Thông tin tuyển sinh

Thí sinh nhận được giấy gọi nhập học của Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thì có thể làm thủ tục nhập học trực tuyến nhanh chóng tại đây sau khi đã thực hiện chuyển khoản học phí theo thông tin trên giấy gọi nhập học ...

Thanh tra khảo thí và đảm bảo

Thực hiện thông báo số 127/TB-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm ...