Trang chủ >> Thông tin tuyển sinh

Danh sách trúng tuyển kỳ xét tuyển Cao đẳng chính qui năm 2018 (Đợt 1)

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
        HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


  DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2018 - ĐỢT 1  1. NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG
      
  Tải về

  2. NGÀNH DƯỢC SỸ
       Tải về     

  3. NGÀNH HỘ SINH
      Tải về

   
  4. NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC
       Tải về   

  5. NGÀNH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC
       Tải về   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

   

  Số:     /TB-CĐYT-KT-KĐCL

   

  Hà Nội, ngày    tháng 03 năm 2018

  THÔNG BÁO

  V/v tổ chức nhập học cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2018


   

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thông báo tổ chức nhập học cao đẳng hệ chính quy năm 2018 đợt 1 như sau:

  1.Thi gian nhp hc:

  - 8h00 ngày 10/8/2018: nhập học ngành Điều dưỡng;

  - 13h30 ngày 10/8/2018: nhập học ngành Dược, KT hình ảnh y học, KT xét nghiệm y học, Hộ sinh.

  2.Thủ tục cần nộp

  2.1. Đối với thí sinh trúng tuyển theo điểm xét tuyển học bạ

   - Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời/ Bằng THPT bản chính;

   - Học bạ chính;

  - Giấy khai sinh bản sao + bản chính;

   - Bản công chứng giấy chứng nhận ưu tiên đối tượng từ 01 → 07 (nếu có);

  - Hộ khẩu thường trú bản chính + công chứng (đối với thí sinh có hộ khẩu tại Hà Nội);

   -  Giấy báo trúng tuyển và nhập học;

   - Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền địa phương;

   - Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự (đối với thí sinh nam).

  2.1. Đối với thí sinh trúng tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia

  - Giấy chứng nhận kết quả thi bản chính;

  - Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời/ Bằng THPT bản chính;

   - Học bạ chính;

   - Giấy khai sinh bản sao + bản chính;

   - Bản công chứng giấy chứng nhận ưu tiên đối tượng từ 01 → 07 (nếu có);

   - Hộ khẩu thường trú bản chính + công chứng (đối với thí sinh có hộ khẩu tại Hà Nội);

   - Giấy báo trúng tuyển và nhập học;

   - Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền địa phương;

   - Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự (đối với thí sinh nam).

  3. Lê phí phải nộp khi nhập học

  - Học phí:                                             940.000đ/tháng x 5 tháng  = 4.700.000đ/ học kỳ/ sinh viên;

  - Kinh phí đào tạo (đối với thí sinh KHÔNG có hộ khẩu tại Hà Nội):

                                                               410.000đ/tháng x 5 tháng  = 2.050.000đ/ học kỳ/ sinh viên;

  - Bảo hiểm y tế:                                    656.775 đ/15 tháng/sinh viên;

  - Bảo hiểm thân thể (tự nguyện):           72.000 đ/sinh viên;

  - Tài liệu học tập (tạm thu):                  500.000 đ/sinh viên;

  - Đồng phục:                                     610.000 đ/sinh viên;

  - Thẻ HSSV:                                           25.000 đ/ sinh viên.

  Ghi chú: Thí sinh không nhận được giấy báo trúng tuyển và nhập học có thể xem lớp tại danh sách trúng tuyển cao đẳng chính quy đợt 1 năm 2018 trên web yhn.edu.vn và đến nhập học theo thời gian quy định.

                                                           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

   

   
                                                                                                          Tạ Văn Bình 

  HIỆU TRƯỞNG