Sứ mệnh tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức Lễ Tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính qui đợt 3 năm 2020 cho sinh viên các ngành Điều dưỡng khóa 12, Dược khóa 7, Hộ sinh khóa 7, Kỹ thuật ...

Thông tin tuyển sinh

Căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo cao đẳng chính quy năm 2020 của trường Cao đẳng Y tế Hà Nội; Căn cứ vào kết quả xét tuyển của thí sinh; Căn cứ biên bản họp Hội đồng tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng (văn bằng cao đẳng ...

Đào tạo

Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao đẳng chính quy Điều dưỡng khóa 12, Dược khóa 7, Hộ sinh khóa 7, KT Hình ảnh khóa 11, KT Xét nghiệm khóa 11. Trường Cao đẳng y tế Hà Nội tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp ...

Thanh tra khảo thí và đảm bảo

Thực hiện thông báo số 127/TB-BGDĐT ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm ...