Trang chủ >> Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh lớp Tiếng Nhật miễn phí khóa 3

 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  TR­ƯỜNG CAO ĐẲNG  Y TẾ HÀ NỘI

  Số:       /CĐYT- KT&KĐCL

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  Hà Nội, ngày   tháng 12 năm 2016

   

   

   

  THÔNG BÁO

  TUYỂN SINH  LỚP TIẾNG NHẬT MIỄN PHÍ KHÓA 3

   

   

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội phối hợp cùng Công ty TNHH cung ứng nhân lực và TMQT Sao Việt tổ chức tuyển sinh lớp học tiếng Nhật miễn phí cho học sinh - sinh viên khóa 3, cụ thể:

  1. Chỉ tiêu tuyển chọn: 30 học viên

  2. Đối tượng tuyển chọn: Học sinh - sinh viên các lớp cao đẳng điều dưỡng khóa 9, và các lớp trung cấp điều dưỡng khóa 47 có nhu cầu sau khi tốt nghiệp sang học tập và làm việc tại Nhật Bản.

  3. Tiêu chí tuyển chọn

  - Đơn xin đăng ký học (trong đơn ghi rõ lý do học);

  - Điểm học phần Ngoại ngữ các kỳ đã học tại trường;

  - Kết quả phỏng vấn (Nhà trường tổ chức phỏng vấn vào 17h00 ngày 29/12/2016 tại Hội trường lớn tầng 3 nhà B)

  4. Thời gian học: 9 tháng (tuần 3 buổi tối).

  5. Thời gian đăng ký tuyển chọn: từ 15/12 đến 28/12/2016.

  6. Địa điểm đăng ký:    Phòng Khảo thí - KĐCL

  ĐT: 04.37326303 – DĐ: 0932329822

  7. Khai giảng lớp: dự kiến tháng 01/2017

   

  Ghi chú: - Nếu được tham dự lớp học HSSV phải cam kết tham dự đầy đủ khóa học;

               - Đơn xin đăng ký học tải về tại đây

  HIỆU TRƯỞNG

                                                 

   

   

   

                     Tạ Văn Bình