Tổng hợp kết quả đánh giá tháng 3 năm 2022

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   

   

   

  TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THÁNG 3 NĂM 2022

  (Thông qua Hội đồng họp ngày 23/03/2022)

  STT

  Đơn vị/Họ và tên

  Tháng 3

  HĐ duyệt đánh giá

  Điểm

  XL

  Ghi chú

   

  KHOA HỌC CƠ BẢN

   

   

   

  1.                  

  Lê Thị Hải Yến

  89

  Tốt

   

  2.                  

  Nguyễn Thị Nga

  92

  XS

  Tham gia hoạt động vì cộng đồng

  3.                  

  Nguyễn Thị Quyên

  89

  Tốt

   

  4.                  

  Trần Vũ Hoàng Anh

  85

  Tốt

   

  5.                  

  Nguyễn Thị Như Trang

  89

  Tốt

   

  6.                  

  Phạm Thúy Hằng

  89

  Tốt

   

  7.                  

  Đào Thị Hồng Trâm

  89

  Tốt

   

  8.                  

  Nguyễn Thị Lượt

  92

  XS

  Tham gia hoạt động vì cộng đồng

  9.                  

  Nguyễn Thị Hồng Vân

  89

  Tốt

   

  10.              

  Nguyễn Đình Hưng

  92

  XS

  Thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất khi điều động

  11.              

  Đoàn Như Nam

  92

  XS

  Thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất khi điều động

  12.              

  Nguyễn Ngọc Tuân

  89

  Tốt

   

  13.              

  Vũ Văn Hải

  89

  Tốt

   

  14.              

  Nguyễn Trọng Tấn

  89

  Tốt

   

  15.              

  Trần Thọ Tuấn

  89

  Tốt

   

  16.              

  Triệu Thị Thủy

  89

  Tốt

   

  17.              

  Phạm Thị Huệ

  89

  Tốt

  Nghỉ thai sản từ 21/02/2022

  18.              

  Đinh Xuân Thành

  92

  XS

  Thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất khi điều động

  19.              

  Đỗ Đức Tiến

  89

  Tốt

   

   

  KHOA Y HỌC CƠ SỞ

   

   

   

  20.              

  Đoàn Công Khanh

  92

  XS

  Tích cực tham gia công tác chống dịch tại cộng đồng

  21.              

  Nguyễn Thị Hiếu

  89

  Tốt

   

  22.              

  Nguyễn Khánh Chi

  89

  Tốt

   

  23.              

  Hà Diệu Linh

  89

  Tốt

   

  24.              

  Nguyễn Hải Yến

  89

  Tốt

   

  25.              

  Phạm Thị Mỹ Dung

  89

  Tốt

   

  26.              

  Trần Thúy Liễu

  89

  Tốt

   

  27.              

  Hoàng Anh Lân

  89

  Tốt

   

  28.              

  Nguyễn Thị Hồng Nhung

  89

  Tốt

   

  29.              

  Nguyễn Hồng Phúc

  79

  Tốt

   

  30.              

  Bùi Thị Thu Hằng

  89

  Tốt

   

  31.              

  Hà Thị Nguyệt Minh

  89

  Tốt

   

  32.              

  Bùi Huy Tùng

  92

  XS

  Trực chống dịch

  33.              

  Nguyễn Thị Hồng Ngọc

  89

  Tốt

   

  34.              

  Trần Văn Khôi

  89

  Tốt

   

  35.              

  Nguyễn Thị Hà Giang

  92

  XS

  Hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất khi được giao

   

  KHOA DƯỢC

   

   

   

  36.              

  Nghiêm Thị Minh

  92

  XS

  Tham gia quay video diễn tập chống dịch

  37.              

  Nguyễn Bích Ngọc

  89

  Tốt

   

  38.              

  Đặng Quang Hùng

  95

  XS

  Tham gia quay video diễn tập chống dịch, tham gia công việc của nhà trường khi được điều động

  39.              

  Nguyễn Thị Thu Hằng

  89

  Tốt

   

  40.              

  Nguyễn Thị Kim Chi

  89

  Tốt

   

  41.              

