Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Quyết định công nhận đề tài NCKH SKKN cấp cơ sở đã hoàn thành năm học 2019-2020

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   

  Số:  492 / QĐ - CĐYTHN

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

                Hà Nội,  ngày  14   tháng  7   năm 2020

   

                                                                           

  QUYẾT ĐỊNH 

                                        Công nhận đề tài NCKH/SKKN cấp cơ sở đã hoàn thành năm học 2019 -2020


                                                                                                                            

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   

  Căn cứ quyết định số 1769/QĐ - BGD&ĐT ngày 10 tháng 04 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ban hành tại Quyết định số 125/QĐ - CĐYT - TCCB ngày 21/8/2006;

  Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020 của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Căn cứ vào kết quả nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học/sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2019 – 2020.

  Xét đề nghị của Trưởng phòng QLKH - CNTT - TTTV&HTQT trường CĐYT Hà Nội.

   

                                                                                  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1.  Công nhận  các đề tài nghiên cứu khoa học/sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm học 2019 - 2020 đã hoàn thành (danh sách kèm theo).

  Điều 2. Các ông (bà) trưởng các phòng: Tổ chức – Hành chính; Đào tạo; Tài chính - Kế toán; Quản lý học sinh – Sinh viên; Quản lý khoa học – Công nghệ thông tin – Thư viện và Hợp tác Quốc tế  và trưởng các khoa với các ông bà có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

   

                             HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:

  - BGH (để b/c);

  - Như điều 2 (để t/h);

  - Lưu VT, QLKH.

   

                                                                                                              Tạ Văn Bình  DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ HOÀN THÀNH

  Năm 2019 - 2020

  Kèm theo Quyết định số  492 /QĐ - CĐYTHN ngày  14   tháng  7  năm 2020

  STT

  Tên đề tài

   

  Chủ nhiệm

  đề tài

   

   

  Thành viên

   tham gia đề tài

  Điểm TB

  Xếp loại

  1

  Nghiên cứu kết quả xử trí sản khoa ở sản phụ dưới 18 tuổi tại bệnh viện Phụ sản Trung Ương từ năm 2017 đến năm 2019

  BS. Phạm Thị Kim Hoàn

  1.TS.BS. Nguyễn Thanh Phong

  2.CN. Mã Thị Hồng Liên

  3.ThS. Vũ Minh Hiền

  4.BS. Lương Anh Vũ

  5.ThS. Phạm Thị Thu Thủy

   Bệnh viện Bạch Mai

  6.Nguyễn Diệu Phương Thanh - Sinh viên cao đẳng hộ sinh 7A

  7. Nguyễn Thị Hiền - Sinh viên cao đẳng hộ sinh 7A

  94,3

  Xuất sắc

  2

  Đánh giá kiến thức, thực hành và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tự khám vú của phụ nữ phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội năm 2020

  ThS. Phạm Thúy Quỳnh

  1.TS. Phạm Văn Tân

  2.BS. Trần Mai Huyên

  3.ThS. Mai Thị Minh Nghĩa

  4. ThS. Nguyễn Ngọc Tuân

  5. CNĐD Trần Thị Phương

  Trung tâm y tế Thượng Cát

  6. CNHS Nguyễn Thị Thêm -Trung tâm y tế Thượng Cát

  7. Nguyễn Thị Mai Linh - Sinh viên lớp hộ sinh liên thông 6E

  92,3

  Xuất sắc

  3

  Nghiên cứu hệ hai pha lỏng thân nước ứng dụng trong điều chế cao lá Chè xanh giàu catechin

  ThS. Nghiêm Thị Minh

  1.ThS. Ma Thị Hồng Nga

  2.DS. Nguyễn Thị Lan Anh

  3.ThS. Nguyễn Bích Ngọc

  4.DS. Đặng Quang Hùng

  5. Đỗ Nguyễn Thảo Linh -Sinh viên cao đẳng Dược 7A13

  6. Nguyễn Như Quỳnh  - Sinh viên cao đẳng Dược 7A5

  88,7

  Tốt

  4

  Thực trạng kiến thức, thái độ và thực hành sử dụng thuốc kháng sinh của người dân phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội năm 2019-2020

  ThS. Phạm Thị Mỹ Dung

  1.ThS. Đoàn Công Khanh

  2.TS. Nguyễn Thị Hiếu

  3.ThS. Hà Diệu Linh

  4.ThS. Nguyễn Khánh Chi

  5.Ngô Phương Thảo – sinh viên cao đẳng dược sỹ 7A24

  6.Phạm Thị Thảo Nguyên – sinh viên cao đẳng điều dưỡng 12A14

  85,7

  Tốt

  5

  Nghiên cứu tác dụng máu chảy, máu đông và tác dụng lên nhu động ruột của viên nang BMD trong thực nghiệm

  ThS. Nguyễn Thị Hoa Hiên

  1.PGS.TS. Tạ Văn Bình

  2.ThS. Nguyễn Văn Hưng

  3. DS. Lương Lê Uyên Trang

  4. CN. Lưu Thị Bích Ngọc

  5.ThS. Nguyễn Thị Hương - Công ty Amepharco Hà Nội

  6.TS. Nguyễn Tứ Sơn -Trường Đại học Dược Hà Nội

  75,6

  Khá

  6

  Tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên quan của người bệnh đái tháo đường tuýp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa Đống Đa, năm 2019

  ThS. Khúc Thị Hồng Anh

  Đồng chủ nhiệm:

  ThS. Nguyễn Hoàng Long

  khoa Y Dược, trường đại học Quốc gia Hà Nội

  1.ThS. Nguyễn Thanh Thủy

  2.ThS. Đoàn Thị Vân

  3ThS. Lê Thị Thủy

  4.CN. Đinh Thị Nhâm

  5.ThS. Trần Phương Thảo -Bệnh viện đa khoa Đống Đa

  6.CN. Nguyễn Hải Phương - Bệnh viện đa khoa Đống Đa

  75,0

  Khá

  7

  Nghiên cứu tác dụng xua, diệt muỗi Aedes của tinh dầu hương thảo Rosmarinus officinalis

  CN. Nguyễn Thanh Huyền

  1.ThS. Hà Nguyệt Minh

  2.ThS. Bùi Huy Tùng

  3.ThS. Lê Thu Hường

  4. ThS. Nguyễn Hồng Ngọc

  71,0

    Khá
   DANH SÁCH ĐỀ TÀI SKKN CẤP CƠ SỞ HOÀN THÀNH

  Năm 2019 - 2020

  Kèm theo Quyết định số   492  /QĐ - CĐYTHN ngày  14   tháng 7  năm 2020

  STT

  Tên SKKN

   

  Chủ nhiệm

  SKKN

   

   

  Thành viên

   tham gia SKKN

  Điểm TB

  Xếp loại

  1

  Cải tiến học liệu giảng dạy thực hành môn Dược lý cho đối tượng cao đẳng Dược bằng xây dựng video clip

  TS. Nguyễn Thị Kim Chi

  1.ThS. Phạm Thị Hương Lý

  2.ThS. Vũ Thị Phương Thảo

  3.ThS. Ninh Bảo Yến

  4.TS. Phan Thị Thanh Tâm

  86,3

  Tốt

  2

  Xây dựng mô hình hướng dẫn tự học bằng giảng dạy E-learning trong đào tạo cao đẳng ngành điều dưỡng tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  ThS. Thành Thị Bích Chi

  1.ThS. Vũ Đình Sơn

  2.ThS. Tiên Thị Nga

  3.CN. Nguyễn Thị Phượng

  4.ThS. Phạm Thúy Hằng

  84,6

  Tốt


 • Các tin khác