Sứ mệnh tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

Để tiếp tục cùng cả nước và Thành phố có thêm nguồn lực, hỗ trợ mua vật tư y tế , hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch, .... trường Cao đẳng Y tế Hà Nội kêu gọi các cơ quan, đơn ...

Thông tin tuyển sinh

Với mục đích giảm nhẹ gánh nặng tài chính của phụ huynh và gia đình sinh viên đợt nhập học năm 2021. Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội thông báo thay đổi phương thức thu tiền thẻ BHYT cụ thể như ...

Nghiên cứu khoa học

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 đến từng lao động, đóng góp thiết thực vào công cuộc phòng, chống dịch bệnh của cả nước, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp với Nhà xuất bản Xây dựng xuất bản ...

Thanh tra khảo thí và đảm bảo

Thực hiện thông báo số 127/TB-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm ...