Trang chủ >> Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng (bằng cao đẳng thứ 2) năm 2019

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ  HÀ NỘI

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:      /TB-CĐYTHN-KT&KĐCL

  Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019

                                     

   

  THÔNG BÁO

  V/v tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng (bằng cao đẳng thứ 2) năm 2019

   

  Căn cứ Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

  Căn cứ Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp;

  Căn cứ năng lực của Trường và nhu cầu đào tạo của thí sinh;

              Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng (bằng cao đẳng thứ 2) năm 2019 như sau:

  1.Ngành dự tuyển

  - Điều dưỡng;

  - Dược.

   2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

  3. Vùng tuyển: Toàn quốc.

  4. Hình thức đào tạo: Chính quy.

  5. Điều kiện dự tuyển: Thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, cao đẳng trở lên.

  6. Thời gian đào tạo, thời gian học

  6.1.Thời gian đào tạo

  - Đối với thí sinh tốt nghiệp nhóm ngành sức khỏe: 1.5 năm;

  - Đối với thí sinh tốt nghiệp ngoài nhóm ngành sức khỏe: 2 năm.

  6.2.Thời gian học: trong giờ hành chính/ngoài giờ hành chính.

  7. Thời gian nhận hồ sơ: liên tục từ 3/2019 đến tháng 12/2019.

  8. Hồ sơ gồm

  - Bản sao hợp pháp (có công chứng) bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề; bằng tốt nghiệp THPT và tương đương;

  - Bản sao hợp pháp (có công chứng) sổ học tập/bảng điểm cao đẳng, cao đẳng nghề;

  - Các giấy tờ ưu tiên (nếu có);

  - Phong bì dán tem thư và ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ của thí sinh.

  9. Phương thức nộp hồ sơ

  - Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Khảo thí-Kiểm định chất lượng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội;

  - Cách 2: Gửi hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện về địa chỉ:

              Phòng Khảo thí-KĐCL trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

              Địa chỉ: Số 35 phố Đoàn Thị Điểm – Q. Đống Đa – Hà Nội

              Điện thoại: 04.37326303/37326306 - DĐ:0866546673;

              Email: tuyensinh@hmc.edu.vn. Fanpage: facebook.com/TruongCaoDangYTeHaNoi;

  Website: hmc.edu.vn

  HIỆU TRƯỞNG

   

   

   

                                                                 

                 Tạ Văn Bình