Tổng hợp kết quả chấm điểm ABC quý II/2018 hưởng lương tăng thêm quý III/2018

 •      UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  TỔNG HỢP KẾT QUẢ
  CHẤM ĐIỂM ABC QUÝ II/2018 HƯỞNG LƯƠNG TĂNG THÊM QUÝ III/2018
  (Thông qua cuộc họp của Hội đồng Thi đua khen thưởng ngày 22/6/2018)


  TT Đơn vị Họ và tên Hội đồng TĐKT Trường duyệt Ghi chú
  Điểm Loại
  1 ĐÀO TẠO Tạ Văn Bình 100 A  
  2   Thành Thị Bích Chi 100 A  
  3   Nguyễn Thị Phượng 100 A  
  4   Trần Thị Nguyệt 100 A  
  5   Trần Thị Vân Anh 100 A  
  6   Nguyễn Thị Hương Lan 100 A Thời gian công tác đủ 12 tháng (không bao gồm thời gian thử việc) từ 01/6/2018, duyệt hưởng lương tăng thêm từ tháng 6/2018
  7   Hoàng Thị Đợi     Đi học Nghiên cứu sinh tập trung từ 20/10/2016, không hưởng lương tăng thêm
  8 Khảo thí - Mai Thị Minh Nghĩa 100 A  
  9 Kiểm định chất lượng Nguyễn Tú Anh 100 A  
  10   Lê Thị Thuý Quỳnh 100 A  
  11   Nguyễn Xuân Thành 100 A  
  12   Đặng Thùy Linh 100 A  
  13   Nguyễn Thị Xuân 100 A Thời gian công tác đủ 12 tháng (không bao gồm thời gian thử việc) từ 01/6/2018, duyệt hưởng lương tăng thêm từ tháng 6/2018
  14 Thanh tra - Lương Anh Vũ 100 A  
  15 Pháp chế Đỗ Cẩm Vân 100 A  
  16   Phạm Thị Huệ 100 A  
  17   Phạm Thị Hoa 100 A Thời gian công tác đủ 12 tháng (không bao gồm thời gian thử việc) từ 01/6/2018, duyệt hưởng lương tăng thêm từ tháng 6/2018
  18 TCHC Nguyễn Thị Thu Trang 80 A Sai sót trong soạn thảo văn bản, không gây hậu quả
  19   Nguyễn Thị Tưởng 100 A  
  20   Nguyễn Thu Hiền 90 A Sai sót trong soạn thảo văn bản, không gây hậu quả
  21   Nguyễn Thu Thuỳ 100 A  
  22   Đỗ Quang Anh 100 A  
  23   Nguyễn Văn Gang 100 A  
  24   Đặng Hồng Thanh 100 A  
  25   Trần Ngọc Quang 100 A  
  26   Lê Quang Long 100 A  
  27   Trịnh Tiến Hưng 100 A  
  28   Mai Xuân Thành 100 A Thời gian công tác đủ 12 tháng (không bao gồm thời gian thử việc) từ 01/6/2018, duyệt hưởng lương tăng thêm từ tháng 6/2018
  29 TCKT Lưu Thị Bích Ngọc 100 A  
  30   Vũ Văn Tiến 100 A  
  31   Đỗ Thị Phương Nhung 100 A  
  32   Trần Thu Thảo 100 A  
  33   Đỗ Tuyết Nhung 100 A  
  34 QLHSSV Đinh Quốc Khánh     Đi học Nghiên cứu sinh tập trung, không đủ điều kiện hưởng lương tăng thêm
  35   Dương Thị Thu Liễu 75 B Không phối hợp với đồng nghiệp, gây hậu quả nghiêm trọng
  36   Vũ Đình Luyến 100 A  
  37   Nguyễn Thuý Hà 100 A  
  38   Đào Thị Phương Dung 100 A  
  39   Trần Thị Minh Hậu 100 A  
  40   Đỗ Thị Bích Hạnh 100 A  
  41   Đoàn Đức Nam 100 A  
  42 QLKH- CNTT - Lê Thị Hải Yến 100 A  
  43 Thư viện - Ngô Thị Bích Hạnh 100 A  
  44 Hợp tác quốc tế Đỗ Kim Hồng 100 A  
  45   Nguyễn Ngọc Tuân 100 A  
  46   Vũ Đình Sơn 75 B Mạng wifi làm ảnh hưởng đến giảng dạy của khoa Y học cơ sở và toàn trường
  47   Nguyễn Hiền Du 100 A  
  48 Giáo tài Đỗ Thị An Châu 80 A Không quán xuyến hết công việc của phòng
  49   Đỗ Thiện Tuyên 100 A  
  50   Đỗ Phương Thảo 100 A  
  51   Nguyễn Thị Hồng Minh 100 A  
  52 QTĐS Nguyễn Xuân Bình 100 A  
  53   Đỗ Thanh Tú 100 A  
  54   Nguyễn Thị Kim Ngân 100 A  
  55   Nguyễn Thị Lệ Thuỷ 100 A  
  56   Trần Thị Kiều Anh 100 A  
  57   Bùi Văn Công 100 A  
  58   Tạ Thu Hà 100 A  
  59   Đặng Trần Quyền 100 A  
  60   Bạch Thái Anh 100 A  
  61 In ấn Nguyễn Đức Huân 100 A  
  62   Phạm Thuý Hằng 100 A  
  63   Nguyễn Thị Thúy Hằng 100 A  
  64 Tổ Gđuong Nguyễn Huy Khoa 100 A  
  65   Trình Thị Thuý Nga 100 A  
  66 Tổ KTV Nguyễn Hữu Quân 80 A Chưa quán xuyến công tác đảm bảo vệ sinh tại các phòng thực tập
  67   Nguyễn Thị Đông 100 A  
  68   Bùi Thị Minh Khánh 100 A  
  69   Nguyễn Thị Thu Giang 100 A  
  70   Nguyễn Thị Hiền 100 A  
  71   Nguyễn Thị Phương Thanh 100 A  
  72   Đỗ Thị Huê 100 A  
  73   Đỗ Thu Phương 100 A  
  74   Nguyễn Phượng Ly 100 A  
  75   Vũ Thị Mai 100 A  
  76 Toán,Tin,
  Ngoại ngữ
  Trần Vũ Hoàng Anh 90 A Đi dự Hội thảo HPET muộn, đi học tập trung 3 tháng từ ngày 09/6/2018 - 09/9/2018
  77   Trần Thị Hương 100 A  
  78   Nguyễn Đình Hưng 100 A  
  79   Nguyễn Thị Như Trang 100 A  
  80   Đoàn Như Nam 100 A  
  81   Nguyễn Thị Hồng Vân 100 A  
  82   Đào Thị Hồng Trâm 100 A  
  83   Nguyễn Thị Lượt 100 A  
  84   Võ Thị Linh 90 A Đi dự Hội thảo HPET muộn
  85 Lý-Lý sinh Nguyễn Văn Quý 90 A Đi dự Hội thảo HPET muộn
  86   Tiên Thị Nga 100 A  
  87   Nguyễn Hải Hằng 100 A  
  88   Nguyễn Thị Thanh Bình 80 A Đi coi thi muộn 19 phút có lí do chính đáng
  89 Hóa Nguyễn Thị Quyên 100 A  
  90   Phạm Thị Hằng Nga 100 A  
  91   Nguyễn Thị Nga 100 A  
  92 Mác-Lênin
  GDQP-TDTT
  Vũ Văn Hải 100 A  
  93 Triệu Thị Thuỷ 100 A  
  94   Trần Thọ Tuấn 100 A  
  95   Đinh Xuân Thành 100 A  
  96   Nguyễn Trọng Tấn 100 A  
  97   Đỗ Đức Tiến 100 A  
  98   Nguyễn Trung Kiên 100 A  
  99   Hồ Huy Toàn 100 A  
  100 Vi ký sinh Hà Thị Nguyệt Minh 100 A  
  101   Bùi Huy Tùng 100 A  
  102   Lê Thị Thu Hường 100 A  
  103   Nguyễn Thị Hồng Ngọc 100 A  
  104   Nguyễn Thanh Huyền     Đi học cao học tập trung từ 24/8/2017, không đủ điều kiện hưởng lương tăng thêm
  105 Giải phẫu -
  Sinh lí
  Phạm Văn Tân 80 A Chịu trách nhiệm liên đới trong quản lý các đơn vị theo phân công
  106   Trần Thuý Liễu 100 A  
  107   Nguyễn Thị Hồng Nhung 100 A  
  108   Hoàng Anh Lân 100 A  
  109   Phạm Thị Hạnh 100 A  
  110 Y tế công cộng Đoàn Công Khanh 100 A  
  111   Nguyễn Thị Hiếu 90 A Đi dự Hội thảo HPET muộn
  112   Nguyễn Khánh Chi 100 A  
  113   Hà Diệu Linh 100 A  
  114   Nguyễn Hải Yến 75 B Nhầm lẫn trong nhận lịch coi thi, đi dự Hội thảo HPET muộn
  115   Phạm Thị Mỹ Dung 90 A Đi dự Hội thảo HPET muộn
  116   Đặng Thị Đức Phương Nghỉ sinh con A Hưởng theo chế độ
  117 GPB - Nguyễn Hồng Phúc 75 B Vắng dự Hội thảo HPET, không báo cáo
  118 SLB Bùi Thị Thu Hằng 90 A Đi dự Hội thảo HPET muộn
  119 Hóa sinh Nguyễn Thị Thơm     Đi học NCS hệ tập trung liên tục 3 năm từ ngày 02/11/2015, không đủ điều kiện xét hưởng
  120   Phùng Thị Phương Chiêm 90 A Lên lớp chậm 10 phút
  121   Trần Văn Khôi 100 A  
  122   Nguyễn Thị Dung 100 A  
  123 Công nghệ Dược phẩm Ma Thị Hồng Nga 100 A  
  124   Nguyễn Thị Lan Anh 90 A Đi dự Hội thảo HPET muộn
  125   Nghiêm Thị Minh 100 A  
  126   Nguyễn Bích Ngọc 100 A Được hưởng lương tăng thêm từ thời điểm 01/8/2018 nếu được ký tiếp hợp đồng đúng hạn
  127   Đặng Quang Hùng     Hợp đồng 85% lương từ 01/3/2018 - 28/02/2019, chưa đủ thời gian xét hưởng lương tăng thêm
  128 Dược lý - Dược lâm sàng Nguyễn Thị Kim Chi 100 A  
  129   Vũ Thị Phương Thảo 100 A  
  130   Phạm Thị Hương Lý 100 A  
  131   Nguyễn Thị Hiền 100 A  
  132   Ninh Bảo Yến     Hợp đồng 85% lương từ 01/3/2018 - 28/02/2019, chưa đủ thời gian xét hưởng lương tăng thêm
  133 Tổ chức Quản lý Dược Phan Thị Thanh Tâm 80 A Nhầm lịch coi thi ngày 08/5/2018, đến muộn
  134   Hoàng Thị Nguyệt Phương 100 A  
  135   Nguyễn Thị Lượng 100 A  
  136   Nguyễn Thanh Mai 100 A Được hưởng lương tăng thêm từ thời điểm 01/8/2018 nếu được ký tiếp hợp đồng đúng hạn
  137 Thực vật - Dược liệu - Dược học cổ truyền Nguyễn Thị Hoa Hiên 100 A  
  138   Nguyễn Văn Hưng 100 A  
  139   Lương Lê Uyên Trang 100 A  
  140 Điều dưỡng Nguyễn Thanh Thuỷ 90 A Quản lý bộ môn chưa tốt dẫn đến có giảng viên nộp bài tập muộn và chưa đạt yêu cầu
  141 cơ bản Phương Văn Hoàng 70 B Muộn 15 phút giờ thực hành, không có giải trình; phần bài tập HPET nộp muộn 5 ngày
  142   Đinh Thị Nhâm 100 A  
  143   Phạm Thị Thơm 100 A  
  144   Đỗ Thị Thuỳ Vân 90 A Sai sót trong soạn kế hoạch bài giảng
  145   Nguyễn Thị Hương 90 A Nộp bài tập tình huống còn thiếu sót
  146   Lê Thị Thuỷ 100 A  
  147   Phạm Thu Hà 100 A  
  148   Nguyễn Thu Trà     Đi học cao học tập trung từ ngày 16/10/2017, không hưởng lương tăng thêm từ ngày 16/10/2017
  149   Nguyễn Thị Nguyệt     Đi học Nghiên cứu sinh nước ngoài, không đủ điều kiện hưởng lương tăng thêm
  150   Nguyễn Thị Mai     Đi học Cao học tập trung từ ngày 12/10/2016, không đủ điều kiện hưởng lương tăng thêm
  151   Tạ Thị Kim Tiến 100 A Được hưởng lương tăng thêm từ thời điểm 01/8/2018 nếu được ký tiếp hợp đồng đúng hạn
  152 Kiểm soát Đoàn Thị Vân 90 A Đi muộn chương trình Hội thảo HPET do tắc đường, không báo cáo
  153 nhiễm khuẩn Nguyễn Thị Hà     Đi học cao học tập trung từ ngày 16/10/2017, không hưởng lương tăng thêm từ ngày 16/10/2017
  154   Phạm Thu Hà 100 A  
  155   Ngô Đăng Ngự 100 A  
  156   Đinh Thị Quỳnh 100 A  
