Trang chủ >> Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Trung cấp văn bằng 2 năm học 2016-2017

 •             UBND THÀNH PHỐ  HÀ NỘI                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI                    Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

   


  Số:       /TB-CĐYT- KT-KĐCL                                  Hà Nội, ngày     tháng 4 năm 2016

                                     

   

   

  THÔNG BÁO

  TUYỂN SINH TRUNG CẤP VĂN BẰNG 2 NĂM HỌC 2016-2017

   

  Thực hiện thông báo số 65/TB-BGDĐT ngày 22 tháng 2 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016;

  Căn cứ Thông tư 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 08 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp;

  Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ trung cấp văn bằng 2 năm học 2016-2017, như sau:

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 150

  2. Ngành dự tuyển

  - Điều dưỡng (mã ngành: 42720501), chỉ tiêu:               50;

  - Dược sỹ trung cấp (mã ngành: 42720401), chỉ tiêu:    100.

  3. Vùng tuyển: Toàn quốc.

  4. Thời gian đào tạo: 01 năm (riêng thí sinh không thuộc nhóm ngành sức khỏe nhà trường tổ chức cho học sinh học bổ sung một số học phần bổ trợ cho chương trình đào tạo).

  5. Đối tượng xét tuyển: Tốt nghiệp từ TCCN trở lên.

  6. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

  - Phiếu đăng ký tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2016 (có thể mua tại trường hoặc download tại website: yhn.edu.vn);

  - Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (bản công chứng);

  - Bằng tốt nghiệp (hoặc chứng nhận tốt nghiệp tạm thời) TCCN trở lên (bản công chứng);

  - Bảng điểm tốt nghiệp TCCN trở lên;

  - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

  - 01 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh.

  7. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ;

  8. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Khảo thí - KĐCL trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

               Số 35 phố Đoàn Thị Điểm – Q. Đống Đa – Hà Nội

  ( Hồ sơ có thể nộp tại Trường hoặc nộp qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên)

  9. Thời gian nhận hồ sơ: từ 1/4/2016.

   

            Học sinh có nhu cầu liên hệ với trường theo địa chỉ sau:

            Phòng Khảo thí - KĐCL trường Cao đẳng Y tế Hà Nội

            Số 35 phố Đoàn Thị Điểm – Q. Đống Đa – Hà Nội

            Điện thoại: 04.37326303/37326306 – DĐ: 0932329822

            Website: yhn.edu.vn

   

  HIỆU TRƯỞNG

   

                                                                                            

      Tạ Văn Bình