Kết quả đánh giá ABC quý III/2018 hưởng lương tăng thêm quý IV/2018

 •    UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ABC QUÝ III/2018 HƯỞNG LƯƠNG TĂNG THÊM QUÝ IV/2018
  (Thông qua cuộc họp của Hội đồng Thi đua khen thưởng ngày 02/10/2018 và 22/10/2018)


  TT Tên đơn vị Họ và tên Hội đồng TĐKT Trường duyệt Mức hưởng Ghi chú
  Loại A Loại B Loại C Loại D Không hưởng
  1 Đào tạo Tạ Văn Bình 85 x         Đôn đốc chưa hiệu quả triển khai môn tiền lâm sàng
  2   Thành Thị Bích Chi 80 x         Đôn đốc chưa hiệu quả triển khai môn tiền lâm sàng
  3   Nguyễn Thị Phượng 100 x          
  4   Trần Thị Nguyệt 100 x          
  5   Phạm Thuý Hằng 100 x          
  6   Trần Thị Vân Anh 100 x          
  7   Nguyễn Thị Hương Lan 100 x          
  8   Đặng Thị Đức Phương 100 x          
  9   Hoàng Thị Đợi           x Đi học Nghiên cứu sinh tập trung từ 20/10/2016, không hưởng lương tăng thêm
  10 Khảo thí - Kiểm định chất lượng Mai Thị Minh Nghĩa 100 x          
  11   Nguyễn Tú Anh 100 x          
  12   Lê Thị Thuý Quỳnh 100 x          
  13   Nguyễn Xuân Thành 100 x          
  14   Đặng Thùy Linh 100 x          
  15   Nguyễn Thị Xuân 100 x          
  16 Thanh tra - Pháp chế Lương Anh Vũ 100 x          
  17   Đỗ Cẩm Vân 100 x          
  18   Phạm Thị Huệ 100 x          
  19   Phạm Thị Hoa 100 x          
  20 Tổ chức hành chính Nguyễn Thị Thu Trang 100 x          
  21   Nguyễn Thu Hiền 100 x          
  22   Nguyễn Thu Thuỳ 100 x          
  23   Mai Xuân Thành 100 x          
  24   Nguyễn Văn Gang 100 x          
  25   Đặng Hồng Thanh 100 x          
  26   Lê Quang Long 100 x          
  27   Trịnh Tiến Hưng 100 x          
  28   Trần Thị Thu           x HĐLĐ 1 năm từ 01/7/2018, chưa đủ thời gian công tác hưởng ABC
  29 Tài chính kế toán Lưu Thị Bích Ngọc 100 x          
  30   Vũ Văn Tiến 100 x          
  31   Đỗ Thị Phương Nhung 100 x          
  32   Trần Thu Thảo 90 x         Trừ 10 điểm do có sai sót trong công việc
  33   Đỗ Tuyết Nhung 100 x          
  34 Quản lý học sinh - sinh viên Đinh Quốc Khánh           x Đi học Nghiên cứu sinh tập trung, không đủ điều kiện hưởng lương tăng thêm
  35   Dương Thị Thu Liễu 100 x          
  36   Vũ Đình Luyến 100 x          
  37   Nguyễn Thuý Hà 100 x          
  38   Đào Thị Phương Dung 100 x          
  39   Trần Thị Minh Hậu 100 x          
  40   Đỗ Thị Bích Hạnh 100 x          
  41   Đoàn Đức Nam 100 x          
  42 Quản lý khoa học - Công nghệ thông tin - Thư viện và Hợp tác quốc tế Lê Thị Hải Yến 80 x         Chịu trách nhiệm trong việc quán xuyến công việc
  43   Ngô Thị Bích Hạnh 100 x          
  44   Đỗ Kim Hồng 100 x          
  45   Nguyễn Ngọc Tuân 80 x         Không phối hợp tốt công việc
  46   Vũ Đình Sơn 100 x          
  47   Nguyễn Hiền Du 100 x          
  48 Giáo tài Đỗ Thị An Châu 100 x          
  49   Đỗ Thiện Tuyên 100 x          
  50   Đỗ Phương Thảo 100 x          
  51   Nguyễn Thị Hồng Minh 100 x          
  52 Quản trị đời sống Nguyễn Xuân Bình 100 x          
  53   Đỗ Thanh Tú 100 x          
  54   Nguyễn Thị Kim Ngân 100 x          
  55   Nguyễn Thị Lệ Thuỷ 100 x          
  56   Trần Thị Kiều Anh 100 x          
  57   Bùi Văn Công 100 x          
  58   Tạ Thu Hà 100 x          
  59   Đặng Trần Quyền 100 x          
  60   Bạch Thái Anh 100 x          
  61 Tổ In ấn Nguyễn Đức Huân 100 x          
  62   Nguyễn Thị Thúy Hằng 100 x          
  63 Tổ Giảng đường Nguyễn Huy Khoa 80 x         Chưa quán xuyến hết công việc của Tổ
  64   Đỗ Quang Anh 100 x          
  65   Trình Thị Thuý Nga 100 x          
  66   Trần Ngọc Quang 100 x          
  67 Tổ kỹ thuật viên Nguyễn Hữu Quân 90 x         Chưa quán xuyến hết công việc của Tổ
  68   Nguyễn Thị Đông 100 x          
  69   Bùi Thị Minh Khánh 100 x          
  70   Nguyễn Thị Thu Giang 100 x          
  71   Nguyễn Thị Hiền Nghỉ sinh con x         Hưởng theo chế độ
  72   Nguyễn Thị Phương Thanh 100 x          
  73   Đỗ Thị Huê 100 x          
  74   Đỗ Thu Phương 100 x          
  75   Nguyễn Phượng Ly 100 x          
  76   Vũ Thị Mai 100 x          
  77 Toán,Tin,
  Ngoại ngữ
  Trần Vũ Hoàng Anh 100 x         Kết thúc khóa học tại New Zealand từ ngày 09/9/2018, được hưởng lương tăng thêm từ ngày 10/9/2018
  78   Trần Thị Hương 100 x          
  79   Nguyễn Đình Hưng 90 x         Lên lớp muộn 10 phút
  80   Nguyễn Thị Như Trang 100 x          
  81   Đoàn Như Nam 100 x          
  82   Nguyễn Thị Hồng Vân 100 x          
  83   Đào Thị Hồng Trâm 100 x          
  84   Nguyễn Thị Lượt 100 x          
  85   Võ Thị Linh 100 x          
  86 Lý-Lý sinh - Sinh vật Nguyễn Văn Quý 100 x          
  87   Tiên Thị Nga 100 x          
  88   Nguyễn Hải Hằng 100 x          
  89   Nguyễn Thị Thanh Bình 100 x          
  90 Hóa Nguyễn Thị Quyên 100 x          
  91   Phạm Thị Hằng Nga 100 x          
  92   Nguyễn Thị Nga 100 x          
  93 Mác Lê nin - Giáo dục quốc phòng - Thể dục thể thao Vũ Văn Hải 100 x          
  94   Triệu Thị Thuỷ 100 x          
  95   Trần Thọ Tuấn 100 x          
  96   Đinh Xuân Thành 100 x          
  97   Nguyễn Trọng Tấn 100 x          
  98   Đỗ Đức Tiến 100 x          
  99   Nguyễn Trung Kiên 100 x          
  100 Vi ký sinh Hà Thị Nguyệt Minh 100 x          
  101   Bùi Huy Tùng 100 x          
  102   Lê Thị Thu Hường 100 x          
  103   Nguyễn Thị Hồng Ngọc 100 x          
  104   Nguyễn Thanh Huyền           x Đi học cao học tập trung từ 24/8/2017, không đủ điều kiện hưởng lương tăng thêm
