Trang chủ >> Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng năm 2019


 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ  HÀ NỘI

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:      /TB-CĐYTHN-KT&KĐCL

  Hà Nội, ngày     tháng 3 năm 2019

                                     

   THÔNG BÁO

  V/v tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng năm 2019

   

  Căn cứ Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

  Căn cứ Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp;

  Căn cứ năng lực của Trường và nhu cầu đào tạo của thí sinh;

              Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thông báo tuyển sinh cao đẳng liên thông trình độ cao đẳng năm 2019 như sau:

  1. Chỉ tiêu, ngành dự tuyển

   

  TT

   

  Mã ngành

   

  Ngành đào tạo

  Chỉ tiêu

   
   

  1

  6720501

  Điều dưỡng

  500

   

  2

  6720502

  Hộ sinh

  50

   

  3

  6720306

  Kỹ thuật xét nghiệm y học

  50

   

  4

  6720401

  Dược

  100

   

  2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

  3. Vùng tuyển: Toàn quốc.

  4. Tiêu chí xét tuyển: Dựa vào phân loại bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.

  5. Hình thức đào tạo: Chính quy.

  6. Điều kiện dự tuyển: Thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và bằng tốt nghiệp trung cấp đúng ngành dự tuyển;

  7. Thời gian nhận hồ sơ: liên tục từ 15/03/2019 đến tháng 12/2019.

  8. Hồ sơ gồm

  - Bản sao hợp pháp (có công chứng) bằng tốt nghiệp TCCN, THPT và tương đương;

  - Bản sao hợp pháp (có công chứng) sổ học tập/bảng điểm TCCN;

  - Các giấy tờ ưu tiên (nếu có):

  + Bản sao hợp pháp (có công chứng) hợp đồng làm việc kèm theo sổ đóng bảo hiểm hoặc quyết định tuyển dụng hoặc giấy xác nhận thâm niên công tác do cơ quan sử dụng lao động cấp (đối với thí sinh ưu tiên theo thâm niên công tác trong ngành y tế hoặc thí sinh thí sinh có bằng tốt nghiệp TCCN loại khá xin được tuyển thẳng);

  + Bản sao hợp pháp học bạ tốt nghiệp THPT (đối với những thí sinh đăng ký dự tuyển cao đẳng liên thông ưu tiên khu vực theo nơi học và tốt nghiệp trung học phổ thông);

  + Bản sao hợp pháp các giấy tờ ưu tiên: con thương binh, con liệt sỹ...;

  - Hai phong bì dán tem thư và ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ của thí sinh.

  9. Phương thức nộp hồ sơ

  - Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Khảo thí-Kiểm định chất lượng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  - Cách 2: Gửi hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện về địa chỉ:

              Phòng Khảo thí-KĐCL trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

              Số 35 phố Đoàn Thị Điểm – Q. Đống Đa – Hà Nội

              Điện thoại: 04.37326303/37326306 - DĐ:0866546673;

              Email: tuyensinh@hmc.edu.vn

  Fanpage: facebook.com/TruongCaoDangYTeHaNoi;

  Website: hmc.edu.vn

  HIỆU TRƯỞNG

   
                                                                         

                 Tạ Văn Bình