Trang chủ >> Thông tin tuyển sinh

Danh sách trúng tuyển kỳ xét tuyển Cao đẳng Liên thông năm 2018 (Đợt 2)

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
        HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


  DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG NĂM 2018 - ĐỢT 2  1. NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG
      
  Tải về

  2. NGÀNH DƯỢC SỸ
       Tải về     

  3. NGÀNH HỘ SINH
      Tải về

   
  4. NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC
       Tải về   


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

  Số:     /TB-CĐYT-KT-KĐCL

  Hà Nội, ngày    tháng 17 năm 2018

  THÔNG BÁO

  V/v tổ chức nhập học cao đẳng liên thông đợt 2 năm 2018


   

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thông báo tổ chức nhập học cao đẳng liên thông đợt 2 năm 2018 như sau:

  1.Thi gian nhp hc:8h00 ngày 25/8/2018

  2.Thủ tục cần nộp

  - Bản chính bằng tốt nghiệp TCCN, THPT hoặc tương đương;

   - Chứng chỉ chuyển đổi phù hợp với chuyên ngành dự tuyển (đối với thí sinh đăng ký không đúng chuyên ngành đào tạo);

  - Bản sao hợp pháp học bạ THPT;

  - Bản chính sổ học tập/bảng điểmTCCN/bảng điểm chương trình chuyển đổi;

  - Bản sao giấy khai sinh;

   - Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu khai trong hồ sơ): con thương binh, con liệt sỹ…

  -  Giấy báo trúng tuyển và nhập học;

   - Giấy KSK theo mẫu quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ y tế về hướng dẫn khám sưc khỏe;

  3. Lê phí phải nộp khi nhập học

  - Học phí+ kinh phí đào tạo thu làm 4 đợt (2 đợt 5 tháng+2 đợt 4 tháng), cụ thể

  + Đợt 1:                      Học phí: 1290.000 đ/tháng x 5 tháng  = 6.450.000đ/ đơt 5 tháng;

                                      Kinh phí đào tạo: 310.000đ/tháng x 5 tháng  = 1.550.000đ/ đợt 5 tháng;

  - Bảo hiểm y tế (đối với sv chưa có bảo hiểm y tế):  656.775 đ/15 tháng/sinh viên;

  - Tài liệu học tập (tạm thu):                  500.000 đ/sinh viên;

  - Thẻ HSSV:                                           25.000 đ/ sinh viên.

  Ghi chú: Thí sinh không nhận được giấy báo trúng tuyển và nhập học có thể xem lớp tại danh sách trúng tuyển cao đẳng liên thông đợt 2 năm 2018 trên web yhn.edu.vn và đến nhập học theo thời gian quy định.

                                                           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

   

   
                                                                                  

   

  Tạ Văn Bình 

   

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG