Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Quyết định công nhận các đề tài NCKH cấp cơ sở đã hoàn thành năm học 2016 -2017

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   
   
   

  Số:    348   / QĐ - CĐYT- QLKH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
   
   

                Hà Nội,  ngày  22   tháng 5    năm 2017

   

                                                                           

  QUYẾT ĐỊNH 

                                      Công nhận các đề tài NCKH cấp cơ sở đã hoàn thành năm học 2016 -2017

   
   
     

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   

  Căn cứ quyết định số 1769/QĐ - BGD&ĐT ngày 10 tháng 04 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội ban hành tại Quyết định số 125/QĐ - CĐYT - TCCB ngày 21/8/2006;

  Căn cứ kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017 của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Căn cứ vào kết quả nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016 – 2017;

  Xét đề nghị của Trưởng phòng QLKH - CNTT - TTTV&HTQT trường CĐYT Hà Nội.

   

                                                                              QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1.  Công nhận  các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2016 - 2017 đã hoàn thành (danh sách kèm theo).

  Điều 2. Các ông (bà) trưởng các phòng chức năng, các khoa và các ông bà có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

   

                                         HIỆU TRƯỞNG

   

  Nơi nhận:

  - BGH (để b/c),

  - Như điều 2 (để t/h),

  - Lưu VT, QLKH.

   

                                                                                                                          Tạ Văn Bình


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ HOÀN THÀNH

  Năm 2016 - 2017

  Kèm theo Quyết định số      /QĐ - CĐYT- QLKH  ngày      tháng     năm 2017

  STT

  Tên đề tài

   

  Chủ nhiệm

  đề tài

   

   

  Thành viên

   tham gia đề tài

  Điểm TB

  Xếp loại

  1

  Nghiên cứu xác định một số thuốc giảm glucose máu trộn lẫn trong các chế phẩm thuốc đông dược bằng sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao

  Ths. Ma Thị Hồng Nga

  1.DS. Nguyễn Thị Lan Anh

  2.Ths. Nghiêm thị Minh

  3.Ths. Trần Vũ Hoàng Anh

  4.Ths. Đào Thị Cẩm Minh

  NCS trường đại học Dược Hà Nội

  94,3

  Xuất sắc

  2

  Nghiên cứu tác dụng chống viêm, giảm đau của cao lỏng từ dịch chiết cây An Xoa (Helicteres hirsuta Lour.) trên thực nghiệm

  TS. Lê Thị Hải Yến

  1. Ths. Nguyễn Thị Nga

  2.CN. Phạm Thị Hằng Nga

  3.CN. Lưu Thị Bích Ngọc 4.CN. Ngô Thị Bích Hạnh

  93

  Xuất sắc

  3

  Xác định tỷ lệ và độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn kỵ khí sau phẫu thuật tiêu hóa tại bệnh viện Việt Đức, năm 2016 - 2017.

  Ths. Hà Thị Nguyệt Minh

  1. Ths. Bùi Huy Tùng

  2. CN. Nguyễn Thanh Huyền

  3. Ths. Nguyễn Thanh Thủy

  4. Nguyễn Thị Hồng Ngọc

  89,7

  Tốt

  4

  Thực trạng xuống sữa và nuôi con bằng sữa mẹ của sản phụ sau đẻ mổ tại khoa Sản - Bệnh viện đa khoa Đức Giang, năm 2016 – 2017

  Ths. Nguyễn Thanh Phong

  1.BS. Hoàng Thu Hương

  2.CN. Trần Mai Huyên

  3.BS. Mã Thị Hồng Liên

  4.BS. Lê Tùng Lâm

  88

  Tốt

  5

  Nghiên cứu nuôi cấy Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) trên giá thể sâu chít và xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

  TS. Nguyễn Ngọc Xuân

   Cao đẳng Cộng đồng Hà tây

  Đồng chủ nhiệm

  PGS.TS. Tạ Văn Bình

   

  1. TS. Lê Thị Hải Yến

  2.TS. Hoàng Đức Huế

   Cao đẳng Cộng đồng Hà tây

  3. Ths. Đỗ Thị An Châu

  86,7

  Tốt

  6

  Nghiên cứu quy trình bào chế và tiêu chuẩn hóa cốm Sinh hóa tan.

  TS. Thái Thị Hoàng Oanh Đại học Y Hà Nội

  Đồng chủ nhiệm:

  PGS.TS. Tạ Văn Bình

  1. Ths. Hoàng Đức Huy     Công ty dược Đức Hoàng

  2. Ths. Vũ Thị Minh Hiền

  3. TS. Nguyễn Văn Phúc

      Đại học Y Hà Nội

  84,3

  Tốt

  7

  Thực trạng kiến thức, thực hành và hiệu quả của mô hình can thiệp thí điểm phòng chống bệnh sốt xuất huyết cho người dân tại xã Hạ Bằng, Thạch Thất - Hà Nội năm 2017. (Pha 1)

  TS. Nguyễn Thị Hiếu

  1.Ths. Đoàn Công Khanh

  2.Ths. Hà Diệu Linh

  3.Ths. Nguyễn Khánh Chi

  4.CN. Nguyễn Thị Kim Oanh Trung tâm Y tế Hai Bà Trưng

  81

  Tốt

  8

  Tổng hợp và thăm dò hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của dẫn xuất thiophen chứa dị vòng 1,2,4-triazol và 2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one

  Ths. Nguyễn Thị Nga

  1.PGS.TS.Vũ Quốc Trung

  Đại học sư phạm Hà Nội

  2.Ths. Nguyễn Ngọc Linh-BM Hóa hữu cơ – Đại học Sư phạm Hà Nội

  3.Ths. Nguyễn Thị Thu Trang

  4.Ths. Nguyễn Thị Minh Huệ

  80,3

  Tốt

  9

  Đánh giá hiệu quả xạ trị ung thư phổi sử dụng kỹ thuật 3D-CRT bằng máy gia tốc tuyến tính tại bệnh viện K Trung Ương

  Ths. Cao Văn Chính

  Đồng chủ nhiệm:

  BS. Nguyễn Văn Long-  Bệnh viện K

  1.Ths. Thành Thị Bích Chi

  2.Ths. Hoàng Anh Lân

  3.CN. Trần Thị Minh Hậu

   

   

  79,3

  Khá

  10

  Đánh giá hiệu quả điều trị viêm tắc ống lệ tỵ trên bệnh nhân viêm mũi xoang dị ứng bằng nội khoa.

  TS. Phạm Thị Bích Đào – Đại học Y Hà Nội

  Đồng chủ nhiệm:

  Ths. Nguyễn Như Ước

  1.Ths. Bùi Hữu Quang

      Khoa mắt bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  2.TS. Phạm Văn Tân

  3. BS. Lương Anh Vũ

  78

  Khá

  11

  Thực trạng kiến thức, thực hành  phân loại chất thải y tế và hiệu quả mô hình can thiệp thí điểm trên sinh viên  điều dưỡng khóa 10 trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thực tập tại một số bệnh viện ở Hà Nội, năm 2016 – 2017.

  Ths. Đoàn Thị Vân

  1.CN. Đinh Thị Quỳnh

  2.CN. Ngô Đăng Ngự

  3.CN. Phạm Thu Hà

  4.CN. Nguyễn Thị Hà

  75

  Khá

  12

  Đánh giá hiệu quả tư vấn giáo dục sức khỏe xử trí sốt cho người chăm sóc bệnh nhi dưới 5 tuổi điều trị tại khoa Nhi bệnh viện đa khoa Đống Đa năm 2016 - 2017.

  CN. Phan Thùy Dương

   

  1.TS. Đặng Hương Giang

  2.Ths. Hoàng Lan Hương

  3.CN. Quản Thị Ngát

  4.CN. Nguyễn Lê Thủy

  59,3

  Đạt

    • Các tin khác