Danh sách viên chức và hợp đồng lao động nâng lương kỳ II năm 2016

 •          UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   
   
   

   


   Hà Nội, ngày 21  tháng 12 năm 2016

   

  THÔNG BÁO

  XÉT DUYỆT DANH SÁCH VIÊN CHỨC & LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NÂNG LƯƠNG KỲ II NĂM 2016

   

  Hội đồng xét nâng lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo nhà trường đã họp ngày 20/12/2016 xét duyệt nâng lương thường xuyên, nâng lương vượt khung, nâng lương trước kỳ hạn và phụ cấp thâm niên nhà giáo cho viên chức và người lao động của Trường kỳ II năm 2016.

  Phòng Tổ chức hành chính tổng hợp, thông báo tới viên chức, người lao động của Trường kết quả. Nếu cá nhân có thắc mắc, cá nhân liên hệ về phòng Tổ chức hành chính trước ngày 26/12/2016.

  Kết quả như sau:

  I. Nâng lương thường xuyên

  1. Đối tượng viên chức (20 người)

  STT

  Họ và tên

  Đơn vị

  Hệ số lương cũ

  Thời điểm hưởng lương cũ

  Hệ số lương mới

  Thời điểm hưởng lương mới

  1

  Mai Thị Minh Nghĩa

  Phòng Khảo thí - KĐCL

  3.99

  01/09/2013

  4.32

  01/09/2016

  2

  Trần Thị Minh Hậu

  Phòng QLHSSV

  3.33

  01/09/2013

  3.66

  01/09/2016

  3

  Dương Thị Thu Liễu

  Phòng QLHSSV

  3.00

  01/12/2013

  3.33

  01/12/2016

  4

  Ngô Thị Liên

  Phòng QTĐS

  3.99

  01/12/2013

  4.32

  01/12/2016

  5

  Lê Thị Thúy Quỳnh

  Phòng Khảo thí - KĐCL

  3.99

  01/10/2013

  4.32

  01/10/2016

  6

  Vũ Đình Sơn

  Phòng QLKH

  3.00

  01/12/2013

  3.33

  01/12/2016

  7

  Đỗ Phương Thảo

  Phòng Giáo tài

  3.00

  01/08/2013

  3.33

  01/08/2016

  8

  Đỗ Thị Phương Nhung

  Phòng TCKT

  2.34

  01/10/2013

  2.67

  01/10/2016

  9

  Trần Thị Nguyệt

  Phòng Đào tạo

  2.34

  01/10/2013

  2.67

  01/10/2016

  10

  Trần Thị Hương

  Bộ môn Toán

  4.65

  01/09/2013

  4.98

  01/09/2016

  11

  Ngô Đăng Ngự

  Bộ môn Kiểm soát nhiễm khuẩn

  3.00

  01/12/2013

  3.33

  01/12/2016

  12

  Đinh Thị Quỳnh

  Bộ môn Kiểm soát nhiễm khuẩn

  3.00

  01/10/2013

  3.33

  01/10/2016

  13

  Phạm Thị Hằng Nga

  Bộ môn Hóa

  4.65

  01/12/2013

  4.98

  01/12/2016

  14

  Nguyễn Thị Hiền

  Bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng

  2.34

  01/12/2013

  2.67

  01/12/2016

  15

  Vũ Thị Phương Thảo

  Bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng

  3.33

  01/11/2013

  3.66

  01/11/2016

  16

  Nguyễn Minh An

  Bộ môn Ngoại

  3.33

  01/10/2013

  3.66

  01/10/2016

  17

  Nguyễn Thị Việt Hà

  Bộ môn Truyền nhiễm

  3.00

  01/10/2013

  3.33

  01/10/2016

  18

  Nguyễn Thị Huệ

  Bộ môn Truyền nhiễm

  4.65

  01/12/2013

  4.98

  01/12/2016

  19

  Quản Thị Ngát

  Bộ môn Nhi

  2.67

  01/08/2013

  3.00

  01/08/2016

  20

  Trần Thị Kiều Anh

  Phòng QTĐS

  4.58

  01/12/2013

  4.89

  01/12/2016

   

  2.  Đối tượng người lao động (03 người)

   

  STT

  Họ và tên

  Đơn vị

  Hệ số lương cũ

  Thời điểm hưởng lương cũ

  Hệ số lương mới

  Thời điểm hưởng lương mới

  1

  Đỗ Thị Huê

  Tổ Kỹ thuật viên

  2.46

  01/10/2014

  2.66

  01/10/2016

  2

  Nguyễn Huy Khoa

  Tổ Giảng đường

  2.10

  01/11/2013

  2.41

  01/11/2016

  3

  Đặng Trần Quyền

  Phòng QTĐS

  2.59

  01/10/2014

  2.77

  01/10/2016

   

  II. Nâng lương vượt khung (08 người)

  STT

  Họ và tên

  Đơn vị

  Hệ số lương cũ

  Thời điểm hưởng lương cũ

  Hệ số lương mới

  Thời điểm hưởng lương mới

  1

  Hoàng Thị Lan Hương

  Bộ môn Nhi

  VK 5%

  01/12/2015

  VK 6%

  01/12/2016

  2

  Vũ Văn Hải

  Bộ môn Mác Lê

  4.98

  01/11/2013

  VK 5%

  01/11/2016

  3

  Nguyễn Văn Quý

  Bộ môn Lý

  VK 6%

  01/10/2015

  VK 7%

  01/10/2016

  4

  Nguyễn Thanh Thủy

  Khoa Điều dưỡng

  VK 5%

  01/06/2015

  VK 6%

  01/06/2016

  5

  Đỗ Thiện Tuyên

  Phòng Giáo tài

  VK 13%

  01/11/2015

  VK 14%

  01/11/2016

  6

  Nguyễn Đức Huân

  Tổ In ấn

  VK 9%

  01/11/2015

  VK 10%

  01/11/2016

  7

  Luyện Thị Hằng

  Tổ Giảng đường

  VK 14%

  01/12/2015

  VK 15%

  01/12/2016

  8

  Đỗ Quang Anh

  Phòng TCHC

  VK 11%

  01/08/2015

  VK 12%

  01/08/2016

  III. Nâng lương trước thời hạn 06 tháng (11 người)

   

  STT

  Họ và tên

  Đơn vị

  Hệ số lương cũ

  Thời điểm hưởng lương cũ

  Hệ số lương mới

  Thời điểm hưởng lương mới

  Thành tích đạt được

   

  Đào Thị Phương Dung

  Phòng QLHSSV

  4.32

  01/12/2014

  4,65

  01/6/2017

  Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2014

   

  Lưu Thị Bích Ngọc

  Phòng TCKT

  2.67

  01/09/2014

  3,00

  01/3/2017

  Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2014, 2015, 2016, BK năm 2016

   

  Nguyễn Trọng Tấn

  Bộ môn Mác Lê

  3.00

  01/05/2014

  3,33

  01/11/2016

  Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2015, BK nam 2011

   

  Tiên Thị Nga

  Bộ môn Lý

  4.32

  01/09/2014

  4,65

  01/3/2017

  Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2014, 2015, BK năm 2015

   

  Nguyễn Thị Mai

  Bộ môn Điều dưỡng cơ bản

  2.67

  01/07/2014

  3,00

  01/01/2017

  Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2016, Giải nhất GVDG TP 2016

   

  Trần Thanh Tâm

  Khoa Y

  3.66

  01/07/2014

  3,99

  01/01/2017

  Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2014, 2015, 2016, BK Bộ 2014, BK UBND 2015

   

  Nguyễn Thanh Phong

  Bộ môn Sản

  3.33

  01/12/2014

  3,66

  01/6/2017

  Chiến sỹ thi đua năm 2014, 2015, 2016, BK UBND 2015, CSTĐTP 2015

   

  Đoàn Công Khanh

  Bộ môn YTCC

  4.65

  31/12/2014

  4,98

  01/7/2017

  Chiến sỹ thi đua năm 2013, BK UBND năm 2013

   

  Đoàn Thị Vân

  Bộ môn Kiểm soát nhiễm khuẩn

  3.33

  01/12/2014

  3,66

  01/6/2017

  Chiến sỹ thi đua năm 2014, 2015, 2016

   

  Nguyễn Văn Độ

  Bộ môn Nội

  3.00

  01/01/2014

  3,33

  01/7/2016

  Chiến sỹ thi đua năm 2014

   

  Phạm Thúy Quỳnh

  Bộ môn Sản

  2.67

  01/01/2014

  3,00

  01/7/2016

  Chiến sỹ thi đua năm 2016, Giải nhất GVDG TP năm 2016

  IV. Nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo (39 người)

  STT

  Họ và tên

  Thời điểm thay đổi mức hưởng

  phụ cấp thâm niên

  Ghi chú

  Tháng 7

  Tháng 8

  Tháng 9

  Tháng 10

  Tháng 11

  Tháng 12

  1

  Phạm Văn Tân

  8%

   

   

   

   

   

  Công văn gửi Sở Nội vụ HN

  2

  Ma Thị Hồng Nga

  13%

   

   

   

   

   

   

  3

  Đoàn Công Khanh

  9%

   

   

   

   

   

   

  4

  Đặng Hương Giang

  13%

   

   

   

   

   

   

  5

  Trần Thị Mai Huyên

  13%

   

   

   

   

   

   

  6

  Hoàng Thị Lan Hương

   

  31%

   

   

   

   

   

  7

  Đinh Quốc Khánh

   

  24%

   

   

   

   

   

  8

  Phùng Thị Phương Chiêm

   

  8%

   

   

   

   

   

  9

  Trần Thị Minh Hậu

   

   

  12%

   

   

   

   

  10

  Trần Thị Hương

   

   

  21%

   

   

   

   

  11

  Tiên Thị Nga

   

   

  17%

   

   

   

   

  12

  Nguyễn Văn Quý

   

   

   

  25%

   

   

   

  13

  Hà Thị Nguỵêt Minh

   

   

   

  12%

   

   

   

  14

  Nguyễn Như Ước

   

   

   

  7%

   

   

   

  15

  Nguyễn Thị Hiếu

   

   

   

   

  20%

   

   

  16

  Trần Thanh Tâm

   

   

   

   

  9%

   

   

  17

  Lê Thị Thu Hường

   

   

   

   

  8%

   

   

  18

  Mai Thị Minh Nghĩa

   

   

   

   

   

  9%

   

  19

  Nguyễn Thị Thơm

   

   

   

   

   

  9%

   

  20

  Triệu Thị Thủy

   

   

   

   

   

  9%

   

  21

  Nguyễn T. Hồng Nhung

   

   

   

   

   

  9%

   

  22

  Phạm Thị Hương Lý

   

   

   

   

   

  9%

   

  23

  Phương Văn Hoàng

   

   

   

   

   

  9%

   

  24

  Đoàn Thị Vân

   

   

   

   

   

  9%

   

  25

  Nguyễn Thanh Phong

   

   

   

   

   

  9%

   

  26

  Trần Chung Anh

   

   

   

   

   

  8%

   

  27

  Nguyễn Hồng Phúc

   

   

   

   

   

  8%

   

  28

  Bùi Huy Tùng

   

   

   

   

   

  8%

   

  29

  Nguyễn Thị Kim Chi

   

   

   

   

   

  8%

   

  30

  Nghiêm Thị Minh

   

   

   

   

   

  8%

   

  31

  Huỳnh Nam Trung

   

   

   

   

   

  8%

   

  32

  Nguyễn Thị Nguyệt

   

   

   

   

   

  8%

   

  33

  Nguyễn Thu Trà

   

   

   

   

   

  8%

   

  34

  Lê Thị Thuỷ

   

   

   

   

   

  8%

   

  35

  Ngô Đăng Ngự

   

   

   

   

   

  8%

   

  36

  Thành Thị Bích Chi

   

   

   

   

   

  8%

   

  37

  Mã Thị Hồng Liên

   

   

   

   

   

  8%

   

   

  Hưởng mới kỳ 2 năm 2016

   

  1

  Nguyễn Thị Mai

  5%

   

   

   

   

   

  Hết thời gian tập sự giảng viên từ 01/7/2011, được tính hưởng phụ cấp thâm niên từ 07/2016 (đủ 60 tháng liên tục làm công tác giảng dạy)

  2

  Đào Thị Phương Dung

   

   

   

   

   

  5%

  Được bổ nhiệm vào ngạch giảng viên từ 01/12/2011, được tính phụ cấp thâm niên từ 12/2016 (đủ 60 tháng liên tục làm công tác giảng dạy)

   

  PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

   

   

   

   

  Nguyễn Thị Thu Trang

  Người tổng hợp

   

   

   

   

   

  Nguyễn Thu Hiền

   

 • Các tin khác