Trang chủ >> Thông tin tuyển sinh

Danh sách trúng tuyển và hướng dẫn thủ tục nhập học liên thông trình độ cao đẳng (bằng cao đẳng thứ 2) năm 2020


 • DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (BẰNG CAO ĐẲNG THỨ 2) NĂM 2020


  A. DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

  1. Cao đẳng Dược (VB2): Tải về

  2. Cao đẳng Điều dưỡng  (VB2): Tải về


  B. HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC

  mời Anh (chị) đúng 8h00 ngày 16 tháng 01 năm 2021 có mặt tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nội để làm thủ tục nhập học. Khi đến nhập học Anh (chị) mang theo các giấy tờ sau:


  I. CÁC GIẤY TỜ CẦN NỘP

  1. Bản chính bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề trở lên, THPT và tương đương;

  2. Bản chính bảng điểm cao đẳng, cao đẳng nghề trở lên;

  3. Bản sao giấy khai sinh;

  4. Giấy gọi nhập học (bản chính + 01 bản sao);

  5. Giấy khám sức khỏe theo mẫu được quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe;


  II. LỆ PHÍ PHẢI NỘP KHI NHẬP HỌC

  1. Học kỳ 1: Lý thuyết + Thực hành  =    đồng;

  2. Lệ phí làm thẻ sinh viên: 25.000đ/sinh viên

  3. Bảo hiểm y tế (đối với SV chưa có bảo hiểm y tế):   516.850 đ/11 tháng/sinh viên;


  Ghi chú:

  - Những môn phải học:

  - (*)Những môn học ở kỳ 1:

  - Nếu quá ngày nhập học, anh (chị) không đến làm thủ tục nhập học coi như không có nhu cầu học tập và nhà trường xoá tên khỏi danh sách trúng tuyển;

  - Nhà trường không làm thủ tục nhập học đối với thí sinh thiếu một trong các khoản qui định nói trên.

   

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

   

   

   

   

  HIỆU TRƯỞNG

  Phạm Văn Tân