Trang chủ >> Văn bản - Biểu mẫu

Mẫu đề xuất biên soạn giáo trình và hướng dẫn thanh toán biên soạn giáo trình
 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
     PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

                       ---o0o---       Kính gửi: Toàn thể giáo viên các bộ môn

       Căn cứ  thông tư số: 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 V/v ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học. Phòng TCKT xin gửi mẫu "Đề xuất biên soạn giáo trình""Hướng dẫn thanh toán biên soạn giáo trinh"   
      
       Xin vui lòng tải file đính kèm: 
 • Các tin khác

 • Các biểu mẫu thanh toán giờ giảng (Cập nhật: 10/12/2014)
 • Biểu mẫu chấm công (Cập nhật: 04/05/2015)