Tổng hợp đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2012

 • TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2012

  STT

  Họ và tên

  Cá nhân đánh giá, xếp loại

  Phòng/Khoa đánh giá,

  xếp loại

  Trường đánh giá, xếp loại

  Ghi chú

   

  BAN GIÁM HIỆU

   

   

   

   

  1

  Tạ Văn Bình

  Hoàn thành xs nhiệm vụ

  Hoàn thành xs nhiệm vụ

  Chưa đánh giá vì chưa có công văn của cấp trên

  CSTĐ cấp cơ sở

  2

  Nguyễn Xuân Bình

  Hoàn thành xs nhiệm vụ

  Hoàn thành xs nhiệm vụ

  CSTĐ cấp cơ sở

  3

  Đồng Ngọc Đức

  Hoàn thành xs nhiệm vụ

  Hoàn thành xs nhiệm vụ

  CSTĐ cấp cơ sở

   

  PHÒNG TCHC

   

   

   

   

  1

  Vũ Thị Thanh Tâm

  Hoàn thành xs nhiệm vụ

  Hoàn thành xs nhiệm vụ

  Hoàn thành xs nhiệm vụ

  CSTĐ cấp cơ sở

  2

  Hoàng Thị Lan Hương

  Hoàn thành xs nhiệm vụ

  Hoàn thành xs nhiệm vụ

  Hoàn thành xs nhiệm vụ

  CSTĐ cấp cơ sở

  3

  Nguyễn Thị Thu Trang

  Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  Hoàn thành tốt nhiệm vụ

   

  4

  Nguyễn Thị Tưởng

  Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  Hoàn thành tốt nhiệm vụ

   

  5

  Phạm Thuý Hằng

  Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  Hoàn thành nhiệm vụ

   

  6

  Nguyễn Thu Hiền

  Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  Thử việc 8/2011

   

  PHÒNG ĐÀO TẠO

   

   

   

   

  1

  Tạ Thị Thanh Phương

  Hoàn thành xs nhiệm vụ

  Hoàn thành xs nhiệm vụ

  Hoàn thành xs nhiệm vụ

  CSTĐ cấp cơ sở

  2

  Mai Thị Minh Nghĩa

  Hoàn thành xs nhiệm vụ

  Hoàn thành xs nhiệm vụ

  Hoàn thành xs nhiệm vụ

  CSTĐ cấp cơ sở

  3

  Nguyễn Thị Phượng

  Hoàn thành tốt n.vụ

  Hoàn thành xs n.vụ

  Hoàn thành tốt n.vụ

   

  4

  Nguyễn Minh An

  Hoàn thành tốt n.vụ

  Hoàn thành xs n.vụ

  Hoàn thành tốt n.vụ

   

  5

  Trần Thị Hương

  Hoàn thành tốt n.vụ

  Hoàn thành n.vụ được giao nhưng còn hạn chế

  Hoàn thành n.vụ

   

  6

  Nguyễn Thị Nga

  Hoàn thành tốt n.vụ

  Hoàn thành tốt n.vụ

  Hoàn thành tốt n.vụ

   

  7

  Nguyễn Tú Anh

  Hoàn thành tốt n.vụ

  Hoàn thành xs n.vụ

  Hoàn thành tốt n.vụ

   

  8

  Lương Anh Vũ

  Hoàn thành tốt n.vụ

  Hoàn thành xs n.vụ

  Hoàn thành tốt n.vụ

   

  9

  Nguyễn Hiền Du

  Hoàn thành tốt n.vụ

  Hoàn thành xs n.vụ

  Hoàn thành tốt n.vụ  XEM BẢN ĐẦY ĐỦ TẠ ĐÂY

 • Các tin khác