Sứ mệnh tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

Căn cứ tình hình thực tế, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đề nghị toàn thể sinh viên đang theo học tại nhà trường thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế theo nội dung ...

Thông tin tuyển sinh

Căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo cao đẳng chính quy năm 2020 của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội; Căn cứ vào kết quả xét tuyển của thí sinh; Căn cứ biên bản họp Hội đồng tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng (văn bằng cao đẳng ...

Thanh tra khảo thí và đảm bảo

Thực hiện thông báo số 127/TB-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm ...