Tổng hợp kết quả bình xét danh hiệu thi đua năm học 2017-2018

 •      UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  TỔNG HỢP KẾT QUẢ BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2017 - 2018
  (Thông qua Cuộc họp Hội đồng Thi đua khen thưởng ngày 25/6/2018)

  TT Đơn vị Họ và tên Hội đồng
  xét duyệt
  Ghi chú
  CSTĐCS LĐTT NTVTCS
  1 ĐÀO TẠO Tạ Văn Bình x   x Chủ nhiệm NCKH
  2   Thành Thị Bích Chi   x x  
  3   Nguyễn Thị Phượng   x x  
  4   Trần Thị Nguyệt   x x  
  5   Hoàng Thị Đợi   x x  
  6   Trần Thị Vân Anh   x x  
  7   Nguyễn Thị Hương Lan   x x  
  8 Khảo thí - Mai Thị Minh Nghĩa x   x Tham gia NCKH
  9 Kiểm định chất lượng Nguyễn Tú Anh   x x  
  10   Lê Thị Thuý Quỳnh   x x  
  11   Nguyễn Xuân Thành   x x  
  12   Đặng Thùy Linh   x x  
  13   Nguyễn Thị Xuân   x x  
  14 Thanh tra - Lương Anh Vũ x   x Tham gia NCKH
  15 Pháp chế Đỗ Cẩm Vân   x x  
  16   Phạm Thị Huệ   x x  
  17   Phạm Thị Hoa   x x  
  18 TCHC Nguyễn Thị Thu Trang x   x Tham gia NCKH
  19   Nguyễn Thị Tưởng   x x  
  20   Nguyễn Thu Hiền   x x Tham gia NCKH
  21   Nguyễn Thu Thuỳ   x x  
  22   Mai Xuân Thành   x x  
  23   Đỗ Quang Anh   x x  
  24   Nguyễn Văn Gang   x x  
  25   Đặng Hồng Thanh   x x  
  26   Trần Ngọc Quang   x x  
  27   Lê Quang Long   x x  
  28   Trịnh Tiến Hưng   x x  
  29   Nguyễn Thọ Chờ   x x  
  30   Nguyễn Hồng Vân   x x  
  31 TCKT Lưu Thị Bích Ngọc x   x Tham gia NCKH
  32   Vũ Văn Tiến   x x  
  33   Đỗ Thị Phương Nhung   x x  
  34   Trần Thu Thảo   x x  
  35   Đỗ Tuyết Nhung   x x  
  36 QLHSSV Đinh Quốc Khánh   x x  
  37   Dương Thị Thu Liễu x   x Tham gia NCKH
  38   Đào Thị Phương Dung   x x  
  39   Vũ Đình Luyến   x x  
  40   Nguyễn Thuý Hà   x x  
  41   Trần Thị Minh Hậu   x x  
  42   Đỗ Thị Bích Hạnh   x x  
  43   Đoàn Đức Nam   x x  
  44 QLKH - CNTT Lê Thị Hải Yến x   x Tham gia 2 NCKH
  45 Thư viện - Ngô Thị Bích Hạnh   x x  
  46 HTQT Đỗ Kim Hồng   x x  
  47   Nguyễn Ngọc Tuân   x x  
  48   Vũ Đình Sơn   x x  
  49   Nguyễn Hiền Du   x x  
  50 QTĐS Nguyễn Xuân Bình x   x Tham gia NCKH
  51   Đỗ Thanh Tú   x x  
  52   Nguyễn Thị Kim Ngân   x x  
  53   Nguyễn Thị Lệ Thuỷ   x x  
  54   Trần Thị Kiều Anh   x x  
  55   Bùi Văn Công   x x  
  56   Tạ Thu Hà   x x  
  57   Đặng Trần Quyền   x x  
  58   Bạch Thái Anh   x x  
  59 Giáo tài Đỗ Thị An Châu   x x  
  60   Đỗ Thiện Tuyên   x x  
  61   Đỗ Phương Thảo   x x  
  62   Nguyễn Thị Hồng Minh   x x  
  63 In ấn Nguyễn Đức Huân   x x  
  64   Phạm Thuý Hằng   x x  
  65   Nguyễn Thị Thúy Hằng   x x  
  66 Tổ Gđuong Nguyễn Huy Khoa   x x  
  67   Trình Thị Thuý Nga   x x  
  68 Tổ KTV Nguyễn Hữu Quân   x x  
  69   Nguyễn Thị Đông   x x  
  70   Bùi Thị Minh Khánh   x x  
  71   Nguyễn Thị Thu Giang   x x  
  72   Nguyễn Thị Hiền   x x  
  73   Nguyễn Thị Phương Thanh   x x  
  74   Đỗ Thị Huê   x x  
  75   Đỗ Thu Phương   x x  
  76   Nguyễn Phượng Ly   x x  
  77   Vũ Thị Mai   x x  
  78 Mác-Lênin
  GDQP-TDTT
  Vũ Văn Hải   x x  
  79 Triệu Thị Thuỷ   x x  
  80   Trần Thọ Tuấn   x x  
  81   Đinh Xuân Thành   x x  
  82   Nguyễn Trọng Tấn   x x Tham gia NCKH
  83   Đỗ Đức Tiến   x x  
  84   Nguyễn Trung Kiên   x x  
  85   Hồ Huy Toàn   x x  
  86 Toán,Tin,
  Ngoại ngữ
  Trần Vũ Hoàng Anh x   x Tham gia NCKH
  87   Trần Thị Hương   x x  
  88   Nguyễn Đình Hưng   x x  
  89   Nguyễn Thị Như Trang   x x  
  90   Đoàn Như Nam   x x  
  91   Nguyễn Thị Hồng Vân   x x  
  92   Đào Thị Hồng Trâm   x x  
  93   Nguyễn Thị Lượt   x x  
  94   Võ Thị Linh   x x  
  95 Lý-Lý sinh Nguyễn Văn Quý   x x  
  96   Tiên Thị Nga   x x  
  97   Nguyễn Hải Hằng   x x  
  98   Nguyễn Thị Thanh Bình   x x  
  99 Hóa Nguyễn Thị Quyên   x x Tham gia NCKH
  100   Phạm Thị Hằng Nga x   x Tham gia NCKH
  101   Nguyễn Thị Nga x   x Chủ nhiệm NCKH
  102 Giải phẫu -
  Sinh lí
  Phạm Văn Tân x   x Tham gia NCKH
  103   Nguyễn Thị Hồng Nhung   x x  
  104   Trần Thuý Liễu   x x  
  105   Hoàng Anh Lân   x x  
  106   Phạm Thị Hạnh   x x  
  107 Vi ký sinh Hà Thị Nguyệt Minh   x x Tham gia NCKH
  108   Bùi Huy Tùng   x x Tham gia NCKH
  109   Lê Thị Thu Hường x   x Chủ nhiệm NCKH
  110   Nguyễn Thị Hồng Ngọc   x x Tham gia NCKH
  111   Nguyễn Thanh Huyền       Không nộp kết quả học tập cao học theo quy định
  112 Y tế công cộng Đoàn Công Khanh   x x Tham gia NCKH
  113   Nguyễn Thị Hiếu x   x Chủ nhiệm NCKH
  114   Nguyễn Khánh Chi   x x Tham gia NCKH
  115   Hà Diệu Linh   x x Tham gia NCKH
  116   Nguyễn Hải Yến   x x  
  117   Phạm Thị Mỹ Dung   x x  
  118   Đặng Thị Đức Phương   x x  
  119 GPB - Nguyễn Hồng Phúc x   x Chủ nhiệm NCKH
  120 SLB Bùi Thị Thu Hằng   x x  
  121 Hóa sinh Nguyễn Thị Thơm x   x Chủ nhiệm NCKH
  122   Trần Văn Khôi   x x  
  123   Phùng Thị Phương Chiêm   x x Tham gia NCKH
  124   Nguyễn Thị Dung   x x  
  125 Công nghệ Dược phẩm Ma Thị Hồng Nga x   x Tham gia NCKH
  126   Nguyễn Thị Lan Anh x   x Chủ nhiệm NCKH
  127   Nghiêm Thị Minh   x x Tham gia NCKH
  128   Nguyễn Bích Ngọc   x x  
  129   Đặng Quang Hùng       HĐLĐ 1 năm từ 01/3/2018, chưa đủ thời gian bình xét
  130 Dược lý - Dược lâm sàng Nguyễn Thị Kim Chi x   x Tham gia NCKH
  131   Vũ Thị Phương Thảo x   x Tham gia NCKH
  132   Phạm Thị Hương Lý   x x Chủ nhiệm NCKH
  133   Nguyễn Thị Hiền   x x Tham gia NCKH
  134   Ninh Bảo Yến       HĐLĐ 1 năm từ 01/3/2018, chưa đủ thời gian bình xét
  135 To chức Quản lý Dược Phan Thị Thanh Tâm   x x  
  136   Hoàng Thị Nguyệt Phương   x x  
  137   Nguyễn Thanh Mai   x x  
  138   Nguyễn Thị Lượng   x x Tham gia NCKH
  139 Thực vật - Dược liệu - Dược học cổ truyền Nguyễn Thị Hoa Hiên x   x Tham gia NCKH
  140   Nguyễn Văn Hưng   x x Tham gia NCKH
  141   Lương Lê Uyên Trang   x x  
  142 Điều dưỡng Nguyễn Thanh Thuỷ x   x Tham gia NCKH
  143 cơ bản Phương Văn Hoàng   x x Tham gia NCKH
  144   Nguyễn Thu Trà   x x  
  145   Đinh Thị Nhâm x   x Tham gia NCKH
  146   Phạm Thị Thơm   x x  
  147   Đỗ Thị Thuỳ Vân   x x Tham gia NCKH
  148   Nguyễn Thị Hương   x x Tham gia NCKH
  149   Lê Thị Thuỷ x   x Chủ nhiệm NCKH
  150   Nguyễn Thị Nguyệt   x x  
  151   Nguyễn Thị Mai   x x  
  152   Phạm Thu Hà   x x  
  153   Tạ Thị Kim Tiến   x x  
  154 Kiểm soát nhiễm khuẩn Đoàn Thị Vân x   x Tham gia NCKH
  155   Ngô Đăng Ngự   x x  
  156   Nguyễn Thị Hà   x x  
  157   Phạm Thu Hà   x x  
  158   Đinh Thị Quỳnh   x x  
  159 Quản lý điều dưỡng Khúc Thị Hồng Anh x   x Chủ nhiệm NCKH
  160   Huỳnh Nam Trung   x x  
  161   Nguyễn Thị Thủy   x x  
  162 Điều dưỡng Trần Chung Anh   x x Tham gia NCKH
  163 các bệnh Trần Thanh Tâm   x x  
  164 chuyên Vũ Hồng Vinh   x x  
  165 NỘI Nguyễn Thị Thuý Anh   x x Tham gia tiểu dự án HPET
  166   Hoàng Thị Minh Phương   x x  
  167   Dương Thị Thu Trang x   x Đạt giải ba GVDG thành phố
  168   Trần Thị Hương   x x  
  169   Nguyễn Thị Hoàng Thu   x x  
  170   Nguyễn Thị Hoà   x x Tham gia NCKH
  171   Nguyễn Văn Độ   x x  
  172 NGOẠI Nguyễn Như Ước   x x  
  173   Nguyễn Minh An   x x Tham gia NCKH
  174   Nguyễn Thị Thu Hồng   x x  
  175   Ngô Văn Khánh   x x  
  176   Lê Phương Thảo   x x  
  177   Trần Hoài Thu   x x  
  178 SẢN Nguyễn Thanh Phong x   x Tham gia dự án HPET; bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ
  179   Trần Thị Mai Huyên   x x Tham gia NCKH
  180   Mã Thị Hồng Liên   x x  
  181   Hoàng Thu Hương   x x  
  182   Lê Tùng Lâm   x x  
  183   Phạm Thị Kim Hoàn   x x  
  184   Phạm Thuý Quỳnh x   x Chủ nhiệm NCKH
  185 NHI Đặng Hương Giang   x x  
  186   Nguyễn Thị Lê Thuỷ   x x  
  187   Hoàng Thị Lan Hương   x x  
  188   Quản Thị Ngát   x x  
  189   Phan Thùy Dương   x x  
  190   Quản Bích Diệp   x x  
  191 Truyền nhiễm Nguyễn Thị Việt Hà   x x  
  192 Nguyễn Thị Huệ   x x  
  193   Nguyễn Thị Hoa Huyền   x x  
  194 Y học cổ truyền Vũ Thị Minh Hiền x   x Tham gia NCKH
  195   Phạm Thị Ngọc Bích       HĐLĐ 1 năm từ 01/02/2018, chưa đủ thời gian bình xét
  196 Hình ảnh y học Cao Văn Chính   x x  
  197   Nguyễn Văn Bắc   x x  
  198   Bùi Khắc Thành   x x  
 • Các tin khác