  105 Giải phẫu -
  Sinh lí
  Phạm Văn Tân 75   x       Đôn đốc trong việc triển khai môn tiền lâm sàng
  106   Trần Thuý Liễu 100 x          
  107   Nguyễn Thị Hồng Nhung 100 x          
  108   Hoàng Anh Lân 100 x          
  109 Y tế công cộng Đoàn Công Khanh 100 x          
  110   Nguyễn Thị Hiếu 90 x         Không xem lịch công tác tuần
  111   Nguyễn Khánh Chi 100 x          
  112   Hà Diệu Linh 90 x         Lên lớp muộn 12 phút
  113   Nguyễn Hải Yến 100 x         Đi học Cao học tập trung từ ngày 15/10/2018
  114   Phạm Thị Mỹ Dung 100 x          
  115 Giải phẫu bệnh - Sinh lý bệnh Nguyễn Hồng Phúc 100 x          
  116   Bùi Thị Thu Hằng 100 x          
  117 Hóa sinh Nguyễn Thị Thơm           x Đi học NCS hệ tập trung liên tục 3 năm từ ngày 02/11/2015, không đủ điều kiện xét hưởng
  118   Phùng Thị Phương Chiêm 90 x         Chuyển công việc sang Viện Tim chậm
  119   Trần Văn Khôi 90 x         Nộp điểm chậm theo quy định của bộ môn, đi học Cao học tập trung từ ngày 10/10/2018
  120   Nguyễn Thị Dung 90 x         Nộp điểm chậm theo quy định của bộ môn
  121 Công nghệ Dược phẩm Ma Thị Hồng Nga 100 x          
  122   Nguyễn Thị Lan Anh 100 x          
  123   Nghiêm Thị Minh 100 x          
  124   Nguyễn Bích Ngọc 100 x          
  125   Đặng Quang Hùng           x Hợp đồng 85% lương từ 01/3/2018 - 28/02/2019, chưa đủ thời gian xét hưởng lương tăng thêm, vào lớp muộn 60 phút có giải trình
  126 Dược lý - Dược lâm sàng Nguyễn Thị Kim Chi 75   x       Nghỉ chấm thi Tốt nghiệp không báo cáo trước
  127   Vũ Thị Phương Thảo 100 x          
  128   Phạm Thị Hương Lý 100 x          
  129   Nguyễn Thị Hiền 100 x          
  130   Ninh Bảo Yến           x Hợp đồng 85% lương từ 01/3/2018 - 28/02/2019, chưa đủ thời gian xét hưởng lương tăng thêm
  131 Tổ chức Quản lý Dược Phan Thị Thanh Tâm 100 x          
  132   Hoàng Thị Nguyệt Phương 100 x          
  133   Nguyễn Thị Lượng 100 x          
  134   Nguyễn Thanh Mai 100 x          
  135 Thực vật - Dược liệu - Dược học cổ truyền Nguyễn Thị Hoa Hiên 100 x          
  136   Nguyễn Văn Hưng 75   x       Bỏ lớp 25 phút
  137   Lương Lê Uyên Trang 100 x          
  138 Điều dưỡng cơ bản Nguyễn Thanh Thuỷ 100 x          
  139   Phương Văn Hoàng 75   x       Nộp chậm KHBG 12 ngày (tháng 9/2018)
  140   Đinh Thị Nhâm Nghỉ sinh con x         Hưởng theo chế độ
  141   Phạm Thị Thơm 90 x         Nộp chậm KHBG 5 ngày (tháng 9/2018)
  142   Đỗ Thị Thuỳ Vân 90 x         Nộp chậm KHBG 5 ngày (tháng 8/2018)
  143   Lê Thị Thuỷ 90 x         Nộp chậm KHBG 5 ngày (tháng 8/2018)
  144   Nguyễn Thị Nguyệt 90 x         Nộp chậm KHBG 5 ngày (tháng 5/2018). Điều trả học NCS về trường từ ngày 13/8/2018, được hưởng lương tăng thêm từ ngày 13/8/2018
