Thông báo V/v nộp học phí kỳ VI (Kỳ cuối) hệ cao đẳng chính quy

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
  PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  THÔNG BÁO
  V/v nộp học phí kỳ VI (Kỳ cuối)
  Hệ: Cao đẳng chính quy
                          
  Kính gửi:
  - Phòng Quản lý học sinh - sinh viên
  - Phòng Đào tạo
  - Giáo viên chủ nhiệm các lớp

  Phòng Tài chính - Kế toán tổ chức thu học phí năm học 2011 - 2012 (kỳ VI  - từ tháng 02/2012 đến tháng 06/2012) của các lớp Cao đẳng chính quy các khóa như sau:
   
  TT Nội dung Kỳ
  1 Lớp Cao đẳng điều dưỡng 4A, B, C, D, E, F, G VI
  2 Lớp Cao đẳng hình ảnh Y học 3 VI
  3 Lớp Cao đẳng kỹ thuật XN 3 VI

  HẠN NỘP HỌC PHÍ: TỪ 12/03/2012 - 23/03/2012
  Kính đề nghị phòng Quản lý học sinh - Sinh viên, phòng Đào tạo và giáo viên Chủ nhiệm các lớpđôn đốc  nhắc  nhở những sinh viên các lớp trên nộp học phí tại Phòng Tài chính kế toán theo đúng thời gian quy định. Quá thời hạn trên, phòng Tài chính kế toán sẽ thông báo những sinh viên chưa nộp học phí tới Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý học sinh - Sinh viên để xử lý kỷ luật.
   
  Xin chân thành cảm ơn.
  Hà Nội, ngày  08  tháng 3 năm 2012
  PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
 • Các tin khác