Thông tin tuyển sinh

Căn cứ nhu cầu của học viên, Trường Cao đẳng y tế Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Kỹ thuật tiêm, truyền cơ bản như ...

Thanh tra khảo thí và đảm bảo

Thực hiện thông báo số 127/TB-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm ...