Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

thông báo v/v dăng ký bổ xung tài liệu của Thư viện

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

  PHÒNG QLKH – CNTT – TV & HTQT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                 Hà Nội, ngày 9  tháng 6  năm 2017                                         

   

  THÔNG BÁO

  (V/v đăng ký bổ sung tài liệu của Thư viện)

   

  Kính gửiBan giám hiệu

          Khoa/Phòng/ bộ môn

   

  Hàng năm, Thư viện tiến hành tổng hợp nhu cầu tài liệu tham khảo từ các đơn vị để trình Ban Giám hiệu duyệt mua để bổ sung, cập nhật vốn tài liệu của Thư viện, phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu của học sinh,  sinh viên và cán bộ của trường.

  Để việc bổ sung tài liệu phù hợp với yêu cầu giảng dạy và học tập của các đơn vị, phòng QLKH – CNTT – TV - & HTQT đề nghị các đơn vị đăng ký danh mục tài liệu cần bổ sung năm học 2017 - 2018 theo danh sách đính kèm trên Website trong mục Quản lý khoa học  của trường ( tải file đính kèm tại đây)

  Các đơn vị vui lòng gửi Danh sách đăng ký bổ sung tài liệu dạng văn bản về phòng QLKH – CNTT – TV & HTQT

  Hạn cuối nhận đăng ký là: 17h00 ngày 28 tháng 8 năm 2017

  Rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị để phòng QLKH – CNTT – TV & HTQT hoàn thành nhiệm vụ.

  Trân trọng!

   

   

                                                

  TRƯỞNG PHÒNG

  (Đã ký)

   

   

   

   

  Lê Thị Hải Yến


 • Các tin khác