Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Quyết định công nhận các đề tài NCKH/SKKN cấp cơ sở đã hoàn thành năm học 2018 -2019

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   Số:       / QĐ - CĐYT- QLKH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Hà Nội,  ngày      tháng      năm 2019

   

                                                                           

  QUYẾT ĐỊNH 

                           Công nhận đề tài NCKH/SKKN cấp cơ sở đã hoàn thành năm học 2018 -2019

   

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   

  Căn cứ quyết định số 1769/QĐ - BGD&ĐT ngày 10 tháng 04 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ban hành tại Quyết định số 125/QĐ - CĐYT - TCCB ngày 21/8/2006;

  Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019 của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Căn cứ vào kết quả nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học/sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2018 – 2019.

  Xét đề nghị của Trưởng phòng QLKH - CNTT - TTTV&HTQT trường CĐYT Hà Nội.

   

                                                                          QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1.  Công nhận  các đề tài nghiên cứu khoa học/sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm học 2018 - 2019 đã hoàn thành (danh sách kèm theo).

  Điều 2. Các ông (bà) trưởng các phòng chức năng, các khoa và các ông bà có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

   

                             HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:

  - BGH (để b/c);

  - Như điều 2 (để t/h);

  - Lưu VT, QLKH.

                                                                                                               Tạ Văn Bình  DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH/SKKN CẤP CƠ SỞ HOÀN THÀNH

  Năm 2018 - 2019

  Kèm theo Quyết định số        /QĐ - CĐYT- QLKH  ngày      tháng 6  năm 2019

  STT

  Tên đề tài

   

  Chủ nhiệm

  đề tài

   

   

  Thành viên

   tham gia đề tài

  Điểm TB

  Xếp loại

  1

  Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến việc loại cafein từ cao khô lá Chè xanh thu hái tại Thái Nguyên bằng kỹ thuật hấp phụ

  ThS. Nghiêm Thị Minh

   

  1.ThS. Ma Thị Hồng Nga

  2.ThS. Phạm Thị Hương Lý

  3.ThS. Nguyễn Thị Lượng

  4.DS. Lương Lê Uyên Trang

  5.SV. Lê Thị Phượng – lớp DS 6A

  6. SV. Từ Thị Thu Thủy – lớp DS 6B

   

  88,6

  Tốt

  2

  Nghiên cứu sự phân bố và mức độ kháng kháng sinh của các trực khuẩn Gram âm sinh enzyme carbapenemase tại bệnh viện Quân Y 103 giai đoạn 2015 - 2018

  ThS. Nguyễn Thị Hồng Ngọc

   

  1.ThS. Hà Thị Nguyệt Minh

  2.ThS. Bùi Huy Tùng

  3.ThS. Lê Thị Thu Hường

  4.ThS. Mai Thị Minh Nghĩa

  5.SV. Đào Mai Anh – lớp XN 10

  6.SV. Văn Tích Nhật – lớp XN 10

  82,0

  Tốt

  3

  Bước đầu xác định đột biến gen FGFR ở mẫu mô của bệnh nhân u nguyên bào thần kinh đệm

  ThS. Nguyễn Thị Thơm

  1.CN. Phùng Thị Phương Chiêm

  2.ThS. Lưu Thị Bích Ngọc

  3.ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

  4.BS. Lương Anh Vũ

  5.CN. Trịnh Thị Thanh Hương – trường Đại học Y Hà Nội

  6.SV. Bùi Văn Hiệp – Lớp cao đẳng XN 10

  7.SV. Bùi Thị Thùy Linh - Lớp cao đẳng XN 11

  79,3

  Khá

  4

  Thực trạng kiến thức – thực hành và các yếu tố liên quan đến nuôi con bằng sữa mẹ của sản phụ sau đẻ mổ tại khoa Sản – Bệnh viện đa khoa Đức Giang năm 2018-2019

  CN. Mã Thị Hồng Liên

  1.TS. Nguyễn Thanh Phong

  2.TS. Trần Thanh Tâm

  3.ThS. Hoàng Thu Hương

  4.BS. Trần Thị Mai Huyên

  5.CN. Nguyễn Thị Lan Hương – Bệnh viện đa khoa Đức Giang

  6.ThS.BS. Nguyễn Thùy Trang - Bệnh viện đa khoa Đức Giang

   

   

   

  73,0

   

   

   

  Khá

  5

  Thực trạng chất lượng cuộc sống sức khỏe tâm thần ở sinh viên chính quy trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm học 2018-2019 và một số yếu tố liên quan

  TS. Đặng Hương Giang

  1.TS. Phạm Văn Tân

  2.ThS. Thành Thị Bích Chi

  3. BS. Phan Thùy Dương

  4. CN. Nguyễn Thị Lê Thủy

  5. HS. Lê Ngọc Trâm – trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội

  70,0

  Khá

  6

  Thực trạng tự học của sinh viên Điều dưỡng năm thứ nhất trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm học 2018-2019 và một số yếu tố liên quan

  CN. Hoàng Thị Minh Phương

  1. PGS.TS. Tạ Văn Bình

  2.ThS. Nguyễn Thị Thúy Anh

  3. ThS. Nguyễn Văn Độ

  4. BS. Nguyễn Thị Hòa

  70,0

  Khá

  7

  Kiến thức và thái độ về chăm sóc sau phá thai của phụ nữ phá thai ngoại khoa đến 12 tuần tuổi tại bệnh viện phụ sản Hà Nội năm 2018

  CN. Nguyễn Thị Việt Hà

  Đồng chủ nhiệm:

  ThS.BS CKII. Nguyễn Thị Bích Thủy –bệnh viện phụ sản Hà Nội

  1.TS. Nguyễn Xuân Bình

  2.ThS. Lưu Thị Bích Ngọc

  3.CN. Nguyễn Thị Huệ

  4.ThS. Cao Văn Chính

  5.DD. Chu Thị Thanh Loan - bệnh viện phụ sản Hà Nội

  6.CN. Đỗ Như Huyền- bệnh viện phụ sản Hà Nội

  67,3

  Đạt

  8

  Khảo sát mô hình bệnh tật tại khoa khám bệnh của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên năm 2018

  ThS. Đoàn Thị Vân

  1.ThS. Nguyễn Thanh Thủy

  2.ThS. Khúc Thị Hồng Anh

  3.CN. Ngô Đăng Ngự

  4.CN. Lê Thị Thủy

  5.CN. Trần Thị Phương Thảo –trưởng phòng điều dưỡng bệnh viện Đa khoa Đống Đa

  6.CN. Bùi Minh Thu - trưởng phòng điều dưỡng bệnh viện Bạch Mai

  7. BS. Trần Thái Học –Khoa khám bệnh bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên

  61,0

  Đạt
 • Các tin khác