Trang chủ >> Thông tin tuyển sinh

Xét tuyển đợt 2 hệ Cao đẳng chính quy năm 2018

 •     UBND THÀNH PHỐ  HÀ NỘI                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI                                                     Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

       Số:      /TB-CĐYT-KT-KĐCL                                         Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2018

                                     

   

  THÔNG BÁO

  Xét tuyển đợt 2 hệ cao đẳng chính quy năm 2018

   

  1. Thời gian nhận hồ sơ

  - Nhận đăng ký xét tuyển đợt 2 từ ngày 06/8/2018 đến hết ngày 30/8/2018;

  - Công bố kết quả trúng tuyển đợt 2 ngày 31/8/2018.

  2. Hồ sơ đăng ký

  2.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2018 gồm

  - Phiếu đăng ký xét tuyển ghi rõ đợt xét tuyển (phụ lục 1 kèm theo);

  - Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh TN năm 2018;

  - Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (có các tổ hợp môn đăng ký xét tuyển);

  - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

  - 01 phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

  2.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT gồm

  - Phiếu đăng ký xét tuyển (phụ lục 2 kèm theo);

  - Học bạ THPT, bằng tốt nghiệp hoặc chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh TN năm 2018 (bản công chứng);

  - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

  - 01 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.

  Lưu ý: Hồ sơ đăng ký xét tuyển được đựng trong túi khổ A4 và ghi rõ các thông tin          

  3. Mức phí xét tuyển: 30.000 đ/hồ sơ

  4. Các phương thức nộp hồ sơ: hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường chuyển phát nhanh theo địa chỉ:

  Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Số 35 phố Đoàn Thị Điểm – phường Quốc Tử Giám – quận Đống Đa – Hà Nội

  5. Các phương thức nộp phí

  5.1. Nộp trực tiếp tại trường hoặc nộp qua đường bưu điện theo địa chỉ

  Phòng Tài chính - Kế toán

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Số 35 phố Đoàn Thị Điểm – phường Quốc Tử Giám – quận Đống Đa – Hà Nội

  5.2. Nộp lệ phí qua ngân hàng

  Tên đơn vị nhận tiền: Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

  Địa chỉ: Số 35 phố Đoàn Thị Điểm-phường Quốc Tử Giám - q.Đống Đa- Hà Nội

  Số tài khoản: 3714.0.1089059

  Tại Kho bạc Đống Đa – Hà Nội

  Nội dung chuyển tiền: ghi rõ họ tên thí sinh, ngày sinh, nội dung chuyển tiền./.

   

   

                    HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận:

  - Tổng cục GDNN;

  - Sở LĐTBXH Hà Nội;

  - Lưu KT-KĐCL, VT.

   

   

   

   

   

          Tạ Văn Bình