Trang chủ >> Văn bản - Biểu mẫu

Mẫu thuyết minh, báo cáo, tóm tắt đề tài NCKH cấp cơ sở

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
  PHÒNG QLKH-CNTT-TV&HTQT
                  ----o0o----  Phòng QLKH-CNTT-TV&HTQT xin gửi bản NCKH cấp cơ sở.  1. Mẫu thuyết minh, báo cáo toàn văn và báo cáo tóm tắt đề tài NCKH cấp cơ sở
             Tải file đính kèm


  2. Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo
             Tải file đính kèm


  3. Thông tư của Bộ tài chính
             Tải file đính kèm
 • Các tin khác

 • Các biểu mẫu thanh toán giờ giảng (Cập nhật: 10/12/2014)
 • Biểu mẫu chấm công (Cập nhật: 04/05/2015)