Trang chủ >> Thông tin tuyển sinh

Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ xét tuyển đợt 3 hệ cao đẳng chính quy năm 2019

 •            UBND THÀNH PHỐ  HÀ NỘI                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI                                             Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

                  Số:       /HD-CĐYTHN                                                    Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019

                                     

  HƯỚNG DẪN

  Thủ tục, hồ sơ xét tuyển đợt 3 hệ cao đẳng chính quy năm 2019

  1. Thời gian nhận hồ sơ

  - Nhận đăng ký xét tuyển từ 3/9;

  - Công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 15/11/2019.

  2. Hồ sơ đăng ký

  2.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2019 gồm

  - Phiếu đăng ký dự tuyển (Phụ lục 1); Tải file tại đây

  - Phiếu đăng ký nguyện vọng dự tuyển (Phụ lục 2); Tải file tại đây

  - Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 (bản công chứng);

  - Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (có các tổ hợp môn đăng ký xét tuyển) (bản công chứng);

  - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

  - 01 phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

  2.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT gồm

  - Phiếu đăng ký dự tuyển (Phụ lục 1); Tải file tại đây

  - Phiếu đăng ký nguyện vọng dự tuyển (Phụ lục 3); Tải file tại đây

  - Học bạ THPT, bằng tốt nghiệp hoặc chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh TN năm 2019 (bản công chứng);

  - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

  - 01 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.

  Lưu ý: - Phụ lục 1,2,3 download tại website: hmc.edu.vn;

                - Hồ sơ đăng ký xét tuyển được đựng trong túi khổ A4 và ghi rõ các thông tin.

  3. Mức phí xét tuyển: 30.000 đ/hồ sơ.

  4. Các phương thức nộp hồ sơ: hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường chuyển phát nhanh theo địa chỉ:

  Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng;

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Số 35 phố Đoàn Thị Điểm - phường Quốc Tử Giám - quận Đống Đa - Hà Nội.

  5. Các phương thức nộp phí

  5.1. Nộp trực tiếp tại trường hoặc nộp qua đường bưu điện theo địa chỉ

  Phòng Tài chính - Kế toán;

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Số 35 phố Đoàn Thị Điểm - phường Quốc Tử Giám - quận Đống Đa - Hà Nội.

  5.2. Nộp lệ phí qua ngân hàng

  Tên đơn vị nhận tiền: Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  Địa chỉ: Số 35 phố Đoàn Thị Điểm - phường Quốc Tử Giám - q.Đống Đa- HN;

  Số tài khoản: 3714.0.1089059 Tại Kho bạc Đống Đa Hà Nội;

  Nội dung chuyển tiền: ghi rõ họ tên thí sinh, ngày sinh, nội dung chuyển tiền./.

   

   

                   HIỆU TRƯỞNG                       Tạ Văn Bình