  145   Phạm Thu Hà 85 x         Nộp chậm KHBG 7 ngày (tháng 8/2018)
  146   Tạ Thị Kim Tiến 85 x         Nộp chậm KHBG 7 ngày (tháng 8/2018). Hưởng lương tăng thêm từ 01/8/2018.
  147   Nguyễn Thu Trà           x Đi học cao học tập trung từ ngày 16/10/2017, không hưởng lương tăng thêm từ ngày 16/10/2017
  148   Nguyễn Thị Mai           x Đi học Cao học tập trung từ ngày 12/10/2016, không đủ điều kiện hưởng lương tăng thêm
  149   Nguyễn Thị Hương           x Học cao học nước ngoài từ 21/8/2018, không hưởng lương tăng thêm
  150 Kiểm soát nhiễm khuẩn Đoàn Thị Vân 90 x         Lên lớp muộn 10 phút ngày 11/9/2018 lớp 13A do con ốm
  151   Nguyễn Thị Hà           x Đi học cao học tập trung từ ngày 16/10/2017, không hưởng lương tăng thêm từ ngày 16/10/2017
  152   Phạm Thu Hà 90 x         Không tắt các thiết bị điện nước, Đi học cao học tập trung từ ngày 10/10/2018 
  153   Ngô Đăng Ngự 85 x         Không tắt các thiết bị điện nước; Không tham gia các hoạt động do Nhà trường tổ chức (tháng 7/2018)
  154   Đinh Thị Quỳnh 90 x         Không tắt các thiết bị điện nước
  155 Quản lý điều dưỡng Khúc Thị Hồng Anh 100 x          
  156   Huỳnh Nam Trung 90 x         Nộp chậm 5 ngày một số công việc được giao
  157   Nguyễn Thị Thủy 90 x         Nộp chậm 5 ngày một số công việc được giao
  158 Điều dưỡng các bệnh chuyên khoa Trần Thanh Tâm 80 x         Đôn đốc môn tiền lâm sàng chưa hiệu quả
  159   Trần Chung Anh 100 x          
  160   Vũ Hồng Vinh 75   x       Nộp giờ giảng chậm
  161 Điều dưỡng Nội khoa Nguyễn Thị Thuý Anh 75   x       Lãnh đạo bộ môn chậm triển khai tiến độ môn tiền lâm sàng
  162   Dương Thị Thu Trang 100 x          
  163   Trần Thị Hương 80 x         Chậm tiến độ các môn học; không nhận rõ khuyết điểm
  164   Nguyễn Thị Hoàng Thu 80 x         Chậm tiến độ các môn học; không nhận rõ khuyết điểm
  165   Nguyễn Thị Hoà 80 x         Chậm tiến độ các môn học; không nhận rõ khuyết điểm
  166   Nguyễn Văn Độ 80 x         Chậm tiến độ các môn học; không nhận rõ khuyết điểm
  167   Hoàng Thị Minh Phương           x Đi học cao học tập trung từ ngày 16/10/2017, không hưởng lương tăng thêm từ ngày 16/10/2017
  168 Điều dưỡng Ngoại khoa Nguyễn Như Ước 75   x       Lãnh đạo bộ môn chậm triển khai tiến độ môn tiền lâm sàng
  169   Nguyễn Minh An 75   x       Chậm tiến độ môn Tiền lâm sàng, không có kế hoạch bài giảng
  170   Nguyễn Thị Thu Hồng 85 x         Chậm tiến độ môn Tiền lâm sàng
  171   Ngô Văn Khánh 85 x         Chậm tiến độ môn Tiền lâm sàng
  172   Trần Hoài Thu 85 x         Chậm tiến độ môn Tiền lâm sàng
  173   Lê Phương Thảo           x Đi học cao học tập trung từ ngày 16/10/2017, không hưởng lương tăng thêm từ ngày 16/10/2017
  174 Điều dưỡng Sản phụ khoa Nguyễn Thanh Phong 90 x         Đôn đốc chưa hiệu quả môn tiền lâm sàng
  175   Trần Thị Mai Huyên 100 x          
  176   Hoàng Thu Hương 100 x          
  177   Lê Tùng Lâm 100 x         Đi học Cao học tập trung từ ngày 15/10/2018
  178   Phạm Thị Kim Hoàn 100 x         Đi học Cao học tập trung từ ngày 15/10/2018
  179   Phạm Thuý Quỳnh 100 x         Điều trả học Cao học về trường từ ngày 15/10/2018
  180   Mã Thị Hồng Liên           x Đi học cao học tập trung từ ngày 16/10/2017, không hưởng lương tăng thêm từ ngày 16/10/2017
  181 Điều dưỡng Nhi khoa Đặng Hương Giang 90 x         Lên lớp muộn 10 phút
  182   Nguyễn Thị Lê Thuỷ 75   x       Bỏ buổi họp HPET do đi chữa bệnh (chưa nộp giấy khám chữa bệnh)
  183   Quản Thị Ngát 100 x          
  184   Phan Thùy Dương 100 x          
  185   Quản Bích Diệp 100 x          
  186 Điều dưỡng truyền nhiễm Nguyễn Thị Việt Hà           x Đi học cao học tập trung từ ngày 16/10/2017, không hưởng lương tăng thêm từ ngày 16/10/2017
  187   Nguyễn Thị Huệ 100 x          
  188   Nguyễn Thị Hoa Huyền 100 x         Đã hoàn thành chương trình đào tạo Tiến sỹ về đúng thời hạn từ tháng 01/10/2018
  189 Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Vũ Thị Minh Hiền 100 x          
  190   Phạm Thị Ngọc Bích           x HĐLĐ 85% lương từ ngày 01/02/2018, chưa đủ thời gian hưởng lương tăng thêm
  191 Hình ảnh y học Cao Văn Chính 100 x          
  192   Nguyễn Văn Bắc 100 x          
  193   Bùi Khắc Thành 100 x          
  194   Lê Thị Thanh Minh           x HĐLĐ 85% lương từ ngày 01/9/2018, chưa đủ thời gian hưởng lương tăng thêm
 • Các tin khác