  Vũ Thị Phương Thảo

  89

  Tốt

   

  42.              

  Phạm Thị Hương Lý

  89

  Tốt

   

  43.              

  Ninh Bảo Yến

  92

  XS

  Tham gia công việc của nhà trường khi được điều động

  44.              

  Nguyễn Thị Hiền

  89

  Tốt

   

  45.              

  Nguyễn Thị Hoa Hiên

  89

  Tốt

   

  46.              

  Nguyễn Văn Hưng

  70

  Tốt

  Chưa sắp xếp thời gian phù hợp khi được điều động

  47.              

  Lương Lê Uyên Trang

  0

  Tốt

  Đi học Cao học tập trung từ ngày 13/12/2021

  48.              

  Nguyễn Thị Thanh Bình

  89

  Tốt

   

  49.              

  Phan Thị Thanh Tâm

  92

  XS

  Chủ biên NHCH

  50.              

  Nguyễn Thị Lượng

  89

  Tốt

   

  51.              

  Nguyễn Thanh Mai

  95

  XS

  Tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng, chủ biên NHCH

  52.              

  Hoàng Thị Nguyệt Phương

  89

  Tốt

   

  53.              

  Nguyễn Thị Lan Anh

  0

  Tốt

  Đi học Cao học tập trung từ ngày 01/10/2020

   

  KHOA ĐIỀU DƯỠNG

   

   

   

  54.              

  Khúc Thị Hồng Anh

  89

  Tốt

   

  55.              

  Phương Văn Hoàng

  89

  Tốt

   

  56.              

  Lê Thị Thuỷ

  91

  XS

  Thực hiện tốt nhiệm vụ đột xuất khi được giao

  57.              

  Đỗ Thị Thuỳ Vân

  89

  Tốt

   

  58.              

  Phạm Thị Thơm

   

  Tốt

  Đi học cao học tập trung từ ngày 20/10/2020

  59.              

  Nguyễn Thị Mai

  89

  Tốt

   

  60.              

  Nguyễn Thị Yến

  89

  Tốt

   

  61.              

  Tạ Thị Kim Tiến

   

  Tốt

  Đi học Cao học tập trung  ngày 17/01/2022

  62.              

  Phạm Thu Hà C

  92

  XS

  Thực hiện tốt nhiệm vụ đột xuất khi được giao

  63.              

  Nguyễn Thị Thủy

  92

  XS

  Tham gia diễn tập phòng chống dịch

  64.              

  Nguyễn Thị Hương

  92

  XS

  Tham gia diễn tập phòng chống dịch

  65.              

  Huỳnh Nam Trung

  89

  Tốt

   

  66.              

  Đoàn Thị Vân

  89

  Tốt

   

  67.              

  Đinh Thị Quỳnh

  89

  Tốt

   

  68.              

  Ngô Đăng Ngự

  89

  Tốt

   

  69.              

  Phạm Thu Hà A

  89

  Tốt

   

   

  KHOA Y

   

   

   

  70.              

  Nguyễn Thị Hoàng Thu

  92

  XS

  Tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng

  71.              

  Trần Thị Hương

  75

  Tốt

   

  72.              

  Nguyễn Văn Độ

  89

  Tốt

   

  73.              

  Dương Thị Thu Trang

  89

  Tốt

   

  74.              

  Hoàng Thị Minh Phương

  89

  Tốt

   

  75.              

  Trần Thị Nguyệt

  89

  Tốt

   

  76.              

  Nguyễn Minh An

  79

  Tốt

  - Muộn giờ lên lớp;

  - Tích cực tham gia chương trình của Nhà trường

  77.              

  Lê Phương Thảo

  89

  Tốt

   

  78.              

  Ngô Văn Khánh

  89

  Tốt

   

  79.              

  Trần Hoài Thu

  92

  XS

  Tham gia diễn tập phòng chống dịch

  80.              

  Nguyễn Thu Trà

  92

  XS

  Tích cực tham gia hoạt động vì cộng đồng

  81.              

  Đặng Hương Giang

  92

  XS

  Tham gia diễn tập phòng chống dịch

  82.              

  Quản Bích Diệp

  0

  Tốt

  Đi học cao học tập trung từ 15/2/2022

  83.              

  Nguyễn Thị Lê Thủy

  75

  Tốt

   

  84.              

  Quản Thị Ngát

  89

  Tốt

   

  85.              

  Nguyễn Thị Hà

  92

  XS

  Tham gia diễn tập phòng chống dịch

  86.              

  Nguyễn Thanh Phong

  92

  XS

  Triển khai tốt các nhiệm vụ về phòng chống dịch

  87.              

  Mã Thị Hồng Liên

  89

  Tốt

   

  88.              

  Trần Thị Mai Huyên

  89

  Tốt

   

  89.              

  Phạm Thúy Quỳnh

  89

  Tốt

   

  90.              

  Lê Tùng Lâm

  89

  Tốt

   

  91.              

  Phạm Thị Kim Hoàn

  89

  Tốt

   

  92.              

  Nguyễn Như Ước

  87

  Tốt

   

  93.              

  Nguyễn Thị Việt Hà

  92

  XS

  Tham gia diễn tập phòng chống dịch

  94.              

  Vũ Hồng Vinh

  89

  Tốt

   

  95.              

  Vũ Thị Minh Hiền

  0

  Tốt

  Học định hướng chương trình tập trung từ 19/10/2021

  96.              

  Phạm Thị Ngọc Bích

  89

  Tốt

   

  97.              

  Nguyễn Thị Hương Lan

  0

  Tốt

  Học định hướng chương trình tập trung từ 19/10/2021

  98.              

  Đỗ Thị Duyên

  0

  Tốt

  Học định hướng chương trình tập trung từ 19/10/2021

  99.              

  Trần Thanh Tâm

  92

  XS

  Triển khai tốt công tác phòng chống dịch

  100.          

  Cao Văn Chính

  89

  Tốt

   

  101.          

  Nguyễn Văn Bắc

  89

  Tốt

   

  102.          

  Lê Thị Thanh Minh

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG ĐÀO TẠO

   

   

   

  103.          

  Phạm Văn Tân

  91

  XS

   

  104.          

  Thành Thị Bích Chi

  85

  Tốt

   

  105.          

  Trần Thị Vân Anh

  85

  Tốt

   

  106.          

  Hoàng Thị Đợi

  85

  Tốt

   

  107.          

  Đặng Thị Đức Phương

  85

  Tốt

   

  108.          

  Nguyễn Hiền Du

  89

  Tốt

   

  109.          

  Vũ Đình Sơn

  85

  Tốt

   

  110.          

  Đỗ Thị Bích Hạnh

  85

  Tốt

   

  111.          

  Lê Thị Thu Hà

  89

  Tốt

   

   

  P. KHẢO THÍ – KĐCL

   

   

   

  112.          

  Mai Thị Minh Nghĩa

  92

  XS

  Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyển sinh

  113.          

  Lê Thị Thuý Quỳnh

  89

  Tốt

   

  114.          

  Đoàn Đức Nam

  89

  Tốt

   

  115.          

  Nguyễn Hải Hằng

  89

  Tốt

   

  116.          

  Ngô Thị Bích Hạnh

  89

  Tốt

   

  117.          

  Nguyễn Thị Xuân

  89

  Tốt

   

  118.          

  Đặng Thùy Linh

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG THANH TRA – PC

   

   

   

  119.          

  Lương Anh Vũ

  89

  Tốt

   

  120.          

  Đỗ Cẩm Vân

  89

  Tốt

   

  121.          

  Nguyễn Thu Thùy

  89

  Tốt

   

  122.          

  Lê Xuân Trường

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG TCHC

   

   

   

  123.          

  Nguyễn Thị Thu Trang

  85

  Tốt

   

  124.          

  Nguyễn Thu Hiền

  89

  Tốt

   

  125.          

  Mai Xuân Thành

  92

  XS

  Thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất khi điều động

  126.          

  Trần Thị Thu

  89

  Tốt

   

  127.          

  Đỗ Tuyết Nhung

  89

  Tốt

   

  128.          

  Tạ Thu Hà

  89

  Tốt

   

  129.          

  Bùi Thị Ngọc Yến

  92

  XS

  Trực chống dịch

   

  P TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

   

   

   

  130.          

  Đỗ Thanh Tú

  80

  Tốt

   

  131.          

  Vũ Văn Tiến

  92

  XS

  Thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất khi điều động

  132.          

  Đỗ Thị Phương Nhung

  89

  Tốt

   

  133.          

  Trần Thu Thảo

  80

  Tốt

   

  134.          

  Phạm Thị Hoa

  80

  Tốt

   

  135.          

  Trần Ánh Nguyệt

  85

  Tốt

   

   

  PHÒNG QUẢN LÝ HSSV

   

   

   

  136.          

  Đinh Quốc Khánh

  91

  XS

  Tham gia tổ chức chương trình hiến máu

  137.          

  Dương Thị Thu Liễu

  89

  Tốt

   

  138.          

  Trần Thị Hương

  89

  Tốt

   

  139.          

  Nguyễn Thuý Hà

  89

  Tốt

   

  140.          

  Đào Thị Phương Dung

  89

  Tốt

   

  141.          

  Trần Thị Minh Hậu

  89

  Tốt

   

  142.          

  Tiên Thị Nga

  89

  Tốt

   

  143.          

  Nguyễn Thị Hồng Minh

  91

  XS

  Tham gia tổ chức chương trình hiến máu, hiến máu

   

  P. QLKH-CNTT-TV-HTQT

   

   

   

  144.          

  Lưu Thị Bích Ngọc

  89

  Tốt

   

  145.          

  Nguyễn Đức Huân

  89

  Tốt

   

   

  PHÒNG GIÁO TÀI

   

   

   

  146.          

  Đỗ Thị An Châu

  89

  Tốt

   

  147.          

  Vũ Đình Luyến

  92

  XS

  Thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất khi điều động

   

  P. QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG

   

   

   

  148.          

  Nguyễn Thị Lệ Thuỷ

  91

  XS

  Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất do BGH giao

  149.          

  Nguyễn Thị Kim Ngân

  89

  Tốt

   

  150.          

  Bùi Văn Công

  91

  XS

  Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất do BGH giao

  151.          

  Đặng Trần Quyền

  92

  XS

  Thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất khi điều động

  152.          

  Bạch Thái Anh

  89

  Tốt

   

  153.          

  Nguyễn Văn Gang

  89

  Tốt

   

  154.          

  Đặng Hồng Thanh

  89

  Tốt

   

  155.          

  Trịnh Tiến Hưng

  89

  Tốt

   

  156.          

  Đỗ Quang Anh

  89

  Tốt

   

  157.          

  Trần Ngọc Quang

  89

  Tốt

   

  158.          

  Trình Thị Thuý Nga

  92

  XS

  Thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất khi điều động

  159.          

  Nguyễn Huy Khoa

  92

  XS

  Thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất khi điều động

  160.          

  Phạm Văn Hoàng

  92

  XS

  Thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất khi điều động

   

  TỔ KỸ THUẬT VIÊN

   

   

   

  161.          

  Nguyễn Hữu Quân

  92

  XS

  Thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất khi điều động

  162.          

  Nguyễn Thị Đông

  89

  Tốt

   

  163.          

  Bùi Thị Minh Khánh

  89

  Tốt

   

  164.          

  Nguyễn Thị Thu Giang

  89

  Tốt

   

  165.          

  Nguyễn Thị Hiền

  89

  Tốt

   

  166.          

  Nguyễn Thị Phương Thanh

  92

  XS

  Tham gia diễn tập phòng chống dịch

  167.          

  Đỗ Thu Phương

  89

  Tốt

   

  168.          

  Nguyễn Phượng Ly

  92

  XS

  Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất do BGH giao

  169.          

  Vũ Thị Mai

  89

  Tốt

   

  170.          

  Nguyễn Thị Thúy Hằng

  92

  XS

  Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất do BGH giao

  171.          

  Phùng Thị Phương Chiêm

  70

  Tốt

   

 • Các tin khác