Trang chủ >> Nghiên cứu khoa học

Thông báo v/v tham gia hội thảo Phương pháp phân tích nhận dạng các chất độc trong thực phẩm

 • TRƯỜNG CAO ĐẲN Y TẾ HÀ NỘI
   PHÒNG QLKH-CNTT-TV&HTQT


  THÔNG BÁO
  V/v tham gia hội thảo "Phương pháp phân tích và nhận dạng các chất độc trong thực phẩm"

  Phòng QLKH-CNTT-TV&HTQT kính mời các cán bộ, giáo viên tham gia hội thảo "Phương pháp phân tích và nhận dạng các chất độc trong thực phẩm" do Trung tâm đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ - Viện hàn lâm KH&CN Việt nam tổ chức vào ngày 25/5/2017 tại Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội. 
  Các cá nhân có nguyện vọng tham dự đăng ký và gửi bài về phòng QLKH trước ngày 18/04/2017 • Các tin khác