Danh sách cán bộ được duyệt nâng lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo Quý III năm 2018

 • TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯỢC DUYỆT
  NÂNG LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO QUÝ III NĂM 2018
  (Hội đồng họp xét duyệt ngày 19/7/2018)

  I. Nâng lương thường xuyên
  STT Họ và tên Đơn vị Bậc/ Hệ số lương cũ Thời điểm hưởng lương cũ Bậc/ Hệ số lương mới Thời điểm hưởng lương mới
  1 Phan Thị Thanh Tâm Bộ môn Tổ chức quản lý Dược 3,66 01/07/2015 3,99 01/07/2018
  2 Ngô Văn Khánh Bộ môn Điều dưỡng Ngoại khoa 3,66 01/07/2015 3,99 01/07/2018
  3 Đinh Thị Nhâm Bộ môn Điều dưỡng cơ bản 2,34 01/07/2015 2,67 01/07/2018
  4 Đỗ Thanh Tú Phòng Quản trị đời sống 3,66 01/08/2015 3,99 01/08/2018
  5 Trần Văn Khôi Bộ môn Hóa sinh 2,67 01/08/2015 3,00 01/08/2018
  6 Đoàn Như Nam Bộ môn Toán - Tin - Ngoại ngữ 2,34 01/09/2015 2,67 01/09/2018
  7 Phạm Thị Thơm Bộ môn Điều dưỡng cơ bản 2,34 01/09/2015 2,67 01/09/2018
  8 Nguyễn Thị Hoàng Thu Bộ môn Điều dưỡng Nội khoa 3,99 01/09/2015 4,32 01/09/2018

  II. Nâng lương vượt khung
  STT Họ và tên Đơn vị Hệ số lương cũ Thời điểm hưởng lương cũ Hệ số lương mới Thời điểm hưởng lương mới
  9 Đỗ Quang Anh Tổ Giảng đường 3,48 VK13% 01/08/2017 3,48 VK14% 01/08/2018

  III. Nâng lương trước thời hạn
  STT Họ và tên Đơn vị Hệ số lương cũ Thời điểm hưởng lương cũ Thời điểm nâng lương trước thời hạn Thành tích đạt được
  1 Mai Thị Minh Nghĩa Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng 4,32 01/09/2016 01/09/2018 BK Thủ tướng CP năm 2016, BK UBND 2015, BK Bộ 2014 và CSTĐCS nhiều năm

  VI. Nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo
  STT Họ và tên Đơn vị Hệ số phụ cấp cũ Thời điểm hưởng phụ cấp thâm niên cũ Hệ số phụ cấp mới Thời điểm hưởng phụ cấp thâm niên mới
  1 Ma Thị Hồng Nga Bộ môn Công nghệ Dược phẩm 14% 01/07/2017 15% 01/07/2018
  2 Đoàn Công Khanh  Bộ môn Y tế công cộng 10% 01/07/2017 11% 01/07/2018
  3 Đặng Hương Giang Bộ môn Điều dưỡng Nhi khoa 14% 01/07/2017 15% 01/07/2018
  4 Trần Thị Mai Huyên  Bộ môn Điều dưỡng Sản phụ khoa 14% 01/07/2017 15% 01/07/2018
  5 Nguyễn Thị Mai Bộ môn Điều dưỡng cơ bản 6% 01/07/2017 7% 01/07/2018
  6 Đinh Quốc Khánh Phòng Quản lý học sinh - sinh viên 25% 01/08/2017 26% 01/08/2018
  7 Phùng Thị Phương Chiêm Bộ môn Hóa sinh 9% 01/08/2017 10% 01/08/2018
  8 Trần Thị Minh Hậu Phòng Quản lý học sinh - sinh viên 13% 01/09/2017 14% 01/09/2018
  9 Trần Thị Hương Bộ môn Toán - Tin - Ngoại ngữ 22% 01/09/2017 23% 01/09/2018
  10 Tiên Thị Nga Bộ môn Lý - Lý sinh - Sinh vật 18% 01/09/2017 19% 01/09/2018

 • Các tin khác