Tổng hợp báo cáo chấm điểm ABC quí I hưởng lương tăng thêm quý II

 • TỔNG HỢP BÁO CÁO CHẤM ĐIỂM ABC QUÝ I HƯỞNG LƯƠNG TĂNG THÊM QUÝ II/2016


  TT Đơn vị Họ và tên Hội đồng TĐKT Trường duyệt Mức hưởng lương tăng thêm Ghi chú
  1 Toán,Tin,
  Ngoại ngữ
  Trần Vũ Hoàng Anh 100 A  
  2 Ngoại ngữ Trần Thị Hương 100 A  
  3   Nguyễn Đình Hưng 100 A  
  4   Nguyễn Thị Như Trang 100 A  
  5   Đoàn Như Nam 100 A  
  6   Nguyễn Thị Hồng Vân 100 A  
  7   Đào Thị Hồng Trâm 100 A  
  8   Nguyễn Thị Lượt 100 A  
  9   Võ Thị Linh     HĐLĐ từ tháng 10/2015, chưa đủ thời gian xét hưởng
  10 Lý-Lý sinh Nguyễn Văn Quý 100 A  
  11   Tiên Thị Nga 100 A  
  12   Nguyễn Hải Hằng 100 A  
  13   Nguyễn Thị Thanh Bình 100 A  
  14 Hóa Nguyễn Thị Quyên 100 A  
  15   Phạm Thị Hằng Nga 100 A  
  16   Nguyễn Thị Nga 100 A  
  17 Mác-Lênin
  GDQP-TDTT
  Vũ Văn Hải 100 A  
  18 Cao Tiến Cường 100 A  
  19 Triệu Thị Thuỷ Nghỉ đẻ A Nghỉ sinh con, hưởng theo chế độ
  20 Trần Thọ Tuấn 100 A  
  21   Đinh Xuân Thành 95 A Đến chậm một buổi họp của Khoa
  22   Nguyễn Trọng Tấn 100 A  
  23   Đỗ Đức Tiến 100 A  
  24   Nguyễn Trung Kiên     Chưa đủ thời gian công tác xét hưởng
  25 Giải phẫu -
  Sinh lí
  Phạm Văn Tân 100 A  
  26   Nguyễn Thị Hồng Nhung Nghỉ đẻ A Nghỉ sinh con, hưởng theo chế độ
  27   Trần Thuý Liễu 100 A  
  28   Hoàng Anh Lân 100 A  
  29   Phạm Thị Hạnh     Hợp đồng 85% lương từ tháng 4/2015 - 3/2016, chưa được hưởng
  30 Vi ký sinh Hà Thị Nguyệt Minh 90 A Vào lớp muộn 10 phút
  31   Bùi Huy Tùng 100 A  
  32   Nguyễn Thanh Huyền 100 A  
  33   Nguyễn Thị Hồng Ngọc 100 A  
  34   Lê Thị Thu Hường     Đi học cao học tập trung từ ngày 28/8/2014, không hưởng lương tăng thêm
  35 Y tế công cộng Đoàn Công Khanh 90 A Vào lớp muộn 10 phút
  36 Bùi Văn Dũng 100 A  
  37   Nguyễn Thị Hiếu 90 A Nghỉ 1/2 buổi tập huấn NCKH ngày 17/01/2016
  38   Nguyễn Khánh Chi Nghỉ đẻ A Nghỉ sinh con, hưởng theo chế độ
  39   Hà Diệu Linh 100 A  
  40   Nguyễn Hải Yến 90 A Nghỉ giữa giờ không đúng quy định
  41   Mai Thị Dung 100 A  
  42   Phạm Thị Mỹ Dung 100 A HĐLĐ 100% từ tháng 3/2016, được hưởng từ tháng 3/2016
  43   Đặng Thị Đức Phương     Chưa đủ thời gian xét hưởng
  44 GPB - Nguyễn Hồng Phúc 100 A  
  45 SLB Bùi Thị Thu Hằng 85 A Coi thi muộn
  46 Hóa sinh Nguyễn Thị Thơm     Đi học NCS hệ tập trung liên tục 3 năm từ ngày 02/11/2015, không đủ điều kiện xét hưởng
  47   Phùng Thị Phương Chiêm 80 A 1 buổi vào lớp muộn 30 phút;
  1 buổi cho học sinh về sớm 10 phút
  48   Trần Văn Khôi 100 A  
  49   Nguyễn Thị Dung Nghỉ đẻ A HĐ 100% lương từ tháng 10/2015, được hưởng từ tháng 10/2015, nghỉ sinh con từ tháng 11/2015
  50 Công nghệ Dược phẩm Ma Thị Hồng Nga 100 A  
  51   Nguyễn Thị Lan Anh 100 A  
  52   Nghiêm Thị Minh Nghỉ đẻ A Nghỉ sinh con, hưởng theo chế độ
  53 Dược lý - Dược lâm sàng Nguyễn Thị Kim Chi 80 A Nghỉ tập huấn NCKH ngày 17/01/2016
  54   Vũ Thị Phương Thảo 100 A  
  56   Nguyễn Thị Hiền 100 A Nghỉ sinh con, hưởng theo chế độ
  55   Phạm Thị Hương Lý     Sinh con thứ 3, trừ thi đua hưởng lương tăng thêm 12 tháng từ tháng 3/2016 - 02/2017
  57 To chức Quản lý Dược Phan Thị Thanh Tâm 80 A Nghỉ tập huấn NCKH ngày 17/01/2016
  58   Hoàng Thị Nguyệt Phương 90 A Chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ GVCN đối với học sinh được cử đi thi HSG cấp trường
  59   Nguyễn Thị Lượng     HĐLĐ từ tháng 11/2015, không đủ thời gian xét hưởng
  60 Thực vật - Dược liệu - Dược học cổ truyền Nguyễn Thị Hoa Hiên 100 A  
  61   Nguyễn Văn Hưng 100 A  
  62   Lương Lê Uyên Trang 100 A HĐLĐ 100% lương từ tháng 02/2016, được hưởng từ tháng 2/2016
  63 Điều dưỡng Nguyễn Thanh Thuỷ 100 A  
  64 cơ bản Phương Văn Hoàng 100 A  
  65   Nguyễn Thu Trà 100 A  
  66   Nguyễn Thị Mai 100 A  
  67   Nguyễn Minh Phương 100 A  
  68   Đinh Thị Nhâm 100 A  
  69   Phạm Thị Thơm 100 A  
  70   Nguyễn Thị Hương 100 A HĐLĐ 100% lương từ tháng 02/2016, được hưởng từ tháng 02/2016
  71   Đỗ Thị Thuỳ Vân     Nghỉ không lương từ ngày 26/10 đến nay
  72   Lê Thị Thuỷ     Đi học thạc sỹ điều dưỡng tập trung từ 26/01/2015, không xét hưởng
  73   Nguyễn Thị Nguyệt     Đi học tại Úc, k xét hưởng
  74 Kiểm soát nhiễm khuẩn Đoàn Thị Vân 100 A  
  75   Nguyễn Thị Hà Nghỉ đẻ A Nghỉ đẻ từ tháng 12/2015, hưởng theo chế độ
  76   Phạm Thu Hà 100 A  
  77   Ngô Đăng Ngự 100 A  
  78   Đinh Thị Quỳnh 100 A  
  79 Quản lý điều dưỡng Khúc Thị Hồng Anh     Đi học thạc sỹ điều dưỡng tập trung từ 26/01/2015, không xét hưởng
  80   Huỳnh Nam Trung     Đi học cao học tập trung từ tháng 10/2015, không xét hưởng
  81   Nguyễn Thị Thủy     HĐLĐ từ tháng 10/2015, không đủ đk hưởng
  82 NỘI Nguyễn Thị Thuý Anh 80 A Nhầm lẫn phân công coi thi
  83   Hoàng Thị Minh Phương 80 A Chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ coi thi
  84   Dương Thị Thu Trang 100 A  
  85   Trần Thị Hương 100 A  
  86   Nguyễn Thị Hoàng Thu 80 A Chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ coi thi
  87   Nguyễn Thị Hoà 100 A  
  88   Nguyễn Văn Độ     Đi học cao học từ 27/8/2014, không xét hưởng
  89 NGOẠI Nguyễn Như Ước     Đang học NCS tập trung, không xét hưởng
  90
  Hoàng Thanh Thước 90 A Nghỉ 1/2 buổi tập huấn NCKH ngày 17/01/2016
  91   Nguyễn Thị Thu Hồng 100 A  
  92   Ngô Văn Khánh 90 A Vào lớp muộn 30 phút
  93   Lê Phương Thảo 100 A  
  94   Trần Hoài Thu 100 A  
  95 SẢN Bùi Thị Phương 90 A Sai đáp án đề thi HSG cấp trường
  96   Trần Thị Mai Huyên 100 A  
  97   Mã Thị Hồng Liên 90 A Đi coi thi muộn 15 phút
  98   Hoàng Thu Hương 100 A  
  99   Lê Tùng Lâm 90 A Đi coi thi muộn 15 phút
  100   Phạm Thuý Quỳnh 100 A  
  101   Nguyễn Thanh Phong     Đi học NCS tập trung, không đủ điều kiện xét hưởng
  102   Phạm Thị Kim Hoàn     HĐLV từ 02/2016, đang học Chuyên khoa định hướng tập trung, không xét hưởng
  103 NHI Đặng Hương Giang 100 A  
  104   Nguyễn Thị Lê Thuỷ 90 A Đi coi thi muộn 15 phút
  105   Hoàng Thị Lan Hương 100 A  
  106   Quản Thị Ngát 100 A  
  107   Phan Thùy Dương     Hợp đồng 85% lương từ tháng 02/2015 - 01/2016, chưa được hưởng
  108 Truyền nhiễm Nguyễn Thị Việt Hà 100 A  
  109 Nguyễn Thị Huệ 100 A  
  110   Nguyễn Thị Hoa Huyền     Đi học nước ngoài, không xét hưởng
  111 Y học cổ truyền Triệu Thị Trần Băng     Đang trong thời gian tạm đình chỉ công tác
  112   Vũ Thị Minh Hiền 100 A  
  113   Lê Xuân Trường     Không đủ thời gian công tác xét hưởng
  114 Hình ảnh y học Lê Thị Thuý Lan 100 A  
  115   Nguyễn Văn Bắc 100 A  
  117   Cao Văn Chính 90 A Đi coi thi muộn 20 phút
  118   Bùi Khắc Thành     Không đủ thời gian công tác xét hưởng
  119 Điều dưỡng Trần Chung Anh 90 A Nghỉ 1/2 buổi tập huấn NCKH ngày 17/01/2016
  120 các bệnh Trần Thanh Tâm 100 A  
  121 chuyên Vũ Hồng Vinh 100 A  
  122 ĐÀO TẠO Tạ Văn Bình 90 A Chịu trách nhiệm trong chỉ đạo triển khai chậm gói mua sắm
  123   Nguyễn Minh An 80 A Nghỉ tập huấn NCKH ngày 17/01/2016
  124   Thành Thị Bích Chi 100 A  
  125   Nguyễn Thị Phượng 100 A  
  126   Hoàng Thị Đợi Nghỉ đẻ A Nghỉ đẻ, hưởng theo chế độ
  127   Trần Thị Nguyệt 100 A  
  128   Nguyễn Thị Huyền Trang 100 A HĐ 100% lương từ tháng 12/2015, được hưởng từ tháng 12/2015
  129 Khảo thí - KĐCL Mai Thị Minh Nghĩa 100 A  
  130   Nguyễn Tú Anh 100 A  
  131   Lê Thị Thuý Quỳnh 100 A  
  132   Nguyễn Xuân Thành 100 A  
  133 Thanh tra - Lương Anh Vũ 100 A  
  134 Pháp chế Phạm Thị Huệ     HĐLĐ từ tháng 4/2015 - 3/2016, chưa được thời gian công tác xét hưởng
  135 TCHC Nguyễn Thị Thu Trang 100 A  
  136   Nguyễn Thị Tưởng 100 A  
  137   Nguyễn Thu Hiền 100 A  
  138   Nguyễn Thu Thuỳ 100 A  
  139 TCKT Lưu Thị Bích Ngọc Nghỉ đẻ A Nghỉ sinh con, hưởng theo chế độ
  140   Vũ Văn Tiến 90 A Hoàn thành công việc chậm 5 ngày
  141   Đỗ Thị Phương Nhung Nghỉ đẻ A  
  142   Trần Thu Thảo 100 A  
  143   Đỗ Tuyết Nhung Nghỉ đẻ A Nghỉ sinh con, hưởng theo chế độ
  144 QLHSSV Đinh Quốc Khánh     Đi học NCS tập trung, không đủ điều kiện hưởng
  145   Dương Thị Thu Liễu 100 A  
  146
  Vũ Đình Luyến 100 A  
  147   Nguyễn Thuý Hà 100 A  
  148   Đào Thị Phương Dung 100 A  
  149   Trần Thị Minh Hậu 100 A  
  150   Đỗ Thị Bích Hạnh 100 A  
  151   Đoàn Đức Nam 100 A  
  152 Qlkh Lê Thị Hải Yến 100 A  
  153   Nguyễn Thị Minh Huệ 100 A  
  154   Ngô Thị Bích Hạnh 100 A  
  155   Đỗ Kim Hồng 100 A  
  156   Nguyễn Ngọc Tuân 100 A  
  157   Vũ Đình Sơn 100 A  
  158   Nguyễn Hiền Du 100 A  
  159 Y tế Ngô Thị Liên 100 A  
  160   Trần Thị Kiều Anh 100 A  
  161   Tạ Thu Hà 100 A  
  162 Giáo tài Đỗ Thiện Tuyên 100 A  
  163   Đỗ Thị An Châu 100 A  
  164   Đỗ Phương Thảo 100 A  
  165   Nguyễn Thị Hồng Minh 100 A  
  166 QTĐS Nguyễn Xuân Bình 85 A Triển khai chậm gói mua sắm
  167   Đỗ Thanh Tú 90 A Triển khai chậm gói mua sắm
  168   Bùi Văn Công 100 A  
  169   Nguyễn Thị Kim Ngân 100 A  
  170   Nguyễn Thị Lệ Thuỷ 100 A  
  171   Đỗ Quang Anh 100 A  
  172   Đặng Trần Quyền 100 A  
  173   Nguyễn Văn Gang 100 A  
  174   Đặng Hồng Thanh 100 A  
  175   Nguyễn Thọ Chờ 100 A  
  176   Nguyễn Hồng Vân 100 A  
  177   Trần Ngọc Quang 100 A  
  178   Bạch Thái Anh 100 A  
  179   Lê Quang Long 100 A  
  180   Trịnh Tiến Hưng 100 A  
  181 In ấn Nguyễn Đức Huân 100 A  
  182   Đỗ Cẩm Vân 100 A  
  183   Phạm Thuý Hằng 100 A  
  184 Tổ Gđuong Nguyễn Huy Khoa 100 A  
  185   Luyện Thị Hằng 100 A  
  186   Trình Thị Thuý Nga 100 A  
  187 Tổ KTV Nguyễn Hữu Quân 100 A  
  188   Nguyễn Thị Đông 100 A  
  189   Bùi Thị Minh Khánh 100 A  
  190   Nguyễn Thị Thu Giang Nghỉ đẻ A Nghỉ đẻ, hưởng theo chế độ
  191   Nguyễn Thị Hiền 100 A  
  192   Nguyễn Thị Phương Thanh 100 A  
  193   Nguyễn Thị Ngọc Anh 100 A  
  194   Đỗ Thị Huê 100 A  
  195   Đỗ Thu Phương 100 A  
  196   Nguyễn Phượng Ly 100 A  
 • Các tin khác