Trang chủ >> Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh trung cấp năm học 2015-2016

 •       UBND THÀNH PHỐ  HÀ NỘI                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI                                   Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

      Số:       /TB-CĐYT- TT-KT&KĐCL                                 Hà Nội, ngày     tháng 5 năm 2015
             


  THÔNG BÁO
  TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM HỌC 2015-2016


        Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ trung cấp năm học 2015-2016, như sau:
  1. Chỉ tiêu tuyển sinh 740
  2. Ngành dự tuyển
  - Điều dưỡng (mã ngành: 42720501), chỉ tiêu:         540
  - Hộ sinh (mã ngành: 42720502), chỉ tiêu:             100       
  - Dược sỹ trung cấp (mã ngành: 42720401), chỉ tiêu:     100
  3. Vùng tuyển
  - Ngành Điều dưỡng tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội và các tỉnh (trong đó 100 chỉ tiêu hộ khẩu ngoài Hà Nội sinh viên phải đóng học phí và kinh phí đào tạo);
  - Ngành Hộ sinh, Dược sỹ trung cấp: tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.
  4. Thời gian đào tạo 02 năm
  5. Tiêu chí xét tuyển: xét tuyển dựa vào học bạ THPT/BTVH, cụ thể:
  - Ngành Điều dưỡng đa khoa và Hộ sinh trung cấp xét tuyển điểm TB môn:  Toán + Sinh
  (lớp 10, 11, 12)
  - Ngành Dược sỹ trung cấp xét tuyển điểm TB môn:  Toán + Hoá (lớp 10, 11, 12)
  6. Thời gian xét tuyển
  - Đợt 1
  + Thu hồ sơ từ 15/5 đến 14/8/2015;
  + Ngày xét tuyển từ 17- 25/8/2015;
  + Dự kiến nhập học 14/9/2015.
  - Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu)    
  + Thu hồ sơ từ 17/8/2015 đến 15/11/2015;
  + Ngày xét tuyển từ 16 – 20/11/2015;
  + Dự kiến nhập học 01/12/2015.
  7. Đối tượng xét tuyển: học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
  8. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: phiếu đăng ký tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2015 kèm học bạ, bằng tốt nghiệp (hoặc chứng nhận tốt nghiệp tạm thời) phô tô.
  Lưu ý: Nhà trường chỉ xét tuyển đợt 2 nếu đợt 1 không tuyển đủ chỉ tiêu.

      Học sinh có nhu cầu liên hệ với trường theo địa chỉ sau:
      Phòng Thanh tra - Khảo thí - KĐCL trường Cao đẳng Y tế Hà Nội
      Số 35 phố Đoàn Thị Điểm – Q. Đống Đa – Hà Nội
      Điện thoại: 04.37326303/37326306 – DĐ: 0932329822
      Website: yhn.edu.vn


                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
   
                                                                                            


                                                                                                                                   Tạ Văn Bình