Trang chủ >> Ban giám hiệu

 •  
  BAN GIÁM HIỆU

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

   

                                                         

                                                         TS. Phạm Văn Tân
                                                                  Hiệu trưởng


  ·        Điện thoại:   043.8452814                         

  ·        Email:          phamvantan@hmc.edu.vn

                   Hiệu trưởng là người đại diện theo pháp luật của nhà trường; chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường theo các quy định của pháp luật, Điều lệ trường Cao đẳng, các quy chế, quy định đã được các cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt, có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Điều lệ trường Cao đẳng.
           Trực tiếp phụ trách: phòng Tổ chức hành chính; phòng Tài chính kế toán; phòng Đào tạo; phòng Khảo thí – Kiểm định chất lượng; phòng quản lý HS-SV và phòng Thanh tra - Pháp chế.


   

   

   

          Ths. Trần Vũ Hoàng Anh
                   Phó Hiệu Trưởng


  ·  Điện thoại:                              

  ·  Email: hoanganh@hmc.edu.vn

      - Giúp Hiệu trưởng về công tác hậu cần, cơ sở vật chất của trường;
     - Trực tiếp phụ trách: phòng Quản trị đời sống; phòng Giáo tài; Tổ in ấn và Tổ giảng đường;
     - Tiếp các cán bộ của các đơn vị từ thiện đến Trường làm việc về công tác từ thiện, bảo trợ xã hội…
     - Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng;
     - Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết các công việc khi Hiệu trưởng giao và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công việc được giao.


   


   
   

   
   TS. Phạm Văn Tân
  Phó Hiệu Trưởng
   

  ·  Điện thoại:

  ·  Email: drtan.cdyt@gmail.com

      - Giúp Hiệu trưởng trong việc triển  khai kế  hoạch đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường.
     - Trực tiếp phụ trách: khoa Khoa học cơ bản; khoa Y học cơ sở; khoa Y;  phòng Quản lý khoa học, Công nghệ - Thông tin, Thư viện & Hợp tác quốc tế; phòng Quản lý học sinh, sinh viên và Tổ kỹ thuật viên phục vụ giảng dạy thực hành;
     - Phụ trách các cơ sở thực hành lâm sàng và thực địa;
     - Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng;
     - Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết các công việc khi Hiệu trưởng giao và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công việc được giao.