tốt

  Đi học Cao học tập trung từ ngày 13/12/2021

  48.              

  Nguyễn Thị Thanh Bình

  89

  Tốt

   

  49.              

  Phan Thị Thanh Tâm

  89

  Tốt

   

  50.              

  Nguyễn Thị Lượng

  92

  XS

  Chủ biên NHCH môn Pháp chế dược

  51.              

  Nguyễn Thanh Mai

  89

  Tốt

   

  52.              

  Hoàng Thị Nguyệt Phương

  92

  XS

  Chủ biên NHCH môn Quản lý tồn trữ thuốc

  53.              

  Nguyễn Thị Lan Anh

  89

  Tốt

  Đi học Cao học tập trung từ ngày 01/10/2020

   

  KHOA ĐIỀU DƯỠNG

   

   

   

  54.              

  Khúc Thị Hồng Anh

  92

  XS

   

  55.              

  Phương Văn Hoàng

  89

  Tốt

   

  56.              

  Lê Thị Thuỷ

  89

  Tốt

   

  57.              

  Đỗ Thị Thuỳ Vân

  89

  Tốt

   

  58.              

  Phạm Thị Thơm

  89

  Tốt

  Đi học cao học tập trung từ ngày 20/10/2020

  59.              

  Nguyễn Thị Mai

  89

  Tốt

   

  60.              

  Nguyễn Thị Yến

  69

  HT

  Chưa thông qua giờ giảng theo yêu cầu HĐ Sư phạm

  61.              

  Tạ Thị Kim Tiến

  89

  Tốt

  Đi học Cao học tập trung  ngày 17/01/2022

  62.              

  Phạm Thu Hà C

  89

  Tốt

   

  63.              

  Nguyễn Thị Thủy

  89

  Tốt

   

  64.              

  Nguyễn Thị Hương

  89

  Tốt

   

  65.              

  Huỳnh Nam Trung

  89

  Tốt

   

  66.              

  Đoàn Thị Vân

  89

  Tốt

   

  67.              

  Đinh Thị Quỳnh

  89

  Tốt

   

  68.              

  Ngô Đăng Ngự

  89

  Tốt

   

  69.              

  Phạm Thu Hà A

  89

  Tốt

   

   

  KHOA Y

   

   

   

  70.              

  Nguyễn Thị Hoàng Thu

  92

  XS

  Tham gia biên soạn giáo trình phương pháp giảng dạy lâm sàng tại bệnh viện

  71.              

  Trần Thị Hương

  89

  Tốt

   

  72.              

  Nguyễn Văn Độ

  92

  XS

  Tham gia biên soạn giáo trình phương pháp giảng dạy lâm sàng tại bệnh viện

  73.              

  Dương Thị Thu Trang

  89

  Tốt

   

  74.              

  Hoàng Thị Minh Phương

  89

  Tốt

   

  75.              

  Trần Thị Nguyệt

  89

  Tốt

   

  76.              

  Nguyễn Minh An

  89

  Tốt

   

  77.              

  Lê Phương Thảo

  92

  XS

  Tham gia biên soạn giáo trình phương pháp giảng dạy lâm sàng tại bệnh viện

  78.              

  Ngô Văn Khánh

  89

  Tốt

   

  79.              

  Trần Hoài Thu

  89

  Tốt

   

  80.              

  Nguyễn Thu Trà

  89

  Tốt

   

  81.              

  Đặng Hương Giang

  92

  XS

  Tham gia biên soạn giáo trình phương pháp giảng dạy lâm sàng tại bệnh viện

  82.              

  Quản Bích Diệp

  89

  Tốt

  Đi học cao học tập trung từ 15/2/2022

  83.              

  Nguyễn Thị Lê Thủy

  89

  Tốt

   

  84.              

  Quản Thị Ngát

  89

  Tốt

   

  85.              

  Nguyễn Thị Hà

  92

  XS

  Tham gia biên soạn giáo trình phương pháp giảng dạy lâm sàng tại bệnh viện

  86.              