  157 Quản lý điều dưỡng Khúc Thị Hồng Anh 100 A  
  158   Huỳnh Nam Trung 90 A Nộp chậm 5 ngày một số công việc được giao
  159   Nguyễn Thị Thủy 90 A Đi muộn chương trình Hội thảo HPET do tắc đường, không báo cáo
  160 Điều dưỡng Trần Thanh Tâm 80 A Chậm triển khai các văn bản tại bộ môn
  161 các bệnh Trần Chung Anh 75 B Vắng họp không lý do
  162 chuyên khoa Vũ Hồng Vinh 90 A Đi dự Hội thảo HPET muộn
  163 NỘI Nguyễn Thị Thuý Anh 75 B Chậm triển khai chương trình môn học
  164   Dương Thị Thu Trang 100 A  
  165   Trần Thị Hương 75 B Phối hợp với đồng nghiệp chưa tốt gây hậu quả
  166   Nguyễn Thị Hoàng Thu 100 A  
  167   Nguyễn Thị Hoà 100 A Coi thi muộn vì bị ốm, có báo cáo nhờ người trông thay
  168   Nguyễn Văn Độ 100 A  
  169   Hoàng Thị Minh Phương     Đi học cao học tập trung từ ngày 16/10/2017, không hưởng lương tăng thêm từ ngày 16/10/2017
  170 NGOẠI Nguyễn Như Ước 75 B Chậm triển khai chương trình môn học
  171   Nguyễn Minh An 75 B Nghỉ họp với lý do không phù hợp
  172   Nguyễn Thị Thu Hồng 90 A Đi dự Hội thảo HPET muộn
  173   Ngô Văn Khánh 80 A Đi dự Hội thảo HPET muộn, về sớm trong buổi họp xây dựng chương trình môn học
  174   Lê Phương Thảo     Đi học cao học tập trung từ ngày 16/10/2017, không hưởng lương tăng thêm từ ngày 16/10/2017
  175   Trần Hoài Thu 100 A  
  176 SẢN Nguyễn Thanh Phong 100 A  
  177   Trần Thị Mai Huyên 90 A Đi dự Hội thảo HPET muộn
  178   Mã Thị Hồng Liên     Đi học cao học tập trung từ ngày 16/10/2017, không hưởng lương tăng thêm từ ngày 16/10/2017
  179   Hoàng Thu Hương 100 A  
  180   Lê Tùng Lâm Nghỉ sinh con A Hưởng theo chế độ
  181   Phạm Thị Kim Hoàn 100 A Đi coi thi muộn, có báo cáo nhờ người đến coi thi
  182   Phạm Thuý Quỳnh     Đi học Cao học tập trung từ ngày 12/10/2016, không đủ điều kiện hưởng lương tăng thêm
  183 NHI Đặng Hương Giang 100 A  
  184   Nguyễn Thị Lê Thuỷ 75 B Coi thi muộn 30 phút
  185   Hoàng Thị Lan Hương 100 A  
  186   Quản Thị Ngát 75 B Vắng họp Hội thảo HPET không có lý do
  187   Phan Thùy Dương 100 A Học định hướng chuyên khoa được điều trả từ tháng 4/2018, đề nghị xét duyệt hưởng lương tăng thêm từ 4/2018
  188   Quản Bích Diệp 100 A Được hưởng lương tăng thêm từ thời điểm 01/8/2018 nếu được ký tiếp hợp đồng đúng hạn
  189 Truyền nhiễm Nguyễn Thị Việt Hà     Đi học cao học tập trung từ ngày 16/10/2017, không hưởng lương tăng thêm từ ngày 16/10/2017
  190 Nguyễn Thị Huệ 100 A  
  191   Nguyễn Thị Hoa Huyền     Đi học nước ngoài, không xét hưởng
  192 Y học cổ truyền Vũ Thị Minh Hiền 100 A  
  193   Phạm Thị Ngọc Bích     HĐLĐ 85% lương từ ngày 01/02/2018, chưa đủ thời gian hưởng lương tăng thêm
  194 Hình ảnh y học Cao Văn Chính 100 A  
  195   Nguyễn Văn Bắc 100 A  
  196   Bùi Khắc Thành 100 A  
 • Các tin khác