Trang chủ >> Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Trung cấp năm học 2016-2017

 •             UBND THÀNH PHỐ  HÀ NỘI                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI                    Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

   


  Số:       /TB-CĐYT- KT-KĐCL                                  Hà Nội, ngày     tháng 4 năm 2016

                                     

   

   

  THÔNG BÁO

  TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM HỌC 2016-2017

   

  Thực hiện thông báo số 65/TB-BGDĐT ngày 22 tháng 2 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016;

  Căn cứ Thông tư 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp;

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ trung cấp năm học 2016-2017, như sau:

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 300

  2. Ngành dự tuyển

  - Điều dưỡng (mã ngành: 42720501), chỉ tiêu:               150

  - Hộ sinh (mã ngành: 42720502), chỉ tiêu:                       50            

  - Dược sỹ trung cấp (mã ngành: 42720401), chỉ tiêu:    100

  3. Vùng tuyển: Toàn quốc

  4. Thời gian đào tạo: 02 năm

  5. Tiêu chí xét tuyển: xét tuyển dựa vào học bạ THPT/BTVH, cụ thể:

  - Ngành Điều dưỡng đa khoa và Hộ sinh trung cấp xét tuyển điểm TB môn:  Toán + Sinh (lớp 10, 11, 12)

  - Ngành Dược sỹ trung cấp xét tuyển điểm TB môn:  Toán + Hoá (lớp 10, 11, 12)

  6. Đối tượng xét tuyển: học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

  7. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

  - Phiếu đăng ký tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2016 (có thể mua tại trường hoặc download tại website: yhn.edu.vn);

  - Học bạ, bằng tốt nghiệp (hoặc chứng nhận tốt nghiệp tạm thời) (bản công chứng);

  - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

  - 01 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.

  8. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ;

  9. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Khảo thí - KĐCL trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

               Số 35 phố Đoàn Thị Điểm – Q. Đống Đa – Hà Nội

  ( Hồ sơ có thể nộp tại trường hoặc nộp qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên)

  10. Thời gian nhận hồ sơ: từ 4/5/2016.

   

            Học sinh có nhu cầu liên hệ với trường theo địa chỉ sau:

            Phòng Khảo thí - KĐCL trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

            Số 35 phố Đoàn Thị Điểm – Q. Đống Đa – Hà Nội

            Điện thoại: 04.37326303/37326306 – DĐ: 0932329822

            Website: yhn.edu.vn

   

  HIỆU TRƯỞNG

   

  Tạ Văn Bình