  Nguyễn Thanh Phong

  92

  XS

  Tham gia biên soạn giáo trình phương pháp giảng dạy lâm sàng tại bệnh viện

  87.              

  Mã Thị Hồng Liên

  89

  Tốt

   

  88.              

  Trần Thị Mai Huyên

  89

  Tốt

   

  89.              

  Phạm Thúy Quỳnh

  89

  Tốt

   

  90.              

  Lê Tùng Lâm

  89

  Tốt

   

  91.              

  Phạm Thị Kim Hoàn

  89

  Tốt

   

  92.              

  Nguyễn Như Ước

  89

  Tốt

   

  93.              

  Nguyễn Thị Việt Hà

  89

  Tốt

   

  94.              

  Vũ Hồng Vinh

  89

  Tốt

   

  95.              

  Vũ Thị Minh Hiền

  79

  Tốt

  Học định hướng tập trung từ 19/10/2021, phân thiếu lịch chấm thi ngày 28/3 (phát hiện và khắc phục ngay)

  96.              

  Phạm Thị Ngọc Bích

  89

  Tốt

   

  97.              

  Nguyễn Thị Hương Lan

  89

  Tốt

  Học định hướng tập trung từ 19/10/2021

  98.              

  Đỗ Thị Duyên

  89

  Tốt

  Học định hướng tập trung từ 19/10/2021

  99.              

  Trần Thanh Tâm

  89

  Tốt

   

  100.          

  Cao Văn Chính

  89

  Tốt

   

  101.          

  Nguyễn Văn Bắc

  89

  Tốt

   

  102.          

  Lê Thị Thanh Minh

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG ĐÀO TẠO

   

   

   

  103.          

  Phạm Văn Tân

  91

  XS

  Chỉ đạo mọi hoạt động Nhà trường

  104.          

  Thành Thị Bích Chi

  81

  Tốt

  Liên đới trách nhiệm trong các sai sót của Phòng

  105.          

  Hoàng Thị Đợi

  70

  Tốt

  Sai sót trong quản lý danh sách xét thi cho sinh viên

  106.          

  Trần Thị Vân Anh

  89

  Tốt

   

  107.          

  Đặng Thị Đức Phương

  75

  Tốt

  Sai sót trong quản lý, theo dõi sinh viên học lại, thi lại; cộng điểm do tích cực viết bài đăng trên fanpage

  108.          

  Nguyễn Hiền Du

  89

  Tốt

   

  109.          

  Vũ Đình Sơn

  89

  Tốt

   

  110.          

  Đỗ Thị Bích Hạnh

  70

  Tốt

  Sai sót trong thái độ với sinh viên (đã khắc phục ngay)

  111.          

  Lê Thị Thu Hà

  85

  Tốt

  Chậm hoàn thành 01 báo cáo

   

  P. KHẢO THÍ – KĐCL

   

   

   

  112.          

  Mai Thị Minh Nghĩa

  89

  Tốt

   

  113.          

  Lê Thị Thuý Quỳnh

  89

  Tốt

   

  114.          

  Đoàn Đức Nam

  89

  Tốt

   

  115.          

  Nguyễn Hải Hằng

  89

  Tốt

   

  116.          

  Ngô Thị Bích Hạnh

  89

  Tốt

   

  117.          

  Nguyễn Thị Xuân

  89

  Tốt

   

  118.          

  Đặng Thùy Linh

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG THANH TRA – PC

   

   

   

  119.          

  Lương Anh Vũ

  89

  Tốt

   

  120.          

  Đỗ Cẩm Vân

  89

  Tốt

   

  121.          

  Nguyễn Thu Thùy

  89

  Tốt

   

  122.          

  Lê Xuân Trường

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG TCHC

   

   

   

  123.          

  Nguyễn Thị Thu Trang

  80

  Tốt

  Chưa hoàn thiện đề án vị trí việc làm

  124.          

  Nguyễn Thu Hiền

  80

  Tốt

  Chuẩn bị chưa tốt tài liệu phục vụ công tác kiểm tra của Đảng ủy khối

  125.          

  Mai Xuân Thành

  89

  Tốt

   

  126.          

  Trần Thị Thu

  89

  Tốt

   

  127.          

  Đỗ Tuyết Nhung

  89

  Tốt

   

  128.          

  Tạ Thu Hà

  89

  Tốt

   

  129.          

  Bùi Thị Ngọc Yến

  89

  Tốt

   

   

  P TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

   

   

   

  130.          

  Đỗ Thanh Tú

  80

  Tốt

  Còn nhiều nội dung công việc chưa hoàn thành

  131.          

  Vũ Văn Tiến

  89

  Tốt

   

  132.          

  Đỗ Thị Phương Nhung

  89

  Tốt

   

  133.          

  Trần Thu Thảo

  89

  Tốt

   

  134.          

  Phạm Thị Hoa

  89

  Tốt

   

  135.          

  Trần Ánh Nguyệt

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG QUẢN LÝ HSSV

   

   

   

  136.          

  Đinh Quốc Khánh

  80

  Tốt

  Chưa đôn đốc sát sao các hoạt động của Phòng

  137.          

  Dương Thị Thu Liễu

  89

  Tốt

   

  138.          

  Trần Thị Hương

  89

  Tốt

   

  139.          

  Nguyễn Thuý Hà

  89

  Tốt

   

  140.          

  Đào Thị Phương Dung

  89

  Tốt

   

  141.          

  Trần Thị Minh Hậu

  89

  Tốt

   

  142.          

  Tiên Thị Nga

  89

  Tốt

   

  143.          

  Nguyễn Thị Hồng Minh

  89

  Tốt

   

   

  P. QLKH-CNTT-TV-HTQT

   

   

   

  144.          

  Lưu Thị Bích Ngọc

  89

  Tốt

   

  145.          

  Nguyễn Đức Huân

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG GIÁO TÀI

   

   

   

  146.          

  Đỗ Thị An Châu

  89

  Tốt

   

  147.          

  Vũ Đình Luyến

  89

  Tốt

   

   

  P. QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG

   

   

   

  148.          

  Nguyễn Thị Lệ Thuỷ

  89

  Tốt

   

  149.          

  Nguyễn Thị Kim Ngân

  89

  Tốt

   

  150.          

  Bùi Văn Công

  89

  Tốt

   

  151.          

  Đặng Trần Quyền

  89

  Tốt

   

  152.          

  Bạch Thái Anh

  89

  Tốt

   

  153.          

  Nguyễn Văn Gang

  89

  Tốt

   

  154.          

  Đặng Hồng Thanh

  89

  Tốt

   

  155.          

  Trịnh Tiến Hưng

  89

  Tốt

   

  156.          

  Đỗ Quang Anh

  89

  Tốt

   

  157.          

  Trần Ngọc Quang

  89

  Tốt

   

  158.          

  Trình Thị Thuý Nga

  89

  Tốt

   

  159.          

  Nguyễn Huy Khoa

  89

  Tốt

   

  160.          

  Phạm Văn Hoàng

  89

  Tốt

   

   

  TỔ KỸ THUẬT VIÊN

   

   

   

  161.          

  Nguyễn Hữu Quân

  89

  Tốt

   

  162.          

  Nguyễn Thị Đông

   

  Không đánh giá

  Nghỉ sinh con thứ 3 từ 01/4/2022

  163.          

  Bùi Thị Minh Khánh

  89

  Tốt

   

  164.          

  Nguyễn Thị Thu Giang

  89

  Tốt

   

  165.          

  Nguyễn Thị Hiền

  89

  Tốt

   

  166.          

  Nguyễn Thị Phương Thanh

  89

  Tốt

   

  167.          

  Đỗ Thu Phương

  89

  Tốt

   

  168.          

  Nguyễn Phượng Ly

  89

  Tốt

   

  169.          

  Vũ Thị Mai

  89

  Tốt

   

  170.          

  Nguyễn Thị Thúy Hằng

  89

  Tốt

   

  171.          

  Phùng Thị Phương Chiêm

  89

  Tốt

   

   

 • Các tin khác