Thông báo về việc phổ biến tuyên truyền và phòng, chống dịch bệnh Virus Covid-19 của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội (lần 2)

 •           TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

                      PHÒNG QUẢN LÝ HSSV

   

  CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

                Hà Nội, ngày 02  tháng 03 năm 2020

   

  THÔNG BÁO

  Về việc phổ biến tuyên truyền và phòng, chống dịch bệnh Virus Covid-19

  của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

   

  Kính gửi: - Cán bộ phụ trách khối HSSV

   - Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm

   

   

  Đề nghị các đồng chí giáo viên chủ nhiệm khẩn trương thông báo đến sinh viên lớp phụ trách khai chi tiết tình hình sức khỏe có dấu hiệu nghi ngờ sốt, ho hay mệt mỏi bất thường phải khai báo khẩn cấp cho địa phương, giáo viên chủ nhiệm biết.


  -         Yêu cầu sinh viên khai rõ tình hình sức khỏe hiện tại có dấu hiệu nghi ngờ sốt, có nghi ngờ tiếp xúc với người bệnh, nghi người bị bệnh, đi qua vùng dịch lập tức thông báo và nghỉ học theo dõi tại nhà. Nghiêm cấm sinh viên không đến trường khi có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh.


  -         Yêu cầu sinh viên phải báo cáo tình hình cách ly nếu nghi ngờ nhiễm bệnh, có dấu hiệu bệnh phải báo cáo tình hình sức khỏe hành ngày  cho GVCN.


  -         Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm khẩn trương tổng hợp danh sách về diễn biến tình hình của sinh viên theo ngày về nhà trường.                                                                                                          

                                                                           PHÒNG QLHSSV

           

   

   

 • Các tin khác