Kết quả đánh giá phân loại viên chức, người lao động năm học 2017-2018

 •     UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  KẾT LUẬN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
  NĂM HỌC 2017 - 2018
  (Thông qua Cuộc họp của Hội đồng Thi đua khen thưởng ngày 25/6/2018)

  STT Đơn vị công tác Họ và tên Trường đánh giá, xếp loại
  1 Đào tạo Tạ Văn Bình Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  2   Thành Thị Bích Chi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  3   Trần Thị Nguyệt Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  4   Nguyễn Thị Phượng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  5   Hoàng Thị Đợi Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  6   Trần Thị Vân Anh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  7   Nguyễn Thị Hương Lan Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  8 Khảo thí - Kiểm định chất lượng Mai Thị Minh Nghĩa Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  9   Lê Thị Thuý Quỳnh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  10   Nguyễn Tú Anh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  11   Nguyễn Xuân Thành Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  12   Đặng Thùy Linh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  13   Nguyễn Thị Xuân Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  14 Thanh tra - Pháp chế Lương Anh Vũ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  15   Đỗ Cẩm Vân Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  16   Phạm Thị Huệ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  17   Phạm Thị Hoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  18 Tổ chức hành chính Nguyễn Thị Thu Trang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  19   Nguyễn Thị Tưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  20   Nguyễn Thu Hiền Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  21   Mai Xuân Thành Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  22   Đỗ Quang Anh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  23   Nguyễn Thu Thùy Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  24   Nguyễn Văn Gang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  25   Đặng Hồng Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  26   Trần Ngọc Quang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  27   Trịnh Tiến Hưng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  28   Lê Quang Long Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  29   Nguyễn Thọ Chờ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  30   Nguyễn Hồng Vân Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  31 Tài chính kế toán Lưu Thị Bích Ngọc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  32   Vũ Văn Tiến Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  33   Trần Thu Thảo Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  34   Đỗ Thị Phương Nhung Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  35   Đỗ Tuyết Nhung Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  36 Quản lý HSSV Đinh Quốc Khánh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  37   Dương Thị Thu Liễu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  38   Đào Thị Phương Dung Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  39   Vũ Đình Luyến Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  40   Nguyễn Thuý Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  41   Trần Thị Minh Hậu Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  42   Đỗ Thị Bích Hạnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  43   Đoàn Đức Nam Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  44 Quản lý khoa học - Công nghệ thông tin - Thư viện - Hợp tác quốc tế Lê Thị Hải Yến Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  45   Ngô Thị Bích Hạnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  46   Đỗ Kim Hồng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  47   Nguyễn Ngọc Tuân Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  48   Vũ Đình Sơn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  49   Nguyễn Hiền Du Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  50 Quản trị đời sống Nguyễn Xuân Bình Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  51   Đỗ Thanh Tú Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  52   Nguyễn Thị Kim Ngân Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  53   Nguyễn Thị Lệ Thủy Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  54   Bùi Văn Công Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  55   Trần Thị Kiều Anh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  56   Tạ Thu Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  57   Đặng Trần Quyền Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  58   Bạch Thái Anh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  59 Giáo tài Đỗ Thị An Châu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  60   Đỗ Thiện Tuyên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  61   Đỗ Phương Thảo Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  62   Nguyễn Thị Hồng Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  63 Tổ In ấn Nguyễn Đức Huân Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  64   Phạm Thuý Hằng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  65   Nguyễn Thị Thúy Hằng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  66  Tổ Giảng đường Nguyễn Huy Khoa Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  67   Trình Thị Thuý Nga Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  68 Tổ Kỹ thuật viên Nguyễn Hữu Quân Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  69   Bùi Thị Minh Khánh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  70   Nguyễn Thị Hiền Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  71   Nguyễn Thị Thu Giang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  72   Nguyễn Thị Phương Thanh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  73   Đỗ Thị Huê Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  74   Đỗ Thu Phương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  75   Nguyễn Thị Đông Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  76   Nguyễn Phượng Ly Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  77   Vũ Thị Mai Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  78 Mác lê nin - GDQP -TDTT Vũ Văn Hải Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  79   Triệu Thị Thuỷ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  80   Trần Thọ Tuấn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  81   Đinh Xuân Thành Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  82   Nguyễn Trọng Tấn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  83   Đỗ Đức Tiến Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  84   Nguyễn Trung Kiên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  85   Hồ Huy Toàn Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  86 Toán - Tin - Ngoại ngữ Trần Vũ Hoàng Anh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  87   Trần Thị Hương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  88   Đào Thị Hồng Trâm Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  89   Nguyễn Thị Lượt Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  90   Nguyễn Đình Hưng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  91   Nguyễn Thị Hồng Vân Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  92   Nguyễn Thị Như Trang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  93   Đoàn Như Nam Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  94   Võ Thị Linh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  95 Lý - lý sinh - Sinh vật Nguyễn Văn Quý Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  96   Tiên Thị Nga Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  97   Nguyễn Hải Hằng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  98   Nguyễn Thị Thanh Bình Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  99 Hóa Nguyễn Thị Quyên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  100   Phạm Thị Hằng Nga Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  101   Nguyễn Thị Nga Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  102 Giải phẫu - sinh lý Phạm Văn Tân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  103   Nguyễn Thị Hồng Nhung Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  104   Hoàng Anh Lân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  105   Trần Thuý Liễu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  106   Phạm Thị Hạnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  107 Vi ký sinh Hà Thị Nguyệt Minh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  108   Bùi Huy Tùng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  109   Nguyễn Thanh Huyền Hoàn thành nhiệm vụ
  110   Lê Thị Thu Hường Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  111   Nguyễn Thị Hồng Ngọc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  112 Y tế công cộng Đoàn Công Khanh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  113   Nguyễn Thị Hiếu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  114   Nguyễn Khánh Chi Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  115   Hà Diệu Linh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  116   Nguyễn Hải Yến Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  117   Phạm Thị Mỹ Dung Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  118   Đặng Thị Đức Phương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  119 Giải phẫu bệnh - sinh lý bệnh Nguyễn Hồng Phúc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  120   Bùi Thị Thu Hằng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  121 Hóa sinh Nguyễn Thị Thơm Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  122   Phùng Thị Phương Chiêm Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  123   Trần Văn Khôi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  124   Nguyễn Thị Dung Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  125 Công nghệ dược phẩm Ma Thị Hồng Nga Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  126   Nghiêm Thị Minh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  127   Nguyễn Thị Lan Anh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  128   Nguyễn Bích Ngọc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  129   Đặng Quang Hùng  
  130 Dược lý - Dược lâm sàng Nguyễn Thị Kim Chi Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  131   Vũ Thị Phương Thảo Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  132   Phạm Thị Hương Lý Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  133   Nguyễn Thị Hiền Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  134   Ninh Bảo Yến  
  135 Tổ chức quản lý dược Phan Thị Thanh Tâm Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  136   Hoàng Thị Nguyệt Phương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  137   Nguyễn Thị Lượng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  138   Nguyễn Thanh Mai Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  139 Thực vật - Dược liệu - Dược học cổ truyền Nguyễn Thị Hoa Hiên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  140   Nguyễn Văn Hưng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  141   Lương Lê Uyên Trang Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  142 Điều dưỡng cơ bản Nguyễn Thanh Thuỷ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  143   Phương Văn Hoàng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  144   Nguyễn Thị Nguyệt Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  145   Nguyễn Thu Trà Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  146   Lê Thị Thuỷ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  147   Nguyễn Thị Mai Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  148   Đinh Thị Nhâm Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  149   Đỗ Thị Thùy Vân Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  150   Phạm Thị Thơm Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  151   Nguyễn Thị Hương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  152   Phạm Thu Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  153   Tạ Thị Kim Tiến Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  154 Quản lý điều dưỡng Khúc Thị Hồng Anh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  155   Huỳnh Nam Trung Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  156   Nguyễn Thị Thủy Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  157 Kiểm soát nhiễm khuẩn Đoàn Thị Vân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  158   Nguyễn Thị Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  159   Phạm Thu Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  160   Ngô Đăng Ngự Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  161   Đinh Thị Quỳnh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  162 Điều dưỡng các bệnh Chuyên khoa Trần Chung Anh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  163   Vũ Hồng Vinh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  164   Trần Thanh Tâm Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  165 Điều dưỡng Nội khoa Nguyễn Thị Thuý Anh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  166   Nguyễn Thị Hoàng Thu Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  167   Hoàng Thị Minh Phương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  168   Dương Thị Thu Trang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  169   Trần Thị Hương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  170   Nguyễn Thị Hòa Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  171   Nguyễn Văn Độ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  172 Điều dưỡng Ngoại khoa Nguyễn Như Ước Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  173   Nguyễn Minh An Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  174   Nguyễn Thị Thu Hồng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  175   Ngô Văn Khánh Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  176   Lê Phương Thảo Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  177   Trần Hoài Thu Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  178 Điều dưỡng Sản - phụ khoa Nguyễn Thanh Phong Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  179   Trần Thị Mai Huyên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  180   Mã Thị Hồng Liên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  181   Hoàng Thu Hương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  182   Phạm Thuý Quỳnh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  183   Lê Tùng Lâm Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  184   Phạm Thị Kim Hoàn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  185 Điều dưỡng Truyền nhiễm Nguyễn Thị Việt Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  186   Nguyễn Thị Huệ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  187   Nguyễn Thị Hoa Huyền Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  188 Điều dưỡng Nhi khoa Đặng Hương Giang Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  189   Nguyễn Thị Lê Thuỷ Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  190   Hoàng Thị Lan Hương Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  191   Quản Thị Ngát Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  192   Phan Thùy Dương Hoàn thành tốt nhiệm vụ
  193   Quản Bích Diệp  
  194 Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Vũ Thị Minh Hiền Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  195   Phạm Thị Ngọc Bích  
  196 Hình ảnh y học Cao Văn Chính Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  197   Nguyễn Văn Bắc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  198   Bùi Khắc Thành Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 • Các tin khác