Thông báo v/v tổng hợp giờ tiêu chuẩn, giờ trừ của giáo viên năm học 2012-2013 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
               PHÒNG ĐÀO TẠO
                        ---o0o---       Kính gửi: Giáo viên các Bộ môn

             - Phòng Đào tạo xin gửi đến toàn thể giáo viên trong nhà trường bản tổng hợp giờ tiêu chuẩn, giờ trừ giáo viên năm học 2012-2013 (bản dự thảo). Mọi ý kiến xin vui lòng liên hệ với đ/c: Thành Thị Bích Chi - Cán bộ Phòng Đào tạo - Email: thanhbichchi@yahoo.com

            - Tải file đính kèm tại đây
                                                                                                                                                                                                                                                           PHÒNG ĐÀO TẠO
 • Các